Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Місцеві податки і збори

Існуюча система місцевих податків та зборів, що стягуються на рівні гмін, включає в себе податок на нерухомість, сільськогосподарський, лісовий, транспортний податки, податок з власників собак, збір за місце на ринку, місцевий та адміністративний збори. Дохід від зазначених податків та зборів складає власний дохід гмін, до якого також входять прибутки від податків з фізичних осіб, що здійснюють економічну діяльність, які сплачуються у формі “податкової картки”, податків зі спадщини та дарування, і марочний збір, що визначається податковими інспекціями.

Податок на нерухомість

Підпадає під дію Акта про місцеві податки та збори. Законодавча основа оцінки суми податку також включає резолюції ради гміни. Податок на нерухомість зобов’язані сплачувати: фізичні, юридичні особи та підприємства без статусу юридичної особи.

Відповідно до зазначеного Акта об’єктом оподаткування є одиниця майна, приватна власність або безстроковий документ на нерухомість, а також майно чи приватна власність об’єктів будування, які безпосередньо не пов’язані з землею. База оподаткування житлової одиниці – її корисна площа (у квадратних метрах); для будівлі – це вартість, яка становить основу для розрахунку амортизації і фіксованих доходів економічної особи; для землі – її площа. Суми ставок податку у сфері статутної компетенції встановлюються для окремого податкового року радою гміни шляхом прийняття відповідної резолюції. Змінилися також спосіб оцінки податку та кінцеві терміни сплати. Для фізичних осіб оцінка проводиться відповідно до рішення відповідних податкових органів, для юридичних – шляхом самооцінки.

Сільськогосподарський податок

Був запроваджений 1 січня 1985 р. положеннями Акта про сільськогосподарський податок. Він базується на доходах та замінює оподаткування обігу й доходу сільського господарства. Суб’єктами оподаткування можуть бути фізичні та юридичні особи, а також особи без статусу юридичних осіб, які на 1 січня певного податкового року є власниками чи користувачами об’єктів сільського господарства. Об’єкт цього податку – землі сільського господарства, що охоплюють територію сільськогосподарських угідь, територію озер та площу під будівлями, які мають відношення до утримання господарства. Вазою сільськогосподарського податку є сільськогосподарська площа, визначена у перевідних гектарах. Перевідний гектар – це одиниця виробництва, яка відображає здатність сільського господарства до створення прибутків. Перерахування дійсної площі сільського господарства у перевідні гектари здійснюється за допомогою “масштабу”, визначеного у статуті. Значення “масштабу” залежить від типу сільськогосподарської землі, її класу та розміщення землі сільського господарства в одному з чотирьох податкових районів. Ставка податку встановлюється для окремого податкового року відповідно до площі в 1 перевідний гектар у формі фінансового еквівалента 2,5 ц жита на перші три квартали попереднього податкового року.

Податок на лісове господарство

Регулюється відповідно до Акта про ліси. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, а також організації без статусу юридичної особи, які є користувачами лісів, що належать Державній скарбниці або гміні.

База оподаткування – кількість гектарів лісу, визначена у перевідних гектарах. Вона також залежить від площі головних порід дерев і від їх класифікації за якістю. Ставка податку на площу 1 перевідного гектара на один рік визначена як еквівалент 0,200 м2 деревини хвойних порід дерев.

Податок з власників собак

Регулюється актом про місцеві податки та збори і резолюціями відповідних рад гміни, які випускаються на підставі Акта і встановлюють суму податку та податкових звільнень. Податковий обов’язок стосується фізичних осіб, які є власниками собак.

Транспортний податок

Регулюється Актом про місцеві податки і збори. Податковий обов’язок стосується фізичних і юридичних осіб, а також організацій без статусу юридичної особи, які є власниками транспортних засобів, за винятком передбачених звільнень.

Податок зі спадщини та дарування

Регулюється Актом про спадщину та дарування. Оподатковуються також ті об’єкти, що розташовані за кордоном, чи права власності, які реалізуються за кордоном, якщо на момент передачі спадщини чи укладення контракту особа, котра їх отримує, є громадянином Польщі або має постійне місце проживання у Польщі.

Базою оподаткування є вартість отриманих речей чи прав власності після отримання позик та зобов’язань (чиста вартість, яка встановлюється відповідно до стану справ та прав власності на день отримання) та ринкові ціни на день створення податкового зобов’язання. Сума встановлюється залежно від податкової групи, до якої належить особа-отримувач. Віднесення до однієї з трьох податкових груп відбувається відповідно до особистих відносин між особою-отримувачем та особою, від якої отримуються речі та права власності. Підчас встановлення суми податку застосовуються звільнені від оподаткування суми й податкова шкала, що діють на день створення податкового зобов’язання. Звільнена від оподаткування сума і вартість речей та прав власності у податковій шкалі” визначеній статутом, підлягають переоцінці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Місцеві податки і збори