Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.13. Страховий ринок Російської Федерації: проблеми і перспективи

Страхування є сферою російського бізнесу, що динамічно розвивається. У Державному реєстрі страховиків на 1 січня 2005 р. було зареєстровано 1280 страхових організацій. Загальна сума страхових внесків і виплат за 2004 р. становила відповідно 471,6 і 307,6 млрд руб., або 109 і 108,1 % порівняно з 2003 р.

Одним із основних завдань сучасного розвитку ринку страхових послуг є формування адекватної міжнародним вимогам нормативної правової бази російського ринку страхування. Поетапна інтеграція російської системи страхування у міжнародний страховий ринок вимагає формування законодавчої бази ринку страхових послуг і створення ефективного механізму регулювання страхування.

У 2004 р. структура страхового ринку Росії зазнала істотних змін (табл. 2.24). Частка схем скоротилася з 48,2 в 2003 р. до 40,4 % в 2004 р., водночас частка обов’язкового страхування, навпаки, зросла з 19,6 до 31,9 %.

Таблиця 2.24. Дійсна структура страхового ринку РФ у 2004 р.

Сегмент страхового ринку РФ

Внески, млрд дол.

Частка, %

Річний приріст, %

Нестрахова фінансова діяльність з страхування життя

3,5

20,8

-27,1

Нестрахова фінансова діяльність з інших видів страхування

3,3

19,6

57,1

Конкурентний ринок реального страхування

2,75

16,4

64,4

Кептивне страхування

1,85

11,0

2,5

ОСАГО

1,76

10,5

120

Обов’язкове страхування

3,6

21,4

40

Всього

16,8

100

17,5

У 2004 р. найбільше зростання спостерігалося в секторі конкурентного (відкритого) ринку добровільного страхування, який оцінювався в 2,75 млрд дол. США, 16,4 % від всіх внесків. Порівняно з 2003 р. конкурентний ринок добровільного страхування зріс на 64,4 % . Представники страхового співтовариства по-різному оцінювали темпи зростання відкритого ринку в 2005 р. Разом з тим деякі страховики висловлювали думку, що найпомітніше збільшився ринок добровільного автострахування.

На конкурентному ринку страхування, що характеризується підвищеною концентрацією, перші десять компаній збирають 58,1 % внесків (табл. 2.25).

Таблиця 2.25. Конкурентний ринок добровільного страхування у 2004р.

Страхова компанія

Внески, млн дол. США

Частка %

Індержстрах

398,8

14,5

Росдержстрах

324,7

11,8

Ресо-гарантія

270,2

9,8

POCHO

173,0

6,3

АльфаСтрахування

109,2

4,0

Військово-страхова компанія

91,2

3,3

УралСиб

70,5

2,6

МАКС

55,4

2,0

AIG Росія

53,5

1,9

Група “Ренесанс Страхування”

52,1

1,9

Разом з тим швидші темпи зростання реального сектору добровільного страхування стримують чинники споживчого негативізму, які, на думку респондентів Всеросійського центру вивчення суспільної думки (ВЦВСД) такі:

– “мала вірогідність настання чогось поганого зі мною або моїм майном” (17,5 % );

– негативний досвід знайомих (16,1 %);

– погана інформація про страхові компанії з різних джерел (14,9%);

— власний негативний досвід (13,5 % );

– відсутність поблизу офісів страхових компаній (2,7 % );

– іншим важко визначити причини негативного ставлення до страхування – 35,3 %.

Автори дослідження “Страхування в Росії: звітні та реальні показники” вважають, що перший чинник негативізму (“мала вірогідність настання чогось поганого зі мною або моїм майном”) в цілому пов’язаний з культурологічними особливостями населення Росії. Водночас чотири наступні чинники, що займають у структурі чинників негативізму 47,2 %, залежать безпосередньо від страхового ринку і його учасників.

Заданими ВЦВСД, у 2004 р. страховий поліс придбали 39,6 % населення. При цьому найбільш поширені поліси з ОС АГО – 20,2 %, з добровільного медичного страхування -10,9 % і страхування майна – 7,8 % .

У 2005 р. лідирували за попитом з боку населення ОСАГО (13,7 % ), страхування майна (7,2 % ), добровільне медичне страхування (4,1 %) і страхування дітей (3,9 %).

У зв’язку з внесенням доповнень і змін у Федеральний закон “Про організацію страхової справи в Російській Федерації” з’явилася суперечність у класифікації галузей і видів страхування. Так, в умовах ліцензування страхової діяльності на території РФ чітко визначені три галузі страхової діяльності: особисте страхування, майнове страхування і страхування відповідальності. Проте ЦК РФ припускає укладення договорів з майнового і особистого страхування (ст. 929 ст. 93-1).

Суперечності в класифікації галузей і видів можуть створити певні труднощі як при отриманні ліцензії на право здійснення страхової діяльності, так і при розробці правових актів зі страхування в різних сферах діяльності. У зв’язку з цим підтверджується необхідність коригування чинних законодавчих актів з урахуванням вимог національного страхового ринку.

Досить перспективною справою, на думку експертів, є розробка Страхового кодексу Росії, в якому можуть бути відображені: основні поняття в страхуванні; об’єкти страхування; форми проведення страхування; класифікація страхування; учасники страхових відносин; порядок видачі і дії договору страхування; державний нагляд за страховою діяльністю; ліцензування страхової діяльності; забезпечення фінансової стійкості страхових компаній; інші розділи.

У зв’язку з ухваленням і набранням чинності з 1 березня 2005 р. Житловим кодексом РФ потребує наукового аналізу ринок страхових послуг у житловій сфері. На підставі ст. 21 ЖК РФ з метою гарантування відшкодування збитків, пов’язаних із втратою (руйнуванням) або пошкодженням житлових приміщень, можливе страхування житлових приміщень відповідно до законодавства. На думку фахівців, важливо вивчити ризики в житловій сфері, розвиток комерційного і пільгового страхування житла, а також перспективні напрями житлового страхування.

Наявність різних форм фінансово-кредитного механізму підкреслює актуальність наукового дослідження таких видів страхування, як іпотечне страхування, титульне страхування та ін., що відповідають потребам населення, юридичних осіб і держави.

Важливим напрямом розвитку страхової науки у зв’язку з переходом до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності є дослідження питань оподаткування страхових операцій на основі аналізу практики застосування Податкового кодексу Російської Федерації і положень бухгалтерського обліку. У сучасних умовах необхідний науково обгрунтований аналіз розвитку регіональних страхових ринків Росії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.13. Страховий ринок Російської Федерації: проблеми і перспективи