Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.3.3. Роль бюджетних обмежень у бюджетному процесі

Слід визнати, що проблеми міжбюджетних відносин, ефективність цієї системи та її вплив на фінансово-економічне становище окремих суб’єктів Федерації, сукупності адміністративно-територіальних утворень, як правило, аналізуються тільки у світлі одного питання: який обсяг фінансової допомоги конкретний суб’єкт РФ одержав або мав би одержати, у випадку, якби ті або інші недоліки було усунено.

Водночас не потрібно доводити той факт, що, наприклад, виконання бюджету конкретного регіону визначається і тим, наскільки точний прогноз доходів, які надходження протягом року, яка динаміка кредиторської заборгованості та боргових зобов’язань, який статус (прострочені, поточні, довготермінові, реструктуризовані), яка ситуація з виконанням бюджетів нижчестоящих рівнів влади.

З метою створення найзагальніших рамок оцінки параметрів наявності порушень бюджетного законодавства й утворення прецеденту для єдиного тлумачення невиразних норм Бюджетного кодексу РФ Міністерство фінансів РФ затвердило наказ “Про моніторинг дотримання суб’єктами Російської Федерації 2004 р. вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації” від 5 липня 2004 р. № 185. Ним, зокрема, уточнювалися початкові дані, механізм розрахунку відповідних показників для перевірки їх на предмет відповідності вимогам бюджетного законодавства.

За цей період відбулося хронічне порушення рядом суб’єктів Російської Федерації норм прямої дії бюджетного законодавства Російської Федерації (див. табл. 2.7). При цьому слід зазначити, що кількість порушень не дає змогу говорити про можливість в короткотерміновому періоді виправити виявлені “недоліки”. У цілому статистика дотримання норм Бюджетного кодексу РФ представлена в табл. 2.8.

Проте за такого очевидного факту невиконання бюджетних обмежень, не було відзначено жодного прецеденту застосування хоч якихось примусових заходів для виправлення ситуації.

Таблиця 2.7. Відношення обсягу боргу до обсягу доходів бюджету суб’єкта Федерації без урахування фінансової допомоги з федерального бюджету

Регіон

На 1 січня 2001 р.

На 1 січня 2002 р.

На 1 січня 2003 р.

На 1 січня 2004 р.

Костромська область

0,69

1,02

0,78

0,81

Орловська область

0,00

0,00

1,37

1,66

Калінінградська область

0,14

1,23

1,16

0,39

Псковська область

1,36

0,88

0,59

0,82

Дагестан

0,15

1,08

0,73

0,53

Кабардино-Балкарія

1,75

1,18

0,91

3,42

Калмикія

1,18

0,09

1,01

0,34

Карачаєво – Черкесія

1,69

1,21

0,45

4,31

Північна Осетія Аланія

3,73

1,86

1,78

1,89

Нижньогородська область

1,53

0,62

0,60

0,60

Оренбургська область

0,00

0,00

0,07

1,17

Курганська область

1,95

1,90

1,28

0,83

Бурятія

2,22

0,75

0,69

0,60

Республіка Тува

4,32

5,37

4,31

2,98

Алтайський край

0,00

0,00

0,85

1,20

Омська область

1,34

0,76

0,65

0,31

Усть-Ординський Бурятський автономний округ

0,00

0,48

1,40

1,39

Евенкійський автономний округ

0,00

0,39

1,72

3,27

Камчатська область

0,00

0,00

1,76

1,34

Магаданська область

0,00

0,00

0,45

1,48

Чукотський автономний округ

0,00

0,00

0,91

1,61

Поправки до переліку бюджетних обмежень, внесені Федеральним законом “Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання міжбюджетних відносин” від 20 серпня 2004 р. № 120-ФЗ привели тільки до уточнення кількох норм, зокрема: з 2005 р. не потрібно в обов’язковому порядку дотримуватися граничних розмірів бюджетних кредитів і гарантій*, розширюється склад доходів, що використовуються для розрахунку конкретних параметрів; для регіонів, частка дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості в доходах яких велика, вводиться процедура “підписання і дотримання угод з Міністерством фінансів Російської Федерації про заходи з підвищення ефективності використання бюджетних коштів і збільшення податкових і неподаткових доходів бюджету суб’єкта Російської Федерації”. Однак реальні наслідки наявних порушень так і залишилися незрозумілими (див. табл. 2.8).

Бюджетне законодавство не повинне виконуватися частково. Основою для нового порядку формування фінансових взаємовідносин між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації має стати чітке дотримання всіх встановлених норм і вимог, оскільки не можна підвищити самостійність і відповідальність поза рамками правового поля, що працює за нормативами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.3.3. Роль бюджетних обмежень у бюджетному процесі