Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Податок з доходів юридичних осіб

У1998 р. кількість платників податку з доходів юридичних осіб становила 125 837 осіб. Податок з доходів юридичних осіб охоплює всі види доходів юридичних осіб, організаційних структур без статусу юридичної особи, за винятком компаній, які не мають статусу юридичної особи, та груп податкового капіталу, включаючи дохід від діяльності, яка не може підпадати під дію легально функціонуючих контрактів (контрактів, що порушують умови загальноприйнятої соціальної діяльності), та доходи від сільськогосподарської діяльності (крім спеціальних секторів сільськогосподарської продукції) та лісового господарства.

Податок з доходів юридичних осіб сплачується за єдиною ставкою, яка за останні роки поступово знижувалася (з 40 % у 1996 р. до 27 % у 2003 р.). Положення Акта про податки з юридичних осіб передбачали подальше поступове зниження цієї ставки до рівня 22 % у 2004 р., але поки цього не сталося. У 2004 р. збереглася ставка 24 %.

Податок з доходів юридичних осіб є джерелом доходу як для держбюджету, так і для бюджетів територіальних одиниць із самостійним управлінням. У 1999 р. реалізований дохід від податку з доходів юридичних осіб становив 15 060,4 млн зл., тобто 11,96 % загального податкового доходу, або відносно ВВП 2,9 % у 1996 р., 3,0 – у 1997 р., 2,8 – у 1998 р. та 2,6 % – у 1999 р. З 2004 р. введено податок на малий бізнес обсягом 19 %, що стимулюватиме його розвиток і вихід з “тіні”.

Непрямі податки в Польщі

Податок на товари та послуги (ПДВ). На сьогодні податок на товари та послуги, або податок на додану вартість, є основним джерелом бюджетного доходу держави. Він становить 38,76 % загального доходу. Цей податок має три ставки: основну – 22 %, знижена – 7 % та нульову. Крім того, застосовується звільнення від оподаткування деяких об’єктів, а також організацій без права вирахування обов’язкового податку.

Знижена ставка (7 % ) стосується насамперед більшості перероблених продуктів харчування, товарів для дітей, будівельних матеріалів, будівельних робіт, пов’язаних із будівництвом житла, деякої продукції, яка належить до сфери охорони здоров’я, пасажирського транспорту, послуг бюро подорожей та громадського харчування і більшості муніципальних послуг.

Нульова ставка застосовується насамперед до експорту товарів та послуг. Крім того, на сьогодні вона продовжує використовуватися відносно внутрішнього продажу й імпорту засобів сільськогосподарського та лісового виробництва (наприклад, добрив, засобів захисту рослин, корму для худоби, сільськогосподарських тракторів, машин та інструментів), книг та преси, продажу квартир.

Дохід від непрямих податків та кількість платників ПДВ подано у табл. 4.9.

Таблиця 4.9. Дохід від непрямих податків, млн зл.

Дохід

Роки

1996

1997

1998

1999

Загальний дохід

46 803,2

55 252,4

64 432,3

74 567,2

3 нього:

ПДВ

28 026,0

36 929,2

42 876,6

48 811,5

Акцизний збір

15 524,0

17 890,2

21 068,5

25 208,1

Податок з ігор

316,9

433,0

487,2

547,5

Кількість платників ПДВ

780 842

853 945

962 932

1050 835

Нині звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на вироби народних ремесел та живопис, послуги у сфері сільського господарства, послуги, пов’язані з лісовим і рибним господарством, фінансові послуги, культуру й мистецтво, спорт, науку та освіту, послуги державної пошти, послуги у сфері урядової й самостійної територіальної діяльності, юстиції, національної та громадської безпеки, послуги політичних і торговельних організацій.

З 4 вересня 2000 р. введено в дію податок на товари та послуги щодо сільського господарства, лісового, мисливського й рибного господарства. Ставку оподаткування було встановлено на рівні 3 % для продажу в країні, а також для імпорту непереробленої або не повною мірою переробленої продукції сільського господарства, лісового, мисливського та рибного господарства. Від оподаткування звільняються платники податків, вартість проданих товарів яких не перевищувала 80 тис. зл. у попередній податковий рік; платники, які сплачують прибутковий податок у формі “податкової картки”, а також ті компанії, в яких працюють інваліди.

З 1 травня 2004 р. (після вступу Польщі до ЄС ПДВ на ряд товарів і послуг зріс до 22 % (згідно з нормативами ЄС).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Податок з доходів юридичних осіб