Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.7.4. Основні пріоритети бюджетних витрат

Особлива увага буде приділена забезпеченню стійкого функціонування пенсійної системи, безумовної виплати заробітної плати і виконання інших фінансових зобов’язань перед населенням.

Витратні зобов’язання, що знову беруться, в пріоритетному порядку мають сприяти вирішенню проблеми підвищення життєвого рівня працівників організацій бюджетної сфери, федеральних державних цивільних службовців, військовослужбовців і прирівняних до них осіб. Планується визначити можливості і терміни реального підвищення оплати праці в середньо-терміновій перспективі. Планується почати перехід до впровадження галузевих систем оплати праці працівників організацій бюджетної сфери, що дасть змогу забезпечити відповідність між якістю праці та рівнем заробітної плати в бюджетному секторі.

Намічено модернізувати механізми проведення активної політики зайнятості і реалізації інших заходів, що сприяють підвищенню якості людського капіталу.

Особлива увага буде приділена підвищенню результативності бюджетних витрат. Перш за все це стосується забезпечення доступності і якості послуг охорони здоров’я та освіти, що безпосередньо впливає на рівень життя населення. Вирішення цього завдання вимагає зокрема зміни діючих механізмів фінансування. Намічено відновити престиж і суспільну значущість професії лікаря і вчителя, створити умови для залучення до охорони здоров’я та освіти кваліфікованих кадрів, технічного переозброєння розвитку цих галузей.

Планується також надавати підтримку в рамках федеральних програм заходам, що проводяться на регіональному рівні: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам і багатодітним сім’ям, влаштування дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, в прийомні сім’ї; боротьба з дитячою безпритульністю і бездоглядністю.

2.7.5. Удосконалення міжбюджетних відносин

Забезпечення стабільності закріплених за рівнями публічної влади прибуткових джерел і витратних повноважень стане найважливішим принципом бюджетної політики федеральних органів державної влади і органів державної влади суб’єктів Російської Федерації у найближчі роки.

Одночасно планується проаналізувати практику виконання суб’єктами РФ делегованих їм федеральних повноважень, коло яких розширюватиметься з наданням субвенцій з федерального бюджету.

Суб’єктам РФ і органам місцевого самоврядування надалі надаватиметься підтримка в роботі з оздоровлення їх бюджетів. З цією метою в Росії будуть активніше впроваджуватися принципи практики планування і виконання бюджетів, не допускатиметься утворення бюджетної заборгованості, що передбачає чітке виконання органами влади зобов’язань перед суб’єктами господарювання і населенням. Бюджетний процес будуватиметься за схемою “від регіону до селища”.

Планується на довготривалій основі визначитися з напрямами використання Федерального фонду регіонального розвитку, змінити механізм його формування і розподілу з урахуванням застосування єдиних методологічних принципів відбору регіонів для надання інвестиційної підтримки і порядку надання коштів з цього фонду, зважаючи на фінансові можливості суб’єктів Російської Федерації.

У складі Фонду співфінансування соціальних витрат планується передбачати кошти, достатні для соціальної підтримки ветеранів праці, трудівників тилу, реабілітованих осіб і осіб, потерпілих від політичних репресій, жертв політичних репресій, громадян, що мають дітей, а також для надання малозабезпеченим громадянам житлових субсидій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.7.4. Основні пріоритети бюджетних витрат