Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.10. Фонд соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) призначений для управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, фінансуванням матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законодавчими актами щодо функціонування цього Фонду.

Джерелами формування Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності є:

1) страхові внески роботодавців застрахованих осіб (2,9 % від Фонду оплати праці (ФОП) підприємства);

2) асигнування з Державного бюджету України;

3) суми штрафів, санкцій і пені, застосованих до посадових осіб і страхувальників;

4) інші надходження, передбачені законодавством. Допомога у разі тимчасової непрацездатності надається у формі матеріального забезпечення у випадку настання одного з таких страхових випадків:

– тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

– необхідності догляду за хворою дитиною;

– необхідності догляду за хворим членом сім’ї;

– догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

– карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

– тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

– протезування з госпіталізацією у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

– санаторно-курортного лікування.

Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) в таких розмірах:

O застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років – 60;

O застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років – 80;

O застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років – 100;

O застрахованим особам, віднесеним до І-IV категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – 100 %.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується в такому порядку: даний вид допомоги виплачується застрахованій особі за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до І-IV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів).

Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів її сім’ї, які перебували на її утриманні: дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або і старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; батька, матері; діда та баби за прямими родинними зв’язками. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування в порядку, визначеному правлінням Фонду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.10. Фонд соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності