Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 5.2. Вплив дотацій бюджету на результати діяльності підприємств сільськогосподарського виробництва

У табл. 5.2 наведено фінансово-економічні показники діяльності підприємств у галузі сільського господарства Словаччини за 2000 р. Аналіз цієї таблиці дає незаперечні підстави українським дослідникам констатувати, що в секторі селянських господарств Словаччини, згрупованих за обсягами землекористування, простежується чітка залежність показників господарювання від величини господарств. З його збільшенням показники господарювання в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь змінюються таким чином:

– знижується концентрація майнового капіталу, скорочуються затрати матеріально-технічних ресурсів, зменшуються витрати на оплату праці та надходження коштів від реалізації продукції;

– скорочуються виробничі затрати в цілому, причому вищими темпами, ніж надходження коштів від реалізації продукції,

З/п

Показники

І вид підприємства, що має 1-60 га

П вид підприємства, що має 51-100 га

Ш вид підприємства, що має 101-500 га

IV вид підприємства, що має понад

500 га

У цілому

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість господарств

390

201

222

36

849

2

Забезпеченість майновим капіталом, у тому числі:

29 115

22 304

21 813

14 819

20 545

– власним;

24 019

17 649

18 912

10 579

16 753

– позичковим

5096

4655

2901

4240

3792

3

Надходження коштів без урахування дотацій

29 525

21 288

18 046

16 215

19170

4

Виробничі затрати без фонду споживання сім’ї підприємця

30 752

22 757

19 121

17148

20 277

5

Фонд споживання

3805

1350

501

121

856

6

Усього виробничих затрат (п. 4 + п. 5)

34 557

24 107

19 622

17269

21 133

7

Прибуток (збиток) (п. 3 – п. 6)

-5032

-2819

-1576

-1054

-1963 )

8

Рентабельність (п. 7/п. 6 o 100) %

-14,6

-11,7

-8,0

-6,1

-9,3

9

Дотації

3441

2338

2652

2987

2763

10

Відношення дотацій до надходження коштів за результатами господарювання

11,6

11,0

14,7

18,4

14,4

11

Надходження коштів з урахуванням дотацій

32 866

23 626

20 698

19 192

21 933

12

Прибуток з урахуванням дотації

-1591

-481

476

1923

800

13

Рентабельність (п. 12/п. в. 100)%

-4,6

-2,0

2,4

11,1

3,8

14

Прибутковість майнового 1 капіталу (п. 12/п. 2 o 100) %

-5,5

-2,2

-2,2

13,0

3,9

15

‘ Всього власного

-6.6

-2,7

2,5

18,2

4.8

16

Частка прибуткових господарств, %

28

49

68

94

47

Що зумовлює зменшення збитків і показників збитковості господарств; зростає частка прибуткових господарств.

Найбільші дотації в розрахунку на 1 га угідь мали най дрібніші селянські господарства І групи, а найменші, відповідно, – господарства II групи. У НІ і IV групах цей показник зростав. Відношення ж дотацій до надходжень коштів до господарств за результатами господарювання мають тенденцію до зростання з збільшенням розміру господарств. Так, відношення дотацій, наданих господарствам з площею землекористування понад 500 га, до надходжень коштів до цих господарств за результатами господарювання перевищувала 18 %.

Дотації істотно змінили абсолютні й відносні показники фінансової результативності господарювання, але не змінили тенденцій залежності цих показників від розміру господарств, тобто тенденцій їх поліпшення. Однак і з урахуванням дотацій у перших двох групах господарств результативність їх діяльності залишалася з від’ємним коефіцієнтом. Додатними фінансові результати виявилися лише у господарствах III і IV груп (з обсягом землекористування понад 100 га), а також у всій сукупності селянських господарств. Слід зауважити, що у 1999 р. усі показники діяльності у цій галузі в цілому погіршилися порівняно з 1998 р. Лише в селянських господарствах спостерігалася позитивна динаміка.

Проведений українськими вченими аналіз показників господарювання різних у Словаччині форм привів до таких висновків.

По-перше, сьогодні серед господарств спільної підприємницької діяльності менш ефективні виробничі кооперативи.

По-друге, незважаючи на менший розмір селянських господарств, вони демонструють кращі результати діяльності, ніж виробничі кооперативи і господарські товариства.

По-третє, показники роботи селянських господарств підтверджують закономірність зростання ефективності господарювання з підвищенням концентрації виробництва.

По-четверте, зниження показника інтенсивності використання землі із збільшенням розміру селянських господарств супроводжується зростанням ефективності їх діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 5.2. Вплив дотацій бюджету на результати діяльності підприємств сільськогосподарського виробництва