Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.11.3. Стан і перспективи оподаткування недержавних пенсійних фондів

Основу недержавної (накопичувальної) системи пенсійного забезпечення становлять недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ).

Як окремий суб’єкт оподаткування НПФ з’явилися з ухваленням Федерального закону “Про недержавні пенсійні фонди” від 7 травня 1998 р. № 57-ФЗ. Тоді ж були зроблені перші спроби систематизувати оподаткування недержавних пенсійних фондів.

З набранням чинності з 1 січня 2001 р. другою частиною Податкового кодексу РФ з’явилися нові правила оподаткування, за якими:

– внески організацій до фонду недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПФ) у розмірі 12 % від ФОП відносять на собівартість;

– внески в НПФ (якщо їх здійснюють працедавці) в сумі, що перевищує 2000 руб. на рік на кожного працівника, включаються в податкову базу з податку на доходи фізичних осіб (п. З ст. 213ПКРФ);

– введено оподаткування доходу від розміщення пенсійних резервів, при цьому збережена пільга щодо нестягування податку на прибуток за прибутковості, що не перевищує облікову ставку ЦБ.

Разом з тим, зважаючи на неоднозначне тлумачення, виникли проблеми з сплатою єдиного соціального податку.

З 1 січня 2004 р. відповідно до Федерального закону “Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти Російської Федерації про податки і збори” від 8 грудня 2003 р. № 163-ФЗ сума внесків у НПФ, здійснюваних працедавцями і не оподатковуваних прибутковим податком, відповідно до п. З ст. 213 ПК РФ збільшена з 2000 до 5000 руб.

Податкові наслідки для учасників НПФ наочно представлені в табл. 2.21, а податковий режим – в табл. 2.22.

Основні види податків, що діють у процесі здійснення недержавного пенсійного забезпечення, і статті ПК РФ, відповідно до яких проводиться оподаткування, наведені в табл. 2.28.

Діюча система оподаткування має низку недоліків, основні з яких такі.

1. Фінансування обов’язкового пенсійного страхування за рахунок недержавного пенсійного забезпечення (на внески в НПФ нараховується ЄСП, отже, і страхові внески в ПФР).

2. Складність обліку оподаткування внаслідок необхідності різного податкового обліку за внесками юридичних і фізичних осіб і нарахованого за ними доходу.

3. Відсутність вимог з оподаткування операцій, що виконують НПФ як страховики з ОПС.

4. Відсутність стимулюючої дії оподаткування.

Деякі фахівці пропонують змінити систему оподаткування – спростити її і зробити привабливішою для вкладників і учасників заходів щодо НПФ. Для цього необхідна державна підтримка, що грунтується на таких принципах.

Показник

Прибутковий податок

Податок на прибуток

Єдиний соціальний податок

1

2

3

4

Вкладник – юридична особа

За кожного працівника

Внески працедавця враховуються у складі витрат при визначенні бази оподаткування за податку на прибуток в розмірі до 12 % від ФОП (за довічних схем виплат – п. 16 ст. 255 ПК РФ)

Податкова база за БСП визначається як сума виплат і інших винагород на користь фізичних осіб за трудовими і цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт і надання послуг (п. 1 ст. 236 ПК РФ). Порядок обкладення БСП внесків на солідарні рахунки має суперечливий характер

Вкладник – фізична особа

Внески фізичних осіб до моменту сплати в НПФ оподатковані податком на доходи фізичних осіб

Розміщення пенсійних резервів НПФ

За доходом, одержаним від розміщення пенсійних резервів, податкова база визначається як позитивна різниця між одержаним доходом від розміщення пенсійних резервів і доходом, розрахованим на основі ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації (п. 2 ст. 295 ПК РФ). За доходом від статутної діяльності фонду податкова база з доходу на прибуток організацій визначається на загальних підставах

Учасник за договором з юридичною особою

Викупні суми оподатковуються податком з доходів фізичних осіб. Норми, що діяли в 2004 р. Оподатковуються податком з доходів фізичних осіб внески, що перевищують 5000 руб. на рік; пенсії, що виплачуються з НПФ, податком з доходів фізичних осіб не оподатковуються; Норми, чинні з 1 січня 2005р. Внески, що вносяться в НПФ працедавцем за учасника, податком з доходів фізичних осіб не оподатковуються; пенсії, що виплачуються з НПФ, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб

Учасник за договором з фізичною особою

Пенсії, що виплачуються з НПФ, податком з доходів фізичних осіб не оподатковуються; оподатковуються податком з доходів фізичних осіб викупні суми, за вирахуванням суми внесків фізичної особи

Таблиця 2.22. Податковий режим для учасників НПФ

Вид податків

Статті ПК РФ

Податок на доходи фізичних осіб

Ст. 213 гл. 23 ПК

Податок на прибуток для вкладників – юридичних осіб

Ст. 255 гл. 25 ПК

Податок на прибуток для НПФ

Ст. 295, 296 гл. 25 ПК

Єдиний соціальний податок

Ст. 236, 237 гл. 24 ПК

ПДВ

Ст. 149 гл. 21 ПК

Таблиця 2.23. Основні види податкових платежів при здійсненні недержавного пенсійного забезпечення

Вид оподаткування

Виплата у вигляді заробітної плати

Виплата у вигляді внеску в НПФ

Податок на прибуток

Немає

Немає

ЄСП

35,6 % (26 % 3 01.01.2005 р.)

35,6 % (26 % 3 01.01.2005 р.)

Податок на доходи працівника

13 % (стандартне вирахування 4800 руб. на рік)

13 % (за суми, більшої 5000 руб. на рік)

1. Пенсійна система країни має забезпечувати встановлене на державному рівні значення сукупного коефіцієнта заміщення (70-75 % від заробітної плати працівника).

2. Система добровільного пенсійного забезпечення (далі – ДПЗ) має збільшувати значення сукупного коефіцієнта заміщення (40-75%).

3. Шляхом податкового стимулювання заохочується формування накопичень за рахунок витрат працівника і працедавця в розмірах, що забезпечують виконання п. 1 і 2.

Для цього потрібно внести ряд змін у податковий режим державного пенсійного забезпечення.

Зокрема, для внесків підприємств:

– віднесення суми внесків на витрати, що зменшують податок на прибуток;

– виключення внесків з бази обчислення ЄСП;

– виключення внесків з бази обчислення податку на доходи працівника.

Для внесків громадян:

– введення податкового вирахування на величину внесків у НПФ;

– надання податкового вирахування з можливістю враховувати його працедавцем з розміщення у НПФ пенсійних резервів;

– скасування оподаткування доходу від розміщення пенсійних резервів податком на прибуток;

– виплати пенсій і викупних сум;

– обкладення виплат податком на доходи фізичних осіб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.11.3. Стан і перспективи оподаткування недержавних пенсійних фондів