Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Структура та основні завдання податкової служби

2.6.1. Державна податкова служба

Основним документом практичної діяльності податкової служби Росії е указ президента Російської Федерації “Про Державну податкову службу Російської Федерації” від 81 грудня 1991 р. № 340, що затверджує положення про Державну податкову службу РФ, гарантії правового і соціального захисту її працівників, положення про класифікацію рангів працівників Державної податкової служби.

Державна податкова служба Російської Федерації (ДПС РФ) – це єдина система контролю за дотриманням податкового законодавства, функції якої стосуються як федеральних, так і регіональних та місцевих податків, що зумовлюється принципом єдності державної податкової політики. ДПС є централізованою і незалежною системою контролю за дотриманням податкового законодавства. Незалежність розуміється насамперед як незалежність від місцевих органів влади, які не можуть змінювати чи скасовувати рішення податкових органів, давати їм оперативні провідні вказівки. ДПС має інспекції в суб’єктах Федерації і в містах та районах, включаючи райони в містах.

Структура та основні завдання податкової служби

Державна податкова служба (ДПС) має вертикальну структуру підпорядкування і призначення на керівні посади. Податкові інспекції республік у складі Росії і м. Москви мають подвійне підпорядкування: ДПС РФ і відповідному уряду.

До системи податкових органів країни, крім ДПС, до 2003 р. належали федеральні органи податкової поліції, що функціонували на підставі Закону Російської Федерації “Про федеральні органи податкової поліції” від 24 червня 1993 р. № 5238-1.

Податкові органи тісно взаємодіють між собою. Відмінність їхніх функцій визначається тим, що нині податкова поліція належить до системи правоохоронних структур.

Головна функція Державної податкової служби Російської Федерації – контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю їхнього обчислення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети державних податків та інших платежів, встановлених законодавством Російської Федерації і республік у її складі, органами державної влади країв, областей, автономних утворень, міст Москви і Санкт-Петербурга, районів, міст, районів у містах у межах їхньої компетенції. З цією метою державні податкові інспекції виконують такі завдання:

– забезпечують повний облік платників податків, включаючи іноземних громадян і осіб без громадянства;

– контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обрахуванням і сплатою платежів у бюджет, а також перевіряють вірогідність цих документів щодо правильності визначення прибутку, доходу, інших об’єктів оподаткування й обчислення податків та інших платежів у бюджет;

– забезпечують правильність застосування фінансових санкцій, адміністративних штрафів, передбачених законодавством Російської Федерації і республік у її складі, за порушення зобов’язань перед бюджетом, допущені посадовими особами підприємств, товариств, організацій і громадянами та своєчасність стягнення коштів за ними тощо.

Посадові особи інспекцій також мають право обстежувати будь-які виробничі, торгові і складські приміщення, одержувати від платників податків і від кредитних установ документи, що стосуються господарської діяльності, вимагати від підприємств та індивідуальних роботодавців, що здійснюють виплати фізичним особам, надання зведень про ці виплати і про утримані з них податки, вимагати від платників податків надання інформації про всі відкриті рахунки в банках та інших кредитних установах і про фінансово-господарські операції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Структура та основні завдання податкової служби