Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.7.3. Основні напрями податкової політики

Забезпечення макроекономічної стійкості залишається найважливішим завданням бюджетної політики. У 2006-2008 рр. планується послідовне зниження рівня інфляції.

З метою забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи Російської Федерації, безперечного виконання федеральних витратних зобов’язань, підвищення ефективності бюджетних витрат уряд Російської Федерації планує здійснити такі заходи:

– розробка і затвердження перспективного фінансового плану на 2006-2008 рр., в якому будуть окремо відображені поточні витратні зобов’язання Російської Федерації, що вводяться упродовж року;

– нові витратні зобов’язання мають включатися до федерального бюджету лише з метою забезпечення пріоритетів державної соціально-економічної політики і за умови проведення оцінки їх очікуваної ефективності;

– активізація роботи щодо вдосконалення механізмів застосування програмно-цільових методів при плануванні та здійсненні бюджетних витрат;

– практичний перехід до розподілу бюджетних ресурсів між адміністраторами бюджетних витрат відповідно до поставлених перед ними цілей;

– ухвалення нового федерального закону про державні закупівлі, дія якого поширюватиметься на всі рівні публічної влади;

– уточнення параметрів формування Стабілізаційного фонду Російської Федерації не повинно стосуватися основних принципів, визначених при його створенні. Кошти, накопичені понад встановлений мінімум, і в 2006 р. мають бути використані тільки на погашення зовнішнього боргу;

– вдосконалення нормативно-правової бази виконання рішень суду щодо позовів до скарбниці, органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

– формування механізмів залучення приватного капіталу до здійснення найважливіших інфраструктурних проектів національного масштабу;

– модернізація процедур складання і розгляду проекту федерального бюджету. Планується перейти до розгляду проекту федерального закону про федеральний бюджет в Державній думі в трьох читаннях. Ці положення планується включити до Бюджетного кодексу Російської Федерації і застосовувати вже при формуванні проекту федерального бюджету на 2007 р.

2.7.3. Основні напрями податкової політики

У 2005-2006 рр. особливу увагу було приділено завершенню податкової реформи.

Проблема зниження базової ставки ПДВ і її уніфікації, як і раніше, залишається актуальною. Потребує вдосконалення також його адміністрування.

Планується усунути наявні бар’єри і норми, що порушують нейтральність дії ПДВ і призводять до необгрунтованого вилучення коштів з обігу підприємств. Також ухвалено рішення про перехід, починаючи з 2006 р., до загального порядку відшкодування ПДВ при здійсненні капітального будівництва. Чинний порядок, за якого сплачений ПДВ приймається до вирахування тільки після введення об’єкта капітального будівництва в експлуатацію, призводить до подорожчання інвестиційних проектів, а часто і до відмови від їх реалізації.

Намічено підтримати заходи з удосконалення оподаткування прибутку наукових організацій: повністю включити до складу їх витрат витрати на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки, надати право включати до складу витрат капітальні вкладення у розмірі 10 % від вартості набутих основних засобів, а також дозволити перенесення збитків минулих років на майбутні періоди; будуть удосконалюватися і надалі механізми нарахування амортизації.

Планується також розглянути питання про вдосконалення оподаткування дивідендів, які одержують російські юридичні особи від інвестицій у дочірні товариства, що має стимулювати розміщення холдингових компаній у Російській Федерації.

Намічено вжити заходи податкового стимулювання розвитку стосовно компаній, що здійснюють техніко-впроваджувальну діяльність в особливих економічних зонах, передбачивши зниження базової ставки єдиного соціального податку.

Планується підтримати пропозицію уряду Російської Федерації про підвищення верхньої межі доходу для організацій малого бізнесу, що сприятиме переходу на спрощену систему оподаткування.

Ставиться завдання забезпечити введення до Податкового кодексу Російської Федерації глави про місцевий податок на нерухомість. Місцевий податок на нерухомість є важливою частиною законодавчих заходів, спрямованих на становлення цивілізованого оподаткування в Росії.

Планується скасувати податок на майно, яке переходить у порядку спадкування, що сприятиме цивілізованому переходу майна.

Буде продовжена робота з пошуку оптимальної моделі диференціації ставок податку на видобуток корисних копалин залежно від гірничо-геологічних і економіко-географічних характеристик родовищ.

Ставиться завдання, щоб встановлений Податковим кодексом РФ механізм надання відстрочень і розстрочок податкових платежів нарешті запрацював на практиці, зокрема платники податків повинні мати можливість оформити відстрочення або розстрочку терміном до одного року безпосередньо в податковому органі. Рішення про надання платникам податків відстрочення або розстрочки терміном від одного до трьох років повинні прийматися урядом Російської Федерації.

Всі підстави надання відстрочень і розстрочок податкових платежів мають бути встановлені законодавчо. Однією підстав для їх надання є виникнення заборгованості зі сплати податків, пені і штрафних санкцій, виявленої в результаті контрольної роботи податкових органів. Планується також виключити бюджетні обмеження щодо їх надання, що встановлюються федеральним законом про федеральний бюджет.

Окрім того, планується реалізувати низку заходів у галузі податкового адміністрування, що дають змогу забезпечити чітку регламентацію повноважень і дій податкових органів при здійсненні ними контрольних заходів, включаючи визначення порядку проведення всіх видів податкових перевірок, досудового врегулювання податкових суперечок, витребування документів, встановлення жорстких максимальних термінів проведення перевірок, а також обмежень щодо кількості перевірок платника податків протягом одного року.

Названі заходи мали реалізуватися у 2005 р., але не все вдалося здійснити.

Намічено серйозно переробити систему платежів за негативну дію на навколишнє середовище. Нова система платежів має виключити можливість ухвалення індивідуальних рішень за розмірами платежів для кожного платника і стимулювати перехід на сучасні енергоефективні технології виробництва.

Уряд РФ буде продовжувати роботу щодо зниження або скасування ввізних митних зборів на технологічне устаткування, яке не виробляється і в найближчій перспективі не планується до виробництва в Російській Федерації, що зумовить прискорення технологічної модернізації виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.7.3. Основні напрями податкової політики