Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Опрацювання та ухвалення державного бюджету

Опрацювання та ухвалення державного бюджету

Міністр фінансів подає раді міністрів основні напрямки проекту бюджету держави на наступний рік. Одночасно з основними напрямками, про які йдеться в ст. 1 Закону про державні фінанси, міністр фінансів подає раді міністрів реєстр одиниць урядового сектору, плани надходжень і видатків яких, відповідно до ст. 5 вказаного Закону, може охоплювати Закон про бюджет. Матеріали для проекту Закону про бюджет опрацьовують і подають міністрові фінансів розпорядники бюджетних призначень. Міністр фінансів визначає спеціальним розпорядженням детальні засади, порядок і строки опрацювання матеріалів вказаного Закону, зокрема:

1) предметних планів завдань, які реалізуються з бюджетних коштів;

2) проектів планів доходів і видатків кожної з бюджетних частин;

3) зразки формуляторів.

Міністр фінансів подає раді міністрів проект Закону про бюджет на наступний рік з обгрунтуванням. До проекту Закону про бюджет він включає доходи і видатки Канцелярії Сейму, Канцелярії Сенату, Канцелярії Президента Республіки Польща, Верховного суду, Вищого адміністративного суду, Конституційного трибуналу, Головної контрольної палати, Оборонця громадянських прав, Національної ради радіомовлення та телебачення, Генерального інспектора охорони особистих даних, Центрального виборчого бюро, а також Державної інспекції праці.

Рада Міністрів схвалює проект Закону про бюджет або проект Закону про попередній проект бюджету і разом з обгрунтуванням подає до 30 вересня року, що передує бюджетному року. У випадку подання Сейму проекту Закону про попередній проект бюджету рада міністрів подає Сейму проект Закону про бюджет не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення періоду чинності попереднього проекту бюджету. До проекту Закону про попередній проект бюджету застосовуються ті положення Закону, що й до проекту Закону про бюджет.

Закон про бюджет визначає:

1) доходи бюджету держави;

2) видатки бюджету держави;

3) дефіцит бюджету держави та джерела його покриття;

4) ліміти зайнятості в урядовій адміністрації;

5) надходження і витрати бюджету держави;

6) порівняння надходжень і видатків державних бюджетних закладів, допоміжних господарств і спеціальних фондів;

7) фінансові плани державних цільових фондів;

8) реєстр багаторічних програм;

9) реєстр багаторічних інвестицій;

10) цільові дотації для одиниць місцевого самоврядування на реалізацію завдань урядової адміністрації і завдань, доручених згідно з положеннями Закону;

11) період і суми предметних дотацій;

12) реєстр одиниць, які отримують суб’єктні дотації та суми дотацій.

До Закону про бюджет включаються кошти, що походять із закордонних джерел і не підлягають поверненню, а також видатки, які будуть ними фінансуватися.

Сума видатків, про які йдеться в п. 1 підп. 2 і в п. 2, складає ліміт видатків бюджету держави.

Закон про бюджет може встановлювати фінансові плани інших одиниць урядового сектору.

Доходи бюджету держави повинні бути подані в Законі про бюджет:

1) за найважливішими джерелами доходу;

2) частинами і розділами бюджетної класифікації. Видатки бюджету держави, що подані в Законі про бюджет, поділяються на частини, дати і розділи класифікації видатків, з виділенням видатків, про які йдеться в п. 2.

Фінансові плани бюджетних закладів, допоміжних господарств і спеціальних фондів, внесені до Закону про бюджет, подаються з поділом на бюджетні частини і вид діяльності, з виділенням початкового і кінцевого рівня обігових коштів, власних надходжень, дотацій з бюджету держави, видатків на заробітну плату і нарахувань на заробітну плату, майнових видатків, а також внесків до бюджету.

Фінансові плани державних цільових фондів подаються в Законі про бюджет окремо для кожного фонду, з виділенням початкового і кінцевого капіталу фонду, власних надходжень, а також дотацій з бюджету держави.

Цільові дотації для одиниць місцевого самоврядування на завдання урядової адміністрації і завдання, визначені за положеннями, подані в Законі про бюджет з поділом на окремі рівні одиниць місцевого самоврядування, бюджетні частини, з яких призначаються дотації, а також розділи бюджетної класифікації.

Фінансові плани, про які йдеться в п. 4, надаються в Законі про бюджет окремо для кожної одиниці, з виділенням власних надходжень, а також дотації з бюджету держави.

Закон про бюджет не може містити положення, що змінюють інші закони.

Розпорядники бюджетних частин до 25 жовтня подають інформацію:

1) підпорядкованим одиницям – про суму доходів і видатків;

2) одиницям місцевого самоврядування – про суми дотацій на завдання урядової адміністрації, прийняту в проекті Закону про бюджет.

Строком до 1 грудня бюджетні одиниці опрацьовують і подають відповідним розпорядникам бюджетних частин проекти фінансових планів на наступний бюджетний рік відповідно до проекту Закону про бюджет.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Опрацювання та ухвалення державного бюджету