Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 6.4.1. Прибуткові податки

6.4.1. Прибуткові податки

У системі прибуткового податку Закон про корпоративний податок (податок на прибуток підприємств і організацій) і податок на дивіденди регулює оподаткування господарських організацій. Суб’єктом оподаткування є господарське товариство, кооператив або державне підприємство. Інші організації, зокрема добродійні фонди, суспільні фонди, суспільні організації, є суб’єктами оподаткування лише в тому разі, якщо займаються господарською або іншою діяльністю з метою отримання доходів. Суб’єкти оподаткування з місцезнаходженням в Угорщині зобов’язані сплачувати податок а доходів, одержаних у країні і за кордоном, а для іноземних суб’єктів оподаткування, зокрема, філіалів, оподатковуються лише доходи, одержані в Угорщині.

Прибуток визначається відповідно до вимог і розпоряджень Закону про бухгалтерський облік; а сума прибутку зменшується відповідно до положень Закону про оподаткування таким чином:

– на 20 % прямих витрат на дослідження і розробки;

– у разі надання роботи учням професійно-технічних училищ – на 6000 форинтів на місяць;

– у разі прийому на роботу безробітного;

– на суму ренти соціального страхування протягом одного року (крім обліку її як виробничі витрати).

Закон про бухгалтерський облік обумовлює терміни амортизації: для вартості матеріальних прав – 6 років або більше, для вартості фірми – від 5 до 15 років. Для великої групи машин і устаткування норма амортизаційних відрахувань як витрат становить 30 %, для надточних машин і устаткування – 33 %. Ставка корпоративного податку – 18 %.

Інвестори протягом певного часу можуть скористатися певними податковими пільгами. У разі створення нових виробничих потужностей для виробництва готової продукції, вартістю не менше 1 млрд форинтів, по всій території країни протягом 5 років надається податкова пільга у розмірі 50 %, без попередніх умов щодо розширення штатів. Цією пільгою можна скористатися і при створенні нових та розширенні діючих потужностей готелів, проте в цьому випадку висуваються жорсткіші вимоги щодо збільшення надходжень від реалізації.

У пріоритетних регіонах і промислових зонах пільги надаються у розмірі 100 % на термін до 5 років для створення нових виробничих потужностей і будівництва готелів без попереднього визначення вартості інвестиції. Пріоритетними вважаються регіони з рівнем безробіття, вищим ніж 15 %. У промислових зонах норма амортизації на будівлі -10 %, а норми на машини та устаткування можуть бути розраховані негайно після придбання. На таких територіях підприємці, що не підпадають під дію зазначених вище пільг, можуть скористатися пільгою у розмірі 6 % від вартості придбаних засобів, яка поширюється у пріоритетних регіонах на придбання машин і устаткування, в промислових зонах – на машини, устаткування і будівлі; у обох типах регіонів – на інвестиції у модернізацію і розвиток інфраструктури.

У 2002 р. в Угорщині прийнято Закон, відповідно до якого податкова пільга для фірм, що фінансують наукові дослідження, становить 200 %. Тобто не лише не оподатковуються витрати на наукові дослідження, а ще й на таку саму суму зменшується загальна база оподаткування. Подібний підхід доцільно було б запровадити і в Україні, щоб стимулювати розвиток науково-технічного прогресу.

Ставка корпоративного податку для офшорних фірм – 3 %. Ці товариства з обмеженою відповідальністю, створені у вільній митній зоні, мають право займатися виключно комерційною діяльністю за кордоном і надавати послуги, за винятком фінансових, іноземним фірмам. Якщо такі фірми мають свої банківські рахунки в Угорщині, то вони зобов’язані користуватися послугами угорських юрисконсультів і аудиторів; у ревізійних комісіях переважають громадяни Угорської Республіки, також фірми не мають права купувати паї та акції в угорських господарських товариствах і кооперативах.

У оподаткуванні іноземної організації, що не має в своєму розпорядженні філіалу на території Угорщини, у визначенні оподатковуваної суми береться до уваги позиковий відсоток наданого кредиту, відсоток облігації, гонорар за виконавчу і спортивну діяльність на території Угорщини, авторський гонорар. Не підлягають оподаткуванню державні відсотки на облігації та облігації Угорського національного банку, на одержані кредити.

Податок на дивіденди сплачується на перераховані за кордон дивіденди; ставка податку – 20 %, проте розмір податкової ставки обмежується договорами про відмову від подвійного оподаткування. Для філіалів, залежно від положень договору, податок стягується на затверджені дивіденди. Іноземні інвестори звільняються від сплати податку при реінвестуванні дивідендів в Угорщині.

Закон про податок на особистий дохід визначає статус на основі постійної прописки або звичного місцезнаходження. За укладеними договорами про виключення подвійного оподаткування місцем звичного знаходження є таке місце, в якому суб’єкт оподаткування проводить не менше 183 днів у році.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 6.4.1. Прибуткові податки