Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.3. Показники для аналізу рентабельності

У широкому розумінні слова поняття рентабельність означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважають рентабельним, якщо результати від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) й утворюють

Суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Показники рентабельності:

Рентабельність активів =

Прибуток від звичайної діяльності

100%=

Активи

#..Л/?2,р.190 (8 20)

= —–100%.

Ф. Ш, р.280

Рентабельність активів характеризує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи; позитивною є тенденція збільшення показника. Рентабельність капіталу=

Чистий прибуток ф.№2,р.220 ___

=-~—100% = —–100%.(8.21)

Активи ф. № 1, р. 280

Рентабельність капіталу характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи; позитивною є тенденція збільшення показника.

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток

Власний капітал ф. М2, р.220

O100%=

100%. (8.22)

Ф. Л”1,р.380

Рентабельність власного капіталу характеризує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробничих фондів =

Чистий прибуток

Виробничі фонди ф.№2,р.220

Ф. М1, р. 030+р. 100+р. 120

100%=

100%. (8.23)

Рентабельність виробничих фондів характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробництва продукції за повною собівартістю

Прибуток від реалізації Собівартість Адміністративні ^ Витрати реалізації витрати на збут

100%

Ф. 2, р. 050 – р. 070 – р. 080

= ——–100%. (8.24)

Ф. 2, р. 040+р. 070+р. 080

Показник рентабельності виробництва продукції за повною собівартістю характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на повну собівартість виробництва продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробництва продукції за собівартістю реалізації

Прибуток від реалізації

100% =

Собівартість реалізації ф. 2, р. 050 – р. 070 – р. 080

100%. (8.25)

Ф.2,р.040

Показник рентабельності виробництва продукції за собівартістю реалізації характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на собівартість реалізації продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність реалізації продукції ~

Прибуток від реалізації

Виручка ф. № 2, р. 050 – р. 070 – р. 080 ф. Ле2, р.035

100% = 100%. (8.26)

Показник рентабельності реалізації продукції характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на виручку від реалізації продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність реалізації продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

= у *–■ o 100 % =

Виручка

Ф. М^рЛОО

= —–100%. 8.27)

Ф.№2, р.035

Показник рентабельності реалізації продукції за прибутком від операційної діяльності характеризує, скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки; позитивною тенденцією є збільшення.

Рентабельність реалізації продукції

За чистим прибутком

Чистий прибуток ф.№2,р.220 /а ооч

=—–100%=—–100°/ (8.28)

Виручка ф. № 2, р. 035

Показник рентабельності реалізації продукції за чистим прибутком характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки; позитивною тенденцією є збільшення. Коефіцієнт реінвестування = Реінвестований прибуток Чистий прибуток ф. № 1, збільшення по (р. 340+р. 350) 29л

Ф. М2, р.220 ~’

Коефіцієнт реінвестування характеризує, скільки чистого прибутку капіталізовано, тобто скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного капіталу; позитивною тенденцією є збільшення.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання = Реінвестований прибуток Власний капітал ф. № 1, збільшення по(р. 340+ р. 350) (8.30)

Ф. Л$1,р. 380

Чистий прибуток ф.№1, р.280

(8.32)

Ф.№2, р.220″

Період окупності капіталу характеризує, за який період кошти, інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком; позитивною тенденцією є зменшення.

Період окупності власного капіталу =

Власний капітал ф. Л£1,р.380 (8.33)

Чистий прибуток ф. № 2, р. 220

Період окупності власного капіталу характеризує, за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком; позитивною тенденцією є зменшення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.3. Показники для аналізу рентабельності