Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які витрати входять до складу елементу “Відрахування на соціальні заходи”?

Підприємство самостійно обирає метод оцінки матеріалів при їх відпуску у виробництво. При цьому для всіх одиниць обліку матеріальних цінностей, що мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовується тільки один з наведених методів.

Метод ідентифікованої собівартості Використовуються, якщо матеріальні цінності, які відпускаються, та послуги, що виконуються, призначені для спеціальних замовлень чи проектів, а також для матеріалів, які не замінюють один одного. Цей метод передбачає ведення обліку фактичної собівартості за кожною конкретною одиницею матеріальних цінностей.

Метод середньозваженої собівартості Передбачає проведення оцінки за кожною одиницею матеріальних цінностей діленням сумарної вартості залишку таких матеріалів на початок звітного місяця і вартості матеріальних цінностей, які надійшли у звітному місяці, на сумарну кількість матеріалів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці.

Метод FIFO. Оцінка за цим методом базується на припущенні, що матеріальні цінності використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто матеріали, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження матеріалів.

Метод LIFO. Оцінка за цим методом базується на припущенні, що матеріальні цінності використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство. Тобто матеріальні цінності, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження матеріалів (в Україні дозволено до 22.11.2004 p.).

Метод нормативних затрат Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством, з урахуванням нормальних рівнів використання матеріальних цінностей, праці, виробничих потужностей.

Які витрати входять до складу елементу “Витрати на оплату праці”?

До складу елементу “Витрати на оплату праці” належать:

– заробітна плата за окладами і тарифами;

– надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством;

– премії та заохочення;

– матеріальна допомога;

– компенсаційні виплати;

– оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;

– інші витрати на оплату праці.

Які витрати входять до складу елементу “Відрахування на соціальні заходи”?

До складу елементу “Відрахування на соціальні заходи” належать:

^ відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування;

^ відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, викликаними народженням і похованням;

^ відрахування на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

^ відрахування на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиняють втрату працездатності;

^ відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

^ відрахування на інші соціальні заходи.

Які витрати належать до елементу “Інші операційні витрати”?

До елементу “Інші операційні витрати” належать:

– витрати на відрядження фізичних осіб;

– витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства;

– витрати щодо сплати за участь у семінарах;

– витрати на проведення аудиту;

– витрати на транспортне обслуговування;

– витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, що видані на ведення господарської діяльності;

– витрати на охорону праці;

– витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад;

– витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ;

– витрати зі страхування ризиків;

– податки, збори, обов’язкові платежі;

– витрати на оприлюднення річного звіту;

– інші витрати.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які витрати входять до складу елементу “Відрахування на соціальні заходи”?