Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Організація роботи податкової служби

За сучасних умов структура й організація праці податкового інспектора не повинні бути одноманітними і жорстко регламентованими, принаймні поки податкова служба перебуває на етапі зростання і розвитку. Структура залежить від підготовки працівників у кожній конкретній інспекції, їх кваліфікації, технічної озброєності і ступеня володіння комп’ютерною технікою. Розглянемо це на прикладі м. Москви. Три управління міської інспекції – Управління методики, Управління аналізу і прогнозування, Юридичне управління – наймолодше з них, є своєрідним “мозковим центром”.И Управлінні методики співробітники спеціалізуються за видами податків: податок на прибуток та інші прямі податки, непрямі податки, податки з фізичних осіб, оподаткування малого бізнесу, місцеві податки та ін. Це управління тісно співпрацює з Московською міською думою, з апаратом уряду Москви й апаратом Російської податкової служби. Разом з Юридичним управлінням, до складу якого входить також Державний реєстр підприємств, працівники Управління методики повинні знайти відповідь на будь-яке питання, що виникає під час спілкування податкової інспекції з платниками податків, вирішити будь-яку суперечку. Це може викликати труднощі, зважаючи на численні прогалини і різночитання в податковому законодавстві. Створене в середині 1992 р. Управління аналізу і прогнозування займає в системі податкової служби Москви особливе місце – вивчає економічну ситуацію міста, аналізує динаміку податкової бази. На цій основі створюється коротко – і довготермінові (на рік і більше) прогнози надходження податків за видами і за бюджетами. Управління готує оцінку діяльності територіальних податкових інспекцій, узагальнює підсумки контрольної роботи, у тому числі тієї, що проводиться спільно з податковою поліцією, готує програми тематичних перевірок і узагальнює їх результати, одержуючи додатковий матеріал для аналізу ситуації. Прогнози створюються на основі аналізу багатьох чинників, що враховують темпи інфляції в країні і в місті, очікувану динаміку виробництва, динаміку товарообігу, вплив на податкову базу нововведень податкового законодавства, зміни платоспроможності підприємств через дебіторську і кредиторську заборгованість, розвиток фінансового капіталу в місті – банки, страхові компанії, біржі, ринки цінних паперів, графіки надходження податків, постійно оцінюється також вплив одних податків на надходження інших.

Робота Управління аналізу і прогнозування має відповідальний характер і вимагає найвищої кваліфікації та широкого економічного кругозору. Отримані прогнози використовуються для розробки проектів бюджетів м. Москви, бюджетних призначень, надходження податків до федерального бюджету, прогнозних річних і квартальних завдань територіальним податковим інспекціям.

Працівники податкових інспекцій нерідко потрапляють в екстремальні ситуації, натрапляють на активну протидію тих, хто злісно і навмисно ухиляється від сплати податків, чують погрози на свою адресу. В таких випадках у дію вступає Контрольне управління міської інспекції. Створене задовго до появи податкової поліції воно поповнюється за рахунок випускників Коледжу управління і права, колишніх військовослужбовців, підготовлених у Державній академії управління ім. С. Орджонікідзе, що зарекомендували себе як кваліфіковані працівники територіальних інспекцій. Багато перевірок управління набули (зовсім не за ініціативою податкової інспекції) широкого резонансу в засобах масової інформації. Наприклад, Московська податкова інспекція ще в січні 1991 р. здійснила перевірку відомого кооперативу МММ і не раз перевіряла всі відгалуження цієї фірми, що в майбутньому збанкрутувала; а на межі 1995- 1996 рр. широко висвітлювалася у пресі перевірка акціонерного товариства “Ферейн”, яке також порушувало закон.

Контрольне управління доволі тісно взаємодіє з правоохоронними органами, насамперед з податковою поліцією. Функції управління поступово розширюються. Податковій службі був доручений контроль за застосуванням у торгівлі контрольно-касових машин. В1997 р. важливою ділянкою роботи стали перевірки повноти сплати податку виробниками алкогольної продукції, а також підприємствами оптової і роздрібної торгівлі спиртним. У м. Москві ця робота проводилася під керівництвом Контрольного управління міської інспекції.

Слід підкреслити, що Контрольне управління – це не силова структура, хоча подібну роль йому деколи доводиться виконувати. Його працівники – кваліфіковані фінансисти, обізнані з податковим законодавством, – самостійно проводять перевірки юридичних осіб, насамперед у випадках здійснення тиску на перевіряючих. Контрольне управління вже сформувалося і діяло, коли в 1992 р. у Податковій службі Росії були створені управління податкових розслідувань, що потім переросли у Федеральну податкову поліцію.

Робота сучасної податкової служби неможлива без Управління інформатизації, до компетенції якої належать: розробка і впровадження комп’ютерних програм, облік і ведення особистих рахунків платників податків, створення інформаційного банку даних.

Роботу з оподаткування забезпечують такі підрозділи: Управління обліку і звітності, Управління зі стягнення недоїмки за податками і зборами, Управління справами, Управління фінансового забезпечення, Управління з режиму і безпеки, Управління матеріально-технічного постачання, Управління капітального будівництва.

Прес-служба міської податкової інспекції разом з Навчально-інформаційним центром безпосередньо співпрацює з пресою, телебаченням, радіо, а через них – з платниками податків; займається організацією прес-конференцій, інтерв’ю працівників інспекції, розповсюдженням інформаційних повідомлень, публікацій, за необхідності – реклами. Державна податкова інспекція у м. Москві заснувала два органи: газету “Податки” і журнал “Податкові вісті Московського регіону*, які не є просто рупором інспекції та абсолютно не зобов’язані подавати і підтримувати її позицію з дискусійних питань. Обидва видання мають самостійні та незалежні редакції і користуються популярністю серед платників податків.

Структура міської податкової інспекції, як і територіальних, може оперативно пристосовуватися до вирішення нових задач. На думку багатьох фахівців, спроби “зверху” зобов’язати регіональні і місцеві інспекції впровадити типову, єдину для всіх структуру недоцільні і не сприятимуть підвищенню ефективності збирання податків. Хоча, звичайно, обмін досвідом, у тому числі і у внутрішній організації, необхідний.

Нині у роботі податкової інспекції широко використовуються і розвиваються системи автоматизованої обробки інформації, системи математичних моделей аналізу і прогнозування, які дають змогу підняти ефективність діяльності зі збирання податків на якісно новий рівень, що є серйозним етапом у розвитку податкової служби. Подальші стратегічні заходи потребують чималих інвестицій у структуру Державної податкової служби, але вони швидко і з вигодою окупляться.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Організація роботи податкової служби