Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Боргове фінансування інвестицій

1. Довгострокові банківські кредити для фінансування інвестиційних проектів залежно від надійності їх забезпечення можна поділити на довгострокові кредити для придбання обладнання та інших необоротних активів (проектні кредити) та іпотечні кредити. Надання довгострокового кредиту зумовлює укладання кредитної угоди, в якій зазначаються: величина (сума) кредиту; строк, на який надають грошові кошти; забезпеченість кредиту – майно або додаткові гарантії третіх осіб; спосіб погашення (повернення) кредиту; банківський відсоток. Іпотечні кредити – довгострокові кредити під заставу нерухомості та земельних ділянок.

2. Лізинг, який за своєю сутністю можна вважати комбінацією кредиту й оренди. Найпоширенішими є оперативний лізинг і фінансовий лізинг (капітальна оренда).

Оперативний лізинг (оренда) – господарська операція, що передбачає надання орендареві права користування основними фондами на строк, який не перевищує періоду їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких фондів їх власнику після закінчення строку лізингової угоди. Після закінчення строку угоди лізингоотримувач може: повернути обладнання лізингодавцю; продовжити оренду, склавши нову угоду; викупити основні засоби за залишковою вартістю. До оперативного лізингу належать: рейтинг – короткострокова оренда майна від одного дня до року, хайринг – середньострокова оренда від одного до трьох років.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Боргове фінансування інвестицій