Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.1.2. Політика у сфері державного боргу на 2005 р

Політика у сфері державного боргу на 2005 р. і середньо-термінову перспективу була спрямована на зниження сукупного державного боргу Російської Федерації і заміщення зовнішніх джерел фінансування внутрішніми запозиченнями.

Завдання бюджетної політики у сфері державного зовнішнього боргу полягали у подальшому зниженні вартості його обслуговування, нарощуванні ринкової складової боргу.

Обсяг залучення коштів на зовнішньому ринку було передбачено в сумі 1,13 млрд дол. США. За значних надходжень коштів до Стабілізаційного фонду нові фінансові запозичення на зовнішньому ринку не передбачалися.

У середньо-терміновій перспективі відповідно до необхідності рефінансування зовнішнього боргу і мінімізації зовнішніх запозичень в умовах збереження стійкого платіжного балансу було збільшено обсяг розміщення державних цінних паперів на внутрішньому ринку (і залучення інших джерел внутрішнього фінансування).

Погашення державного зовнішнього боргу у 2005 р. становило 11,5 млрд дол. США, що на 2,5 млрд дол. США більше від обсягу погашення державного зовнішнього боргу в 2004 р. Це зумовлено збільшенням обсягу погашення боргу за кредитом, наданим Зовнішекономбанком за рахунок коштів Банку Росії, з 0,7 до 1,2 млрд дол. США, а також значним обсягом погашення зовнішніх облігаційних позик.

Пріоритет був наданий випуску середньо – і довготермінових інструментів, зокрема за рахунок коштів пенсійних накопичень.

На середньо – і довготермінові запозичення у 2005 р. припало близько 92 % від запланованого обсягу запозичень. Обсяг ринкової складової державного внутрішнього боргу до 1 січня 2006 р. становив більше 600 млрд руб.

Залучення за рахунок внутрішніх джерел у 2005 р. становили 264,6 млрд руб. при погашенні державного внутрішнього боргу в обсязі 122,0 млрд руб. Зокрема, за рахунок розміщення державних цінних паперів на внутрішньому ринку в 2005 р. отримали 210,9 млрд руб. при погашенні державних цінних паперів у розмірі 8,8 млрд руб.

У 2005 р. на погашення заборгованості за векселями Міністерства фінансів Росії спрямували 3,3 млрд руб. порівняно з 3,9 млрд руб. в 2004 р. Незначний обсяг векселів, що залишився, погасили у 2006 р.

Обсяг державного боргу скоротився з 26,5 % ВВП на кінець 2004 р. до 22,7 % ВВП на кінець 2005 р.

У 2005 р. здійснили приватизацію майна, яке не використовувалося для виконання державою своїх функцій. Сума надходжень до федерального бюджету від приватизації федерального майна становила 48,7 млрд руб. і включала доходи, одержані від продажу пакетів акцій акціонерних товариств, від продажу земельних ділянок, що перебували в державній і федеральній власності, і права на укладення договорів їх оренди.

Компенсаційні виплати за дореформеними заощадженнями громадян в 2005 р. становили 30 млрд руб., що на 20 % перевищувало обсяг коштів, що спрямованих на ці цілі в 2004 р.

У серпні 2005 р. Міністерство фінансів РФ звітувало про завершення виплат з дострокового погашення 15 млрд дол. боргу перед Паризьким клубом кредиторів, який на 1 січня 2005 р. становив загалом 43,1 млрд дол.

У результаті на обслуговуванні державного боргу вже 2005 р. бюджет заощадив 400 млн дол., а всього за період до 2020 р. має заощадити 6 млрд. Кошти на дострокове погашення боргу колишнього СРСР 16 країнам-кредиторам були виділені зі Стабілізаційного фонду Росії наприкінці червня 2005 р.

Такий крок федеральний бюджет РФ витримав без особливих проблем. У 2005 р. його профіцит перекрив заплановані показники мінімум ушестеро і становив близько 1,5 трлн руб. (що за курсом 28,6 руб./дол. дорівнювало понад 51,7млрд дол.).

Джерело цього процвітання добре відоме – “чорне золото”, видобуте з невичерпних російських надр. Під час розрахунків доходів російської державної скарбниці на 2005 р. його середньорічну ціну було закладено на рівні 28 дол. США за один барель. А за підсумками січня – липня 2005 р. середня світова ціна на російську нафту марки “Урале” (Urals) становила 46,8 дол. за барель, збільшившись на 48,4 % від початку року. У липні 2005 р. ціна марки “Урале” на світовому ринку досягла 54,88 дол. за барель. Економісти підрахували, що зростання ціни на нафту на 5 дол. за барель додає в бюджет РФ від 500 до 600 млрд руб. У 2006 p. ціна нафти зросла до 70 дол. за барель.

Щоправда, тут варто зробити застереження: регіональні й муніципальні бюджети більшості суб’єктів Федерації відчували гострий дефіцит коштів.

Загалом ситуація в російських державних фінансах зовні виглядала досить благополучно. Це дало підстави одному з провідних міжнародних рейтингових агентств – “Fitch Rating” – на початку серпня 2005 р. підвищити довготермінові рейтинги РФ із ВВВ – до ВВВ. Агентство “Moody’s” планувало прийняти аналогічне рішення до кінця 2005 р. Проте третій учасник “чудової трійці” – “Standard&;Poor’s” – утримався від заохочувальних кроків, підтвердивши в липні 2005 р. рейтинг на колишньому рівні, що на сходинку нижче від оцінки “Fitch”. Аналітики “Fitch” серед причин підвищення рейтингу називають істотне поліпшення фінансових показників Росії. На їхню думку, загальний державний профіцит РФ у 2005 р. мав збільшитися приблизно до 6 % ВВП, а золотовалютні резерви Центрального Банку РФ – до 174 млрд дол. З урахуванням дострокового погашення зовнішнього боргу МВФ і Паризькому клубові державний борг РФ планувалося знизити до 17 % ВВП, а це більш як удвічі нижче 36-відсоткового рівня, характерного для країн з рейтингом ВВВ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.1.2. Політика у сфері державного боргу на 2005 р