Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які товари та предмети в Україні повністю звільненні від сплати мита при здійсненні експортних операцій?

Відповідно до митного кодексу, від сплати мита звільняються:

^ валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

^ товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законодавством;

^ товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матеріали;

^ предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

^ товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;

^ товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первинному вивезенні за межі митної території України й тимчасово ввозились на цю територію;

Інші товари та предмети, що визначають законами України.

Хто виступає платниками податку на прибуток підприємств?

Платниками податку на прибуток визначаються: з числа резидентів – суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи, а також їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи; з числа нерезидентів – фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України чи законом; постійні представництва нерезидентів, що отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Крім того, платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку.

В особливому порядку оподатковуються підприємства Укрзалізниці, установи та підприємства МВС України, Національний банк України та його установи, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові організації, підприємства громадських організацій інвалідів, організації, що реалізують інноваційний продукт, виробники продуктів дитячого харчування, суб’єкти спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку.

Що виступає об’єктом оподаткування прибутку підприємств?

Об’єктом оподаткування виступає прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

^ суму валових витрат платника податку;

^ суму амортизаційних відрахувань платника податку.

Валовий доход – це загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України так і за її межами.

Валові витрати виробництва і обігу – сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних в якості компенсації вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку.

Під терміном Амортизація Основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, створені на власності окремої фізичної особи, обкладається податком за ставкою – 25 % об’єкта оподаткування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які товари та предмети в Україні повністю звільненні від сплати мита при здійсненні експортних операцій?