Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність фінансів підприємств?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які ознаки притаманні фінансам підприємств?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке фінансові ресурси і за рахунок яких джерел вони формуються?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконують фінанси підприємств?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що собою являє фінансовий механізм підприємства?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ У чому полягає сутність фінансів підприємств? Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На яких принципах грунтується організація та функціонування фінансів підприємств?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає організація фінансової роботи на підприємстві?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке фінансування підприємства?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає зміст та завдання управління фінансами підприємств?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – За якими напрямами здійснюється управління фінансами підприємств?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконує фінансовий менеджмент?

Організація та функціонування фінансів підприємств грунтується на принципах: – Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого підприємства повинно бути економічно доцільним у тому плані, щоб прямі

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації?

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому сутність безготівкових розрахунків і яким чином вони пов’язані з готівковими?

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке грошовий оборот?

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як можна класифікувати безготівкові розрахунки підприємства?

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які рахунки і з якою метою можуть відкривати підприємства в установах банків?

Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації? Грошові розрахунки – платежі підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які документи необхідно подати у банківську установу для відкриття поточного рахунку?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – За якими формами розрахункових документів можуть здійснюватись безготівкові розрахунки?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке платіжне доручення?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які найбільш поширені причини повернення платіжних доручень без виконання?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У якому випадку до платіжного доручення необхідно додавати ще якісь документи?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як змінити призначення платежу після відправки платіжного доручення?

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті у банк подаються такі документи: 1. Заява. 2. Копія статуту підприємства, засвідчена в установленому порядку. 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку. 4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які будуть наслідки, якщо у платіжному дорученні вказано помилкові реквізити отримувача?

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повернуть наступного

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке платіжна вимога-доручення?

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повернуть наступного

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке розрахунковий чек?

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повернуть наступного

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність акредитиву та який порядок розрахунку ним?

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повернуть наступного

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які види акредитивів може відкривати банк?

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повернуть наступного

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як закривається акредитив?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти. Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється: O за заявою

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як виконується акредитив за дорученням банку-емітента?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти. Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється: O за заявою

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як здійснюється оплата на умовах акредитива?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти. Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється: O за заявою

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яким чином здійснюється залік взаємної заборгованості?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти. Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється: O за заявою

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке вексель і які є його види?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти. Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється: O за заявою

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке податковий вексель?

Відповідно до п. 1.16 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість” Податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити в бюджет відповідну суму грошових коштів у порядку і строки,

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У яких випадках рух безготівкових грошових коштів можна вважати помилковим та як здійснюється повернення помилково перерахованих коштів?

Відповідно до п. 1.16 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість” Податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити в бюджет відповідну суму грошових коштів у порядку і строки,

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке готівкові розрахунки і які особливості їх організації?

Відповідно до п. 1.16 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість” Податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов’язання платника податку сплатити в бюджет відповідну суму грошових коштів у порядку і строки,

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На які операції не поширюються обмеження щодо готівкових розрахунків?

Обмеження щодо обсягу готівкових розрахунків не поширюються на: А) розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малими й середніми підприємствами в разі використання готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яка відповідальність передбачена за порушення у сфері готівкового обігу?

Обмеження щодо обсягу готівкових розрахунків не поширюються на: А) розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малими й середніми підприємствами в разі використання готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як отримати чекову книжку і зняти готівку із поточного рахунку підприємства в банку?

Обмеження щодо обсягу готівкових розрахунків не поширюються на: А) розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малими й середніми підприємствами в разі використання готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яка відповідальність передбачена за перевищення ліміту готівкових розрахунків з одним підприємством за один день?

При здійсненні підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановленої граничної суми коштами в розмірі перевищення вказаної суми розрахунку додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець для платника готівки одноразово в

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як встановлюється ліміт каси?

При здійсненні підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановленої граничної суми коштами в розмірі перевищення вказаної суми розрахунку додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець для платника готівки одноразово в

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які наслідки не встановлення ліміту каси або встановлення завищеного ліміту каси?

При здійсненні підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановленої граничної суми коштами в розмірі перевищення вказаної суми розрахунку додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець для платника готівки одноразово в

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яку готівку підприємства можуть зберігати в касі понад встановлений ліміт?

При здійсненні підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановленої граничної суми коштами в розмірі перевищення вказаної суми розрахунку додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець для платника готівки одноразово в

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Який порядок здачі готівкової виручки до каси банку?

Для того, щоб здати готівкову виручку в банк, підприємство може скористатись послугами інкасації або здійснити це самостійно (самоносом). Якщо підприємство бажає здавати виручку в банк самостійно, то воно може це зробити протягом робочого дня

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як бути, якщо підприємство бажає отримувати готівкові кошти від своїх клієнтів через касу банку?

Для того, щоб здати готівкову виручку в банк, підприємство може скористатись послугами інкасації або здійснити це самостійно (самоносом). Якщо підприємство бажає здавати виручку в банк самостійно, то воно може це зробити протягом робочого дня

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як можна виплачувати готівку на користь фізичних осіб, не відвідуючи банк?

Для того, щоб здати готівкову виручку в банк, підприємство може скористатись послугами інкасації або здійснити це самостійно (самоносом). Якщо підприємство бажає здавати виручку в банк самостійно, то воно може це зробити протягом робочого дня

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке касові операції і як відбувається їх оформлення?

Для того, щоб здати готівкову виручку в банк, підприємство може скористатись послугами інкасації або здійснити це самостійно (самоносом). Якщо підприємство бажає здавати виручку в банк самостійно, то воно може це зробити протягом робочого дня