Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 4.2. Бюджетна політика та її інструменти

Важлива роль в розвитку державних фінансів регіону належить бюджетній політиці.

Бюджетна політика охоплює операції з формування, розподілу і використання коштів бюджету з метою досягнення певних результатів.

Бюджетна політика проводиться на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському і місцевому. На кожному з рівнів проведення бюджетної політики має певні особливості. Разом з тим бюджетна політика на рівні окремого бюджету тісно пов’язана з іншими бюджетами.

Перш за все бюджетна політика проводиться в процесі формування доходів бюджетів. В ході її здійснення визначаються: ^ перелік та межі податкових надходжень; пільги з оподаткування галузей, підприємств і визначених груп населення;

* форми та розміри неподаткових доходів;

^ межі проведення операцій державних органів управління з капіталом;

^ джерела формування доходів бюджетних цільових фондів;

^ напрями і розміри офіційних трансфертів;

^ граничні розміри державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

^умови надання, розміри та механізми стягнення державних гарантій за кредити;

^умови проведення управління державним боргом;

^ порядок реструктуризації та списання заборгованості (недоїмки) до бюджетів;

^ джерела формування коштів установ і організацій, які утримують за рахунок коштів бюджетів.

В процесі розподілу коштів бюджету бюджетна політика проводиться шляхом виділення і закріплення видатків за основними розпорядниками. Таким чином фінансуються, державні (регіональні) витрати на утримання органів державного управління і самоврядування, розвиток освіти і науки, народного господарства, захисту навколишнього середовища, обслуговування державного боргу та ін. Бюджетні видатки відіграють важливу роль в проведенні структурної перебудови економіки, розвитку підприємницької діяльності, вирішенню соціальних проблем.

Бюджетні видатки органи державного управління використовують для забезпечення стабільного розвитку регіону в найважливіших напрямах.

Бюджетна політика має за мету досягнення певних народногосподарських результатів:

Економічного зростання, цінової стабільності, повної зайнятості, розвитку підприємницької діяльності, підтримка малозабезпечених верств населення, забезпечення рівних умов для розвитку територій та ін. Вибір певних орієнтирів проведення бюджетної політики, по суті, передбачає і напрями її проведення. Так, наголос на економічне зростання передбачає сприяння процесам надання суспільних благ, здійснення видатків на сферу освіти, науки та ін. Для забезпечення цінової стабільності і повної зайнятості повинні проводити політику зі збільшення видатків та зменшення рівня оподаткування в періоди спаду, скорочення видатків і підвищення рівня оподаткування в періоди економічного зростання. Така політика здійснюється у повній відповідністю з бюджетної політикою уряду країни.

На кожному етапі розвитку регіону бюджетна політика вирішує певні задачі, до яких, зокрема відносяться:

1. Формування достатніх доходів до всіх ланок бюджетної системи. В процесі її вирішення використовуються такі інструменти: перелік та ставки податків і зборів, пільги з оподаткування, проведення операцій з капіталом та ін.

2. Раціоналізація обсягів і структур и видатків бюджету. Для цього використовуються такі інструменти: розмежування загальних і капітальних видатків, визначення обсягів бюджетних інвестицій і державного кредиту, досягнення раціональних розмірів державних гарантій за кредити та ін.

3. Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетів.

Інструментами досягнення таких задач є скорочення бартерних операцій, використання вексельних розрахунків, поліпшення роботи виконавчих органів зі збору доходів і виконання видатків, списання і реструктуризація заборгованості та ін.

4. Досягнення бюджетної збалансованості. До інструментів, за допомогою яких реалізуються такі задачі, відносяться: державі позики, створення резервів, одержання кредитів та ін.

5. Збалансованість бюджетів всіх рівнів. Вирішення цих задач здійснюється з використанням таких інструментів, як бюджетне регулювання, проведення взаємозаліків між різним ланками бюджетної системи.

Напрями проведення бюджетної політики на загальнодержавному рівні визначаються рішеннями Верховної Ради України і відображаються в законах і постановах. До найбільш важливих з них відносяться: Бюджетний Кодекс України, бюджетна резолюція, Закон “Про державний бюджет на поточний рік” та ін.. В процесі виконання бюджету бюджетна політика реалізується урядом, а також іншими органами державного управління: НБУ, ФДМУ та ін.. На республіканському рівні бюджетна політика проводиться ВР, Верховною Радою АР Крим та урядом. На місцевих рівнях – відповідними радами народних депутатів та виконавчими органами.

Важливим інструментом бюджетної політики є бюджетне вирівнювання, яке здійснюється шляхом визначення соціальних нормативів бюджетної забезпеченості (табл. 4.3).

Таблиця 4.3. Склад факторів, які слід враховувати при визначенні коригуючих коефіцієнтів при визначені соціальних нормативів бюджетної забезпеченості

Фінанси регіону   Коваленко М. А.   4.2. Бюджетна політика та її інструменти

Фінанси регіону   Коваленко М. А.   4.2. Бюджетна політика та її інструменти

На цих підставах розраховуються коригуючи коефіцієнти до нормативів бюджетної забезпеченості, приклад яких наводиться у таблиці 4.4 [67, с. 16,17].

Таблиця 4.4. Розрахунок коригуючих коефіцієнтів до нормативів бюджетної забезпеченості за регіонами

Фінанси регіону   Коваленко М. А.   4.2. Бюджетна політика та її інструменти

Фінанси регіону   Коваленко М. А.   4.2. Бюджетна політика та її інструменти


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 4.2. Бюджетна політика та її інструменти