Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.11.1. Фінанси пенсійної системи

2.11.1. Фінанси пенсійної системи

Фінанси пенсійної системи Росії переживають черговий виток реформ. Система обов’язкового соціального страхування дуже обтяжує російську економіку – бюджет одного тільки Пенсійного фонду РФ у 2005 р. перевищив 1 трлн руб., або близько 6,5 % ВВП країни. Тому 2005 р. цілком логічно був оголошений черговим роком істотного зниження податкового тягаря на бізнес за рахунок єдиного соціального податку, максимальна ставка якого скоротилася на 9,6 відсоткових пункту. І якщо вимивання прибуткової бази Фонду соціального страхування і Фонду обов’язкового медичного страхування можна назвати дуже серйозним, то становище Пенсійного фонду Росії взагалі виглядає катастрофічно – зниження ставки на 8 відсоткових пунктів, або 29 % доходів, враховуючи нееластичність його витрат (на відміну від інших соціальних позабюджетних фондів).

Втрати прибуткової бази Пенсійного фонду РФ покриватимуться з федерального бюджету країни. До кінця 2004 р. половину суми обов’язкових платежів до Пенсійного фонду РФ страхувальники (тобто працедавці) сплачували безпосередньо до фонду, а половину, передбачену на виплату базової частини трудової пенсії, опосередковано – через федеральний бюджет, з якого суми, що надійшли, повністю перераховуються до Пенсійного фонду РФ. З 2005 р. з федерального бюджету перераховувалася до Пенсійного фонду РФ вся сума єдиного соціального податку, що надійшла, але так само і субсидія фонду у зв’язку з втраченими доходами.

Держава тим самим переходить до нової моделі фінансування системи соціального страхування населення країни – субсидії Пенсійному фонду РФ на покриття недостатніх фінансових коштів. Таким чином повністю змінюється фінансова основа системи соціального страхування країни, яка має характеризуватися фінансовою автономністю, яку було втрачено після зниження ставки обов’язкового платежу з 2005 р.

Перебудова з 2005 р. російського пенсійного механізму докорінно змінює принципи пенсійних відносин у державі. Тепер уже знімається одноосібна фінансова відповідальність з підприємств за пенсійне забезпечення громадян, вона субсидіарно розділяється з органами державної влади. По суті, держава бере на себе не властиву їй в ринкових умовах функцію субсидування зобов’язань приватного бізнесу. На 2005 р. була передбачена доплата Пенсійному фонду РФ в обсязі 75 млрд руб., що є цільовою субсидією кожному суб’єкту господарювання в розмірі 90тис. руб., або додаткову пенсійну страховку кожному найманому працівнику, що в середньому перевищує 1,1 тис. руб. Якщо розглядати наслідки пенсійної реформи відносно великих підприємств, на яких чисельність персоналу становить тисячі осіб, то стосовно цих страхувальників розмір державної субсидії на пенсійні цілі вже вимірюватиметься мільйонами рублів.

Важко чекати на те, що скорочення прибуткової бази державної пенсійної системи вдасться покрити щорічними субсидіями з федерального бюджету. Заплановані на 2005 р. надходження до федерального бюджету єдиного соціального податку 266,5 млрд руб. за ставки 6 % свідчать про те, що зниження ставки обов’язкових платежів на пенсійне страхування на 8 відсоткових пунктів означає зменшення цього прибуткового джерела на суму не меншу, як 350 млрд руб. Ці втрати не покриваються запланованою бюджетною дотацією в 75 млрд руб. Накопичених у Пенсійному фонді РФ резервів явно недостатньо для покриття дефіциту, що виникає. До того ж сформований у 2000-2001 рр. пенсійний резерв з року в рік має тенденцію до вичерпання.

При цьому стає незрозумілою державна політика з проведення пенсійної реформи за ситуації, коли змінюються цілі використання накопиченого в 2000-2001 рр. значного пенсійного резерву.

Раніше його завданням оголошувалося покриття нестачі прибуткової бази Пенсійного фонду Росії, яка щорічно звужується, у зв’язку з тим, що привнесло в державну пенсійну систему, починаючи з 2002 р., запровадження накопичувальних принципів. Вони спричиняють щорічне випадання з поточних страхових внесків від 2 до 6 відсоткових пунктів в сукупному страховому тарифі (який становить 28 % ) середньої і молодіжної групи страхувальників, а так само неухильно скорочує внесок старшої групи страхувальників, чиї страхові внески не вилучаються в накопичувальну пенсійну систему з загальних доходів фонду. Перші роки впровадження накопичувальних елементів підтвердили необхідність такого підстраховувального інструменту, як резервний фонд – вилучення з поточних надходжень до Фонду на накопичувальні рахунки громадян у 2002 р. становили 87,5 млрд руб., на 2003 і 2004 рр. вони були визначені в обсязі 49,5 і 76,9 млрд руб. відповідно. По суті, було заплановано і здійснювалося поступове перетікання коштів пенсійного резерву на індивідуальні особові рахунки застрахованих осіб, тим самим розв’язувалося стабілізуюче завдання стійкого входження в новий виток пенсійної реформи. Оцінка ресурсної бази Пенсійного фонду Росії 2005 р. абсолютно не давала відповіді на питання: як буде вирішена дилема впровадження накопичувальних принципів – на шкоду сьогоднішнім пенсіонерам, коли зростання розміру пенсій буде заморожене, але при цьому буде продовжене стійке нарощування пенсійних накопичень за рахунок поточних доходів фонду, або незважаючи на і так незначну накопичувальну складову в ресурсах Пенсійного фонду РФ (близько б-6 % у бюджеті фонду), частина коштів пенсійних накопичень майбутніх пенсіонерів буде спрямована на покриття поточних витрат фонду.

Причиною, з якої уряд РФ пішов на цей крок, е тупикова ситуація у зв’язку з докорінною зміною фінансового механізму системи соціального страхування впродовж п’яти останніх років у рамках проведення податкової реформи. Органи влади, оголошуючи курс на позбавлення бізнесу надмірного податкового тягаря, одержують у відповідь настирні вимоги від підприємців на зниження найобтяжливішого податку – єдиного соціального. Справді, сукупні платежі до державних соціальних позабюджетних фондів становлять близько 7,5 % ВВП країни (у 2004 р. близько 1,2 трлн руб.), що значно вище за такі найбільші податки, як податок на прибуток організацій – 5,2 % ВВП (у 2004 р. близько 0,8 трлн руб.) і ПДВ – 4,6 % ВВП (у 2004 р. близько 0,7 трлн руб.).

Замість того, щоб за рахунок підвищення автономності роботи державних соціальних позабюджетних фондів посилити в їх роботі позитивні страхові якості, з фінансів соціального страхування, на думку експертів, зробили податковий тягар.

Не варто, як вважає багато російських експертів, було допускати зростання фінансових ресурсів пенсійної і бюджетної систем. Тепер пенсійні зобов’язання перед населенням будуть тягарем не для бізнесу, а для федерального бюджету. Передбачена на 2005 р. дотація Пенсійному фонду Росії в сумі 75 млрд руб. відволікала державні ресурси від вирішення проблем, які стосуються сфери діяльності органів влади: ця сума практично зіставна із запланованими витратами на охорону здоров’я і спорт, які явно потребують додаткових фінансових вливань. При цьому, на думку фахівців, досить сумнівним є той факт, що вдасться обмежитися такими незначними (за мірками Пенсійного фонду РФ) субсидіями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.11.1. Фінанси пенсійної системи