Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Оцінка пенсійної реформи

Основні принципи пенсійної реформи в Польщі слід визнати вдалими. Про це свідчить, по-перше, вміле включення в систему накопичувальних елементів. Автори концепції впорались також з введенням принципу страхової еквівалентності, забезпечено високий – за критеріями ринкової економіки – рівень надійності системи, вдалося подолати перешкоди, обумовлені політичними причинами, вирішено проблеми пенсійного забезпечення працівників силових структур (які користувалися до цього часу найбільшими пільгами). Однак невирішеним залишилося питання про зміни пенсійного забезпечення аграріїв. Деякі заперечення викликало збереження внесків у Фонд соціального страхування (FUS) в обсязі 45 % і направлення у розподільчу частину системи 36 %, а у накопичувальну – 9 %. Вважається, що такі пропорції є тимчасовими, а не постійними параметрами системи. У процесі обговорення багатьма вченими вказувалось як на необхідність зниження обсягів внесків (відповідно витрат на оплату), так і на необхідність змін співвідношення між розподільчим і накопичувальним фінансуванням. Найбільшою підтримкою користується пропозиція про зменшення розподільчої частини внеску, що автоматично призвело б до зміни пропорцій між розподільчим і накопичувальним фінансуванням.

У Польщі системою соціального страхування, до якої не входять аграрії, у 2002 р. було охоплено 7439 тис. осіб. Пенсію отримувало 3691 тис. осіб. Пенсію за станом здоров’я отримали 2438 тис. осіб, родинну пенсію – 1310 тис. осіб.

Середня пенсія брутто у 2002 р. становила на місяць 1177 зл. (близько 294 дол. США). Середня пенсія за станом здоров’я на місяць – 847 зл. (близько 212 дол. США). Середня родинна пенсія на місяць – 1008 зл. (262 дол. США). Мінімальна пенсія за віком та станом здоров’я становила 532 зл. (135 дол. США).

Пенсійним віком у Польщі нині є 65 років для чоловіків та 60 для жінок. Зараз планується поступове зрівняння пенсійного віку чоловіків та жінок, що триватиме аж до 2024 p., шляхом подовження пенсійного віку на півроку щорічно.

4.7.1. Загальні принципи регулювання і нагляду у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Польщі
Особливості заснування недержавних пенсійних фондів

У Польщі недержавні пенсійні фонди (НПФ) створюються як відкритий або професійний пенсійні фонди, фонди другого – третього рівня.

Фонди другого рівня.

Для заснування пенсійного фонду пенсійне товариство (адміністратор пенсійного фонду) створює фонд, готує його статут та укладає угоду зі зберігачем. Щоб почати функціонувати, пенсійний фонд має отримати попередню згоду державного органу нагляду. Капітал адміністратора пенсійного фонду у польських злотих має бути не меншим від суми, еквівалентної 4 млн євро

Фонди третього рівня.

Пенсійні програми третього рівня можуть засновуватися лише суб’єктами підприємницької діяльності, які мають щонайменше п’ять працівників. Програми можуть також засновуватися групою суб’єктів підприємницької діяльності. Суб’єкти, які існують більше трьох років, можуть засновувати пенсійні програми, якщо вони мають щонайменше три працівники. Участь у пенсійній програмі є правом працівника, але не його обов’язком. Як правило, таке право набувається після тримісячного періоду роботи.

Зміст інвестиційної декларації недержавних пенсійних фондів

Вимоги до оприлюднення інвестиційної стратегії фонду у його інвестиційній декларації.

Інвестиційна декларація фонду є складовою статуту відкритого пенсійного фонду. На практиці декларація повторює всі обмеження, яких вимагає законодавство, оскільки відкриті фонди не мають бажання звужувати свої можливості більше, ніж це робить закон.

Польське законодавство не зобов’язує професійні фонди готувати інвестиційні декларації, проте відповідні правила передбачаються статутом пенсійного фонду і поряд з інвестиційними обмеженнями включають співвідношення між різними типами цінних паперів (особливо між акціями і облігаціями), а також плановану коротко – і довготермінову інвестиційну політику.

Професійні пенсійні фонди наприкінці кожного кварталу зобов’язані готувати і надсилати до державного органу нагляду звіт про структуру активів. Крім цього державний орган нагляду необхідно повідомляти про кожний випадок порушення інвестиційних обмежень чи недотримання інвестиційної політики.

Відкриті фонди щомісячно надають інформацію про відсоткові частки категорій інструментів, згаданих у главі 15 Закону про організацію та функціонування пенсійних фондів, зазначаючи дані за відповідний місяць згідно з останнім днем оцінки у цьому місяці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Оцінка пенсійної реформи