Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 3.3. Податкова система Республіки Білорусь та її вплив на доходи населення

На території Республіки Білорусь до 1992 р. діяли єдині правила оподаткування всіх громадян СРСР, а також підприємств. В умовах економічного і політичного суверенітету Республіки Білорусь виникла необхідність у створенні власної податкової системи, яка б відповідала потребам перехідного періоду. Відповідно до нового законодавства в 1992 р. було введено цільову систему податків, які повинні забезпечувати державний бюджет республіки сталими доходами. Нова податкова система Республіки Білорусь відзначається великою кількістю об’єктів оподаткування і гарантує приблизно однакові умови для розвитку всіх форм власності (див. табл. 3.6).

Основним джерелом доходу бюджету е податок на додану вартість, об’єктом якого служить вся додана вартість (виручка за мінусом матеріальних витрат). Цим податком обкладаються майже всі обороти з виробництва і реалізації продукції, послуг, робіт. Його ставка в 2005 р. становила 18 %, термін повернення ПДВ в 2005 р. – 2 місяці. Високою залишається і частка таких непрямих податків, як акцизи, абсолютна сума яких зростає внаслідок збільшення виробництва підакцизних товарів і зростання їх цін.

У системі прямих платежів юридичних осіб першочергове значення мають податки на прибуток і доходи. В основу визначення податку на прибуток підприємств покладений принцип рівноправного оподаткування підприємств всіх форм власності. За допомогою багатьох пільг створюються стимули для оновлення виробництва, широкого використання неповноцінної робочої сили, а також спрямування прибутку на благодійні цілі. Одночасно податок застосовується як інструмент регулювання приросту фондів заробітної плати, доходів підприємств-монополістів. Податок на доходи має свою сферу використання, він стягується за диференційованими ставками з таких видів діяльності, як брокерська, біржова, проведення видовищних заходів, лотерей, аукціонів тощо. За рахунок прибутку сплачується і

Таблиця 3.6. Структура податкової системи

Види податків

Їх частка до загальної суми, %

Доходів бюджету

Податків

1994 р.

1995 р.

1994 р.

1995 р.

Всього доходів

100

100

100

100

У тому числі:

Податок на додану вартість

27,7

28,7

31,6

81,8

Акцизи

11,7

12,9

13,7

14,0

Податок на паливо

2,2

8,0

3,2

8,3

Податок на прибуток і доходи підприємств

80,0

29,2

85,1

35,2

Податок на нерухомість

1,3

1,8

1,5

Надзвичайний податок

4,9

5,9

5,8

6,5

Земельний податок (плата за землю)

0,8

1.8

0,4

0,4

Податок за користування природними ресурсами (екологічний)

0,2

0,8

0,8

0,2

Подохідний податок з громадян

6,9

7,2

7,8

8,0

Держмито та ін.

0,8

0,4

0,6

0,6

Податок на нерухомість, об’єктом обкладення якого є основні фонди та понаднормативні об’єми незавершеного будівництва. Його частка зростає у зв’язку з переоцінкою основних фондів, постійним подорожчанням їх вартості.

До податків, що впливають на собівартість продукції, належать: плата за землю (земельний податок), податок за використання природних ресурсів, надзвичайний податок для ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Серед податків з населення найвагомішим залишається подохідний податок з громадян, яким обкладаються всі їхні доходи за прогресивними ставками. Однаковим є підхід до оподаткування доходів різних верств населення, застосовуються певні пільги для малозабезпечених, непрацездатних громадян. Однак значним залишається рівень оподаткування високих доходів, що дещо знижує стимули до праці, відповідно й до високих прибутків. У Білорусії негативно ставляться до ідеї впровадження єдиної ставки обсягом 13 % (як у Росії), орієнтуючись на прогресивне оподаткування.

Закон про бюджет на 2001 р. містив ряд нових принципових моментів, спрямованих, в першу чергу, на продовження роботи зі спрощення порядку розрахунків платників податків з бюджетом і раціоналізацію структури податкових платежів.

З цією метою в 2001 р. надзвичайний податок і обов’язкові відрахування до державного фонду сприяння зайнятості були об’єднані в єдиний платіж у обсязі 5 % фонду заробітної плати. З аналогічних міркувань в 2001 р. були об’єднані у єдиний платіж цільові збори до місцевого цільового бюджетного фонду стабілізації економіки з виробників сільськогосподарської продукції і продовольства, відрахування до місцевих бюджетних житлово-інвестиційних фондів і цільових зборів на фінансування витрат, пов’язаних із утриманням і ремонтом житлового фонду, який проводиться платниками у обсязі 2,5 % виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. Відрахування коштів користувачами автомобільних доріг і відрахування до республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки сплачувалися в єдиному порядку за загальним нормативом у обсязі 2 % виручки від реалізації товарів, робіт і послуг.

У 1992-1994 рр. були введені такі непрямі податки, як податок на додану вартість, акцизи, податок на паливо. Надходження від цих джерел майже досягли половини всіх доходів бюджету. Крім них, у бюджет республіки почали надходити й інші чисельні податки з юридичних осіб: податок на прибуток, на нерухомість, за користування природними ресурсами (екологічний), за експорт і імпорт, надзвичайний, платежі за землю. Податкова система Республіки Білорусь нині перебуває у стадії становлення, постійних змін, уточнення порядку нарахування окремих податків, ставок, окремих пільг. У подальшому необхідно удосконалювати систему податків, яка повинна бути спрямована на посилення стимулів для збільшення виробництва товарів, послуг (особливо дефіцитних), розширення малого бізнесу (найперше наукомістких фірм), зменшення кількості збиткових підприємств у країні. До 2010 р. у Республіці Білорусі планується виключити податки, які збираються з виручки від реалізації, так як вони спричиняють каскадний ефект.

За офіційною статистикою 13 % населення займається підприємницькою діяльністю. Водночас білоруський бізнес перебуває під жорстким контролем, а норму прибутку визначає держава. Отже, через податкову систему, як вважає керівництво держави, можна перерозподілити доходи бізнесу на користь освіти, науки, охорони здоров’я.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 3.3. Податкова система Республіки Білорусь та її вплив на доходи населення