Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб

Після здійснення низки реформ у рамках нового Податкового кодексу РФ російська податкова система суттєво змінилась в бік поліпшення.

Стисло характеризуючи ці зміни, можна виділити такі:

– створення в Росії податкової системи, яка за структурою не відрізняється від податкових систем країн – членів ОБСР;

– запровадження найнижчих серед індустріально розвинутих країн податкових ставок на доходи фізичних осіб і прибуток підприємств (корпорацій), значне спрощення процедури податкових розрахунків;

– суттєве просування у напрямі створення ефективної системи податкового адміністрування (податковими органами в результаті конкретних заходів у 2000 р. у державну казну додатково нараховано податків і пені та пред’явлено податкових санкцій на суму 249 млрд руб., що порівняно з 1999 р. більше на 46 млрд руб.);

– значне збільшення податкових надходжень (розмір загальних податкових надходжень у 1997 р. дорівнював 65,9 % від запланованих, тоді як у 2000 р. вони становили 101,6 %).

Реформування податку на прибуток підприємств

До головних змін цього податку слід віднести:

– зниження з 1 січня 1999 р. ставки податку на прибуток: 35 до 30 %, а з 1 січня 2002 р. – до 24 %;

– скасування практично всіх пільг, в тому числі позбавлення регіональних органів влади права надання пільг у визначенні частки цього податку, яка надходить до регіональних бюджетів;

– зняття суттєвої частки обмежень стосовно зарахування в собівартість витрат на ведення підприємництва представницьких, позареалізаційних витрат.

За даними Міністерства податків і зборів (МПЗ) Росії пільги з інвестицій використовувались не стільки для реального розвитку виробництва, скільки для ухилення від сплати податку, що щороку скорочувало бюджетні надходження на суму більш як 100 млрд руб.

В цілому представники уряду РФ і Державної думи сходяться в тому, що основні завдання реформи податку на прибуток – це розширення податкової бази (за рахунок легалізації значної частини доходів підприємців тіньового сектору економіки) низькими ставками податку на прибуток. У кінцевому підсумку це має сприяти збільшенню податкових доходів бюджету, тобто максимізації фіскальної функції цього податку.

Єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб

Для компаній з 1 січня 2001 р. було запроваджено єдиний соціальний податок (ЄСП) замість відрахувань у державні соціальні позабюджетні фонди за його сумарного зниження з 39,5 до 35,6 % оподатковуваного фонду заробітної плати (докладніше тодішні ставки ЄСП висвітлено в табл. 2.10 і 2.11).

Такий захід дав змогу не тільки дещо знизити податковий тиск на фонд оплати праці, а й певною мірою збільшити збори на виконання соціальних зобов’язань держави.

З 2005 р. ЄСП знову зменшено (табл. 2.12-2.13). Для основних категорій платників податків його ставки показано в табл. 2.12. Знижені ставки ЄСП застосовуються для сільськогосподарських товаровиробників, організацій народно-художніх промислів і родових, сімейних общин корінних нечисленних народів Півночі, що займаються традиційними галузями господарювання (табл. 2.13). Для індивідуальних підприємців, членів селянських (фермерських) господарств податок ще м’якший (табл. 2.14). Є ще одна категорія платників податків, виділена окремо – це адвокати (табл. 2.15).

Таблиця 2.10. Ставки ЄСП для роботодавців із 2001 р.

Податкова база на кожного працівника наростаючим підсумком

Пенсійний фонд

Фонд соціального страхування

Фонди обов’язкового медичного страхування

Загальна ставка соціального податку

До 100 000 руб.

28%

4 %

3,6 %

35,6 %

Від 100 001 руб. до 300 000 руб.

28 000 руб. + 15,8% із суми, що перевищує 100 000 руб.

4000 руб. 4-2,2% із суми, що перевищує 100 000 руб.

3600 руб. + 2,2% із суми, що перевищує 100 000 руб.

35600 руб. + 20% із суми, що перевищує 100 000 руб.

Від 300 001 руб. до 600 000 руб.

59 600 руб. + 7,9 % із суми, що перевищує 300 000 руб.

8400 руб. + 1Д % із суми, що перевищує 300 000 руб.

7600 руб. + 1,0 % із суми, що перевищує 300 000 руб.

І

75 600 руб. + 10 % із суми, що перевищує 300 000 руб.

Більше 600 000 руб.

83 300 руб. + 5 % із суми,

Що перевищує 600 000 руб.

11 700 руб.

10 600 руб.

105 600 руб. + 5 % із суми, що перевищує 600 000 руб.

До 100 000 руб.

19,2 %

3,6%

22,8 %

Від 100 001 руб. до 300 000 руб.

19 200 руб. + 10,8 % із сума, що перевищує 100 000 руб.

3600 руб. + 2 % із суми, що перевищує 100 000 руб.

22 800 руб. + 12,8% із суми, що перевищує 100 000 руб.

Від 300 001 руб. до 600 000 руб.

40 800 руб. + 5,5% із суми, що перевищує 300 000 руб.

7600 руб. + 0,9 % із суми, що перевищує 300 000 руб.

48 400 руб. + 6,4% із суми, що перевищує 300 000 руб.

Вище 600 000 руб.

57 300руб. + 5 %

Із суми, що перевищує

600 000 руб.

10 300 руб.

67 600 руб. + 5%

Із суми, що перевищує

600 000 руб.

До 280 000 руб.

20,0 %

3,2 %

0,8 %

2,0 %

26,0%

Від 280 001 руб. до 600 000 руб.

56 000 руб. + + 7,9 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

8960 руб. + + 1,1 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

2240 руб. + + 0,6 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

5600 руб. + + 0,5 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

72800 руб. + +10,0 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

Понад 600 000 руб.

81 280 руб. + + 2,0 % з суми, що перевищує 600 000 руб.

12 480 руб.

3840 руб.

7200 руб.

104 800 руб. + + 2,0% з суми, що перевищує 600 000 руб.

До 280 000 руб.

15,8 %

2,2 %

0,8 %

1,2%

20,0 %

Від 280 001 руб. до 600 000 руб.

44 240 руб. + + 7,9 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

6160руб. + 1,1 % з суми, що перевищує 280 000

Руб.

2240 руб. + + 0,4 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

3360 руб. + + 0,6 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

56 000 руб. + +10,0 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

Понад

600 000 руб.

69 520 руб. + + 2,0 % з суми, що перевищує 600 000 руб.

9680 руб.

3520 руб.

5280 руб.

88 000 руб. + + 2,0% з суми, що перевищує 600 000 руб.

Таблиця 2.14. Знижені ставки ЄСП для індивідуальних підприємців, членів селянських (фермерських) господарств

Податкова база на

Кожну фізичну особу наростаючим підсумком з початку року

Федеральний бюджет

Фонди обов’язкового медичного страхування

Разом

Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування

Територіальні фонди обов’язкового медичного страхування

До 280 000 руб.

7,3 %

0,8%

1,9 %

Ю, о %

Від 280 001 руб. до 600 000 руб.

20 440 руб. + 2,7% з суми, що перевищує 280 000 руб.

2240 руб. + 0,5 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

5320 руб. + 0,4 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

28 000 руб. + 3,6% з суми, що перевищує 280 000 руб.

Понад

600 000 руб.

29080 руб. + 2,0 % з суми, що перевищує 600 000 руб.

3840 руб.

6600 руб.

39 520 руб. + 2,0% з суми, що перевищує 600 000 руб.

До 280 000 руб.

5,3 %

0,8 %

1,9%

8,0 %

Від 280 001 руб. до 600 000 руб.

14 840 руб. + 2,7 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

2240 руб.+0,5% з суми, що перевищує 280 000 руб.

6320 руб. + 0,4 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

22 400 руб. + 3,6 % з суми, що перевищує 280 000 руб.

Понад

600 000 руб.

23 480 руб. + 2,0 % з суми, що перевищує 600 000 руб.

3840 руб.

6600 руб.

33 920 руб. + 2,0 % з суми, що перевищує 600 000 руб.

Введення нового соціального податку тісно пов’язане з реформуванням податку на доходи фізичних осіб. Відповідно до нового закону доходи фізичних осіб поділені на дві частини:

– доходи, що отримують від оплати праці, де замість прогресивної (від 12 до 30 %) введена єдина (13 % ) ставка податку в 2001 р. Цей захід мав, на думку його розробників, вивести доходи населення з “тіні”. Однак помітного зменшення виплати зарплати в “конвертах” не відбулося (35 % у 2000 р. і 32 % у 2003 р.). Разом із тим, у 2001-2002 рр. надходження від цього податку суттєво зросли (на 50 %);

– пасивні доходи (за операціями з цінними паперами, виграші, страхові виплати та ін.), що обкладаються підвищеними, але фіксованими ставками (35 % залежно від виду пасивного доходу).

Одночасно впорядковано податкові пільги та поділено на дві групи.

Найцікавішим є перехід до податку на доходи фізичних осіб за “лінійною” шкалою. За всієї неоднозначності цього заходу його запровадження, з одного боку, істотно спростило адміністрування (виникла можливість стягувати податок практично біля джерела доходів, відмовитися від податкових декларацій), а з іншого, – збільшилися обсяги збирання цього податку; його помірний рівень сприяв тому, що з “тіні”, за оцінками експертів, було виведено 20-30 % доходів фізичних осіб.

З 2005 р. Росія зменшила базову ставку ЄСП з 35,6 до 26 %, а його ефективну ставку – з 29 до 24 %. Тепер з нового ЄСП 20 % надходять до федерального бюджету на фінансування пенсій, 3,2 – на соціальне страхування і 2,8 % – на медичне страхування. Усі соціальні податки мають сплачу вати роботодавці.

Для пенсійної системи Росії зменшення максимальної ставки ЄСП з 28 до 20 % вилилось у досить відчутне падіння доходів: лише за перші два місяці 2005 р. надходження скоротилися на 39,4 млрд руб., а бюджетний план було недовиконано на 5,6 млрд руб. Чиновники з Федеральної податкової служби (ФПС) вважають, що надходження знизились виключно внаслідок зменшення ставки ЄСП, а не у зв’язку із проблемами з його стягуванням. Проблеми Пенсійного фонду РФ ще більше загострилися в результаті одночасного і незапланованого підвищення базових пенсій з 1 березня 2005 р. з 660 до 900 руб., викликаного протестами у зв’язку з монетизацією соціальних пільг.

На думку Є. Гонтмахера, колишнього урядовця, а нині – наукового керівника Центру соціальних досліджень та інновацій, компанії психологічно не зацікавлені у повній і своєчасній сплаті ЄСП, якість роботи медичних закладів погіршується (в Росії запроваджено елементи страхової медицини), а пенсійна реформа взагалі “захлинулася”.

Заради зменшення ЄСП з 2005 р. російський уряд фактично торпедував свою пенсійну реформу, виключивши з обов’язкової накопичувальної системи (другого рівня) громадян 1953-1967 рр. народження, які півтора року робили внески. Для решти учасників заплановане на цей рік підвищення розміру внесків на накопичувальні рахунки з 4 до 6 % відкладене до 2008 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб