Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яким чином здійснюється залік взаємної заборгованості?

Акредитив закривається у день отримання повідомлення від банку-емітента. Невикористана сума коштів з акредитивного рахунку повертається банку платника для зарахування на рахунок, з якого депонувалися кошти.

Закриття акредитиву в банку постачальника здійснюється:

O за заявою постачальника щодо відмови від подальшого використання акредитива до закінчення терміну його дії;

O після закінчення терміну дії акредитива;

O за заявою покупця про повне або часткове відкликання акредитива.

Як виконується акредитив за дорученням банку-емітента?

За дорученням банку-емітента акредитив може виконуватись шляхом депонування або гарантування. Депонування передбачає списування коштів із рахунку “Акредитиви”, відкритого у виконуючому банку. У випадку гарантування виконуючому банку надається право списання коштів з кореспондентського рахунка банку-емітента, відкритого при встановленні кореспондентських відносин між банками.

Як здійснюється оплата на умовах акредитива?

Акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований. Умови акредитива мають бути складені так, щоб вони давали можливість банкам їх проконтролювати і забезпечували б інтереси сторін акредитиву. Акредитив повинен містити тільки такі умови, які можуть бути перевірені банками документально. До оплати згідно з акредитивом не приймаються не оформлені належним чином документи, що підтверджують фактичну відправку товарів, виконання робіт, надання послуг. Після перевірки виконання усіх умов акредитива банк-емітент відшкодовує виконуючому банку витрати, пов’язані з виконанням акредитива, на умовах, передбачених міжбанківською угодою.

Банки мають здійснювати контроль за терміном дії акредитивів. Усі претензії до бенефіціара, крім тих, що виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участі банку.

Термін дії акредитива у банку-емітенті встановлюється покупцем від дня відкриття, не враховуючи нормативного строку проходження документів спецзв’язком між банками. Керівник установи банку-емітента має право за поданням заявника акредитива у випадку необхідності продовжити термін дії акредитива, якщо це викликало зміну умов поставки та відвантаження продукції. Банк-емітент, у свою чергу, повідомляє про це виконуючому банку, а останній – бенефіціару.

Яким чином здійснюється залік взаємної заборгованості?

На практиці досить часто підприємства-партнери надають послуги, відвантажують продукцію один одному, внаслідок чого у них утворюється заборгованість один перед одним. Якщо коштів на поточних рахунках підприємств недостатньо, можна провести заліки взаємної заборгованості, за якими взаємні зобов’язання боржників і кредиторів щодо один одного погашаються, а платіж реальними грошима на загальних підставах здійснюється тільки із суми залишку.

Що таке вексель і які є його види?

Вексель – письмове зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику на відстрочку платежу. Векселі бувають комерційні (прості і переказні) та казначейські.

Простий Комерційний вексель виписується і підписується боржником, він являє собою зобов’язання боржника щодо сплати обумовленої суми у визначеному місці та у визначений термін.

Переказний Вексель (тратта) виписується і підписується кредитором (трасантом) і являє собою наказ боржнику (трасату) сплатити в установлений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту) або пред’явнику тратти. Переказний вексель обов’язково засвідчується і боржником.

За комерційними векселями банк може надавати гарантію оплати, за що отримує винагороду. Гарантійний напис банку на векселі називається аваль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яким чином здійснюється залік взаємної заборгованості?