Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Пенсійні виплати впродовж визначеного періоду: особливості обчислення і здійснення виплат

Контракт про здійснення виплат впродовж визначеного періоду: вимоги до змісту контракту.

Питання щодо форм здійснення пенсійних виплат членам фондів другого рівня остаточно ще не вирішені. Виплати розпочнуться у 2009 р. Найбільш імовірною (мабуть, навіть єдиною) формою здійснення майбутніх виплат є актуарно обчислений ануїтет.

Форми здійснення виплат на третьому рівні залежать від контракту і можуть включати одноразову виплату і ту чи іншу форму планового вилучення грошей з рахунку. Загалом отримати гроші можна при виході на пенсію або досягненні 60-річно-го віку залежно від того, що станеться раніше. Учасники програми можуть відкладати момент вилучення грошей (якщо виплати здійснюються у формі ануїтету, – це збільшить їхній обсяг відповідно до актуарних принципів) до 70-річного віку.

Закон про професійні пенсійні програми передбачає, що пенсійні виплати можуть здійснюватися у формі одноразових та періодичних виплат: щорічно, щоквартально, щомісячні (кількість виплат обирає пенсіонер).

Пенсійний контракт регулює можливі види виплат відповідно до Закону.

Пенсійний план, який є частиною пенсійного контракту, моделює накопичену суму внесків і капітальних прибутків залежно від періоду заощаджень, досягнутої дохідності, обсягу внесків і виду здійснення пенсійних виплат. Слід мати на увазі, що ця модель є лише прогнозом.

Одноразова пенсійна виплата. На прохання учасника професійної пенсійної програми пенсія може бути виплачена у формі одноразової виплати.

Нагляд за діяльністю НПФ: організація нагляду. Перевірка НПФ на місцях і в органі нагляду. Форми звітів, які мають подавати НПФ; методи фінансового аналізу НПФ

Контроль за належним використанням пенсійних заощаджень, здійсненням виплат та успадкуванням пенсійних заощаджень.

Нагляд за пенсійними фондами другого рівня та виконанням контрактів зі страховими компаніями фондів третього рівня здійснює Комісія нагляду за страховими і пенсійними фондами, а за інвестиційними фондами – Комісія з цінних паперів і бірж.

Комісія нагляду за страховими і пенсійними фондами здійснює нагляд за дотриманням Закону професійними пенсійними програмами з метою захисту інтересів членів пенсійних фондів і учасників пенсійних програм. Фінансові установи, які накопичують внески в рамках пенсійних програм та управляють цими коштами, перебувають під наглядом Комісії нагляду за страховими і пенсійними фондами (страхові компанії та професійні пенсійні фонди) і Комісії з цінних паперів і бірж, яка відповідає за нагляд за інвестиційними фондами і публічними компаніями, зареєстрованими на Варшавській фондовій біржі. Комісія нагляду за страховими і пенсійними фондами контролює пенсійні фонди і пенсійні товариства, видає дозволи на заснування професійних пенсійних товариств і фондів шляхом ліцензування, ухвалює зміни у їхніх статутах, затверджує членів правління і наглядової ради товариства, реєструє професійні пенсійні програми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Пенсійні виплати впродовж визначеного періоду: особливості обчислення і здійснення виплат