Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.6. Фінансування соціального захисту населення

Соціальний захист населення – це складова соціальних гарантій населення, які повинні забезпечуватися державою відповідно до засад соціальної політики. Серед них: гарантування кожному працівнику мінімального рівня заробітної плати та її індексації; вирівнювання рівнів життя малозабезпечених верств населення; захист купівельної спроможності малозабезпечених громадян тощо.

За рахунок бюджетних коштів, які виділяються на соціальний захист і соціальне забезпечення, також фінансується ціла низка установ, зокрема будинки-інтернати для старих та інвалідів, притулки для неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді, територіальні центри і відділення соціальної допомоги та ін. Фінансування таких закладів здійснюється в межах сум, затверджених у кошторисах. Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу (код 1111) визначаються за штатними розписами, типовими штатами та ставками заробітної плати згідно з тарифікаційними списками. Витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133) тощо визначаються в багатьох соціальних закладах так, як і в закладах охорони здоров’я (наприклад, у будинках – інтернатах для старих та інвалідів, у дитячих закладах-інтернатах для малолітніх інвалідів тощо).

1.4.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму

Більшість закладів і установ фізкультури, спорту, рекреації та туризму сьогодні фінансують свою діяльність самостійно, за рахунок надання відповідних платних послуг, коштів спонсорів та меценатів. Тільки невелика частка витрат названих організацій фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до бюджетної класифікації виокремлюють такі види видатків, які належать до фізкультури та спорту: видатки на утримання національних збірних команд України; видатки на підготовку та участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх; видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, у тому числі з нетрадиційних видів спорту; видатки на навчально-тренувальну роботу спортивних шкіл; видатки на утримання апарату управління спортивних організацій тощо, а також видатки на державну підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

При розрахунках витрат на оплату праці (код 1111) до уваги насамперед беруться посадові оклади працівників бюджетних установ та організацій фізичної культури та спорту. Спортсменам-інструкторам штатних збірних команд у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і витрат на утримання національних збірних команд, установлюються надбавки за професійну майстерність у розмірі до 50 % до посадового окладу з урахуванням підвищень (за почесні, спортивні звання, науковий ступінь). Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися внаслідок погіршення якості роботи. Спортсмени – кандидати в олімпійську збірну команду України, які посіли 1-ше – 6-те місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, можуть отримувати щомісячну премію в розмірі посадового окладу у межах фонду заробітної плати.

Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до мінімальної заробітної плати, визначеної при тарифікації, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 % ставки заробітної плати з урахуванням підвищень за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства.

При проведенні спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів застосовуються певні норми витрат (на харчування, на медикаменти, на нагородження). Так, норми забезпечення медико-відновлювальними засобами (код 1132) в розрахунку на одну особу на добу в 2001 р. становили: для забезпечення спортсменів – учасників спортивних змагань міжнародного рівня у видах спорту з великими фізичними навантаженнями – до б-б грн, в інших видах спорту – до 3,5-4 грн на добу.

При розрахунку витрат за кодом 1133 (харчування) норми харчування в розрахунку на одну особу на добу при проведенні спортивних змагань обласного та державного рівня в 2001 р. становили: для спортсменів – до 26 грн, а для тренерів, суддів та інших учасників – до 18 грн, при проведенні навчального тренування зборів членів збірних команд України, пов’язаних з безпосередньою підготовкою до “/часті в чемпіонатах світу та Європи: для спортсменів – до 42 грн, а для тренерів та інших учасників – до 30 грн.

Учасникам спортивних заходів за наявності відповідних документів відшкодовуються витрати на проживання, виплату добових, проїзд (код 1140) та інші витрати згідно з чинним законодавством.

Переможці та призери змагань можуть нагороджуватися призами чи нагородами, причому придбання призів для нагородження здійснюється у безготівковому порядку та за готівку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.6. Фінансування соціального захисту населення