Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Який орган виконавчої влади реалізовує податкову політику?

Державний податковий менеджмент можна охарактеризувати як сукупність принципів, методів, засобів і форм управління податковою системою держави. Об’єктом державного податкового менеджменту є податкова система держави. Предметом державного податкового менеджменту є процес управління податковою системою держави.

Який орган виконавчої влади реалізовує податкову політику?

З січня 1997 р. податкову політику в Україні здійснює Державна податкова адміністрація України. Головним завданням якої забезпечення додержання законодавства, повний облік усіх платників податків, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів. Державна податкова служба включає 3 рівні:

^ вищий – Державна податкова адміністрація України;

^ середній – Державна податкова адміністрація у Автономній республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Нижчий – Державні податкові інспекції в районах, містах, районах в містах, міжрайонні, об’єднані Державні податкові інспекції.

Що таке податкове право?

Податкове право – крупний підрозділ (підгалузь) фінансового права, що являє собою сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері оподаткування [75]. Правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері оподаткування, закріплені в законах і підзаконних нормативних актах, якими регламентується:

O перелік, об’єкт, база оподаткування, ставки, порядок нарахування і сплати податків і зборів до бюджету і в державні цільові фонди, а також відповідальність за їх несплату;

O процедурний порядок здійснення взаємовідносин державних органів з платниками податків з приводу нарахування, декларування, сплати, контролю, відповідальності і забезпечення сплати податків і зборів у державні цільові фонди.

Для чого необхідна гармонізація податків?

Гармонізація податків (англ. tax harmonization) – систематизація та уніфікація податків, координація податкових систем і податкової політики країн, що входять в міжнародні регіональні об’єднання.

Податкова гармонізація вперше почала застосовуватися в кінці XIX – початку XX ст., при створенні митних союзів з метою проведення єдиної митної політики. В умовах поглиблення міжнародної економічної інтеграції гармонізація основних показників податкових систем полягає в уніфікації структури і принципів оподаткування, загальних напрямів податкових реформ, узгодженні податкової політики і національного податкового права різних держав.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Який орган виконавчої влади реалізовує податкову політику?