Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Пенсійний контракт

Обов’язкові та специфічні положення, порядок укладання пенсійних контрактів із вкладниками від імені третіх осіб. Порядок припинення чи скасування пенсійних контрактів. Відповідальність адміністратора за пенсійним контрактом.

У Польщі пенсійні програми третього рівня реалізуються на основі різних угод, і внески можуть накопичуватися у різних фінансових установах (пенсійний фонд, інвестиційний фонд, страхова компанія).

Ці угоди містять правила участі, обсягу внесків, витрат і умов здійснення пенсійних виплат.

Пенсійна програма у формі професійного пенсійного фонду грунтується на контракті між роботодавцем і представниками трудового колективу (“пенсійна угода підприємства”) та індивідуальних контрактах роботодавця з кожним працівником, який стає учасником пенсійної програми і членом пенсійного фонду (“пенсійна угода працівника”). Статут пенсійного фонду містить умови членства у ППФ.

Пенсійні програми в інших формах також включають контракт між роботодавцем та фінансовою установою.

Працівник має можливість скасувати пенсійний контракт, але здійснення пенсійних виплат є можливим лише у випадках, визначених Законом. Учасник пенсійної програми, який скасував пенсійний контракт, втрачає право участі у пенсійних програмах у майбутньому.

Роботодавець може скасувати чи припинити чинність пенсійного контракту лише у разі свого банкрутства.

Формально ППФ є набором угод, укладених роботодавцем з метою заснування ППФ:

– пенсійної угоди підприємства;

– угоди з фінансовою установою;

– пенсійних угод працівників.

Пенсійна угода підприємства визначає всі умови пенсійної програми:

1) форма програми з зазначенням конкретного інвестиційного фонду чи фондів, або компанії страхування життя чи компанії страхування життя на взаємних засадах, або професійного пенсійного фонду, який (яка) накопичуватиме кошти та управлятиме ними на основі угоди з роботодавцем;

2) умови і порядок вступу до програми і виходу з неї;

3) базовий обсяг внеску;

4) мінімальний допустимий додатковий щомісячний внесок;

5) строки і порядок подання заяви учасником про додаткові внески, а також строки обчислення і відрахування цих внесків роботодавцем для їх переказу на рахунки учасників;

6) строки і порядок обчислення та переказу роботодавцем базових внесків на рахунки учасників;

7) умови накопичення коштів та управління коштами компанією страхування життя чи компанією страхування життя на взаємних засадах, або інвестиційним фондом, або професійним пенсійним фондом, з яким (якою) роботодавець підписав угоду, зокрема, витрати і винагороди, які здійснюються за рахунок працівника і роботодавця;

8) умови зміни чи припинення дії пенсійної угоди підприємства чи пенсійної угоди працівника;

9) випадки та умови припинення дії угоди з юридичною особою, яка управляє коштами;

10) умови, порядок, строки, витрати і оплати, а також наслідки для прав учасника, пов’язані з виплатою накопичених коштів, трансфертною виплатою, передачею коштів з одного інвестиційного фонду до іншого чи погашенням;

11) типовий пенсійний план;

12) випадки та умови зміни форми професійної пенсійної програми чи заміни юридичної особи, відповідальної за управління коштами.

У пенсійній угоді працівника зазначається передбачуваний графік виплат відповідно до очікуваних майбутніх умов, період, необхідний для накопичення коштів, ставка дохідності та рівень внесків, а також ризик, пов’язаний з участю у програмі.

Виплата коштів, накопичених у рамках професійної пенсійної програми, здійснюється лише за таких обставин:

1) на вимогу учасника після досягнення ним 60-річного віку чи набуття права на достроковий вихід на пенсію, або у разі втрати працездатності та отримання права на виплати у зв’язку з інвалідністю, що засвідчується довідкою відповідного органу;

2) якщо учасник не звернувся з вимогою про виплату до досягнення 70-річного віку – після досягнення ним цього віку;

3) у разі ліквідації професійного пенсійного товариства чи фонду, якщо тільки не здійснені трансфертні виплати, або це товариство не приєднано до іншого пенсійного товариства;

4) у разі ліквідації професійного пенсійного фонду, якщо тільки не здійснено трансфертну виплату чи передачу коштів до іншого фонду, яким управляє те саме товариство;

5) у разі ліквідації компанії страхування життя чи компанії страхування життя на взаємних засадах, якщо тільки не здійснено трансфертну виплату, або права, пов’язані з угодою, підписаною роботодавцем і страховиком, не передано іншій компанії страхування життя чи компанії страхування життя на взаємних засадах;

6) у разі смерті учасника – його вигодонабувачам або спадкоємцям, названим у договорі страхування.

Професійну пенсійну програму можна ліквідувати у таких випадках:

1) ліквідація або неплатоспроможність роботодавця;

2) ліквідація або неплатоспроможність компанії страхування життя чи компанії страхування життя на взаємних засадах;

3) ліквідація всіх інвестиційних фондів, у яких накопичувалися внески в рамках професійної пенсійної програми;

4) ліквідація професійного пенсійного фонду;

5) зменшення вартості коштів, внесених у межах програми нижче рівня, обумовленого в угоді з компанією страхування життя, компанією страхування життя на взаємних засадах чи інвестиційним фондом чи обумовленого статутом пенсійного фонду;

6) вилучення програми з реєстру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Пенсійний контракт