Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які допоміжні модулі має система “Інтернет-Клієнт-Банк”?

Ні, оскільки сума перевищення додається до залишку готівки в касі і порівнюється із встановленим лімітом каси, а для підприємців ліміт каси не встановлюється.

Яким чином підприємство може скористатися послугою “Інтернет-Клієнт-Банк”?

Система “Інтернет-Клієнт-Банк” – послуга дистанційного керування рахунками. Для того, щоб нею скористатись, необхідно пройти попередню реєстрацію. Попередня реєстрація здійснюється за письмовою заявою платника безпосередньо у відділенні банку. Деякі банки надають можливість пройти попередню реєстрацію на сайті банку.

Якщо підприємство не має постійного підключення до Інтернету, то можна скористатися модулем “РС-Банкінг”, у такому випадку зв’язок з банком буде здійснюватись через модем.

При роботі із системою “Інтернет-Клієнт-Банк” клієнту гарантована цілковита безпека, яка забезпечується завдяки:

O шифруванню даних – для забезпечення конфіденційності інформації, що передається;

O застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП) під електронними документами – для забезпечення цілісності і автентичності (доказ авторства) операції;

O ефективному механізму суворої криптографічної аутентифікації сторін при захищеній взаємодії Клієнт і Банк.

На які основні модулі поділяється система “Інтернет-Клієнт-Банк”?

Система “Інтернет-Клієнт-Банк” поділяється на такі основні модулі: “Інтернет-Банкінг” та “РС-Банкінг”, які абсолютно однакові з точки зору функціональності, та спеціалізовані модулі “Мультиклієнт” та “Автоклієнт”.

Особливості модуля “Інтернет-Банкінг”:

O можливість працювати з будь-якого комп’ютера, який підключений до мережі Інтернет;

O відображення стану рахунку в режимі реального часу;

O зв’язок здійснюється через високошвидкісний Інтернет з постійним підключенням – чим вища швидкість з’єднання, тим комфортніше працювати із системою;

O автоматичне оновлення системи.

Особливості модуля “РС-Банкінкг”:

O зв’язок може здійснюватись через звичайну телефонну мережу або Інтернет;

O просте встановлення (зазвичай, встановлюється силами клієнта);

O відображення стану рахунка на момент останнього зв’язку з банком;

O перегляд, набір документів здійснюється без підключення до банку. Зв’язок встановлюється тільки для відправки та оновлення інформації.

Модулі “Інтернет-Банкінг” та “РС-Банкінг” дозволяють виконувати такі операції:

O створювати нові документи (в тому числі на основі копіювання існуючих), підписувати та відправляти в банк гривневі платіжні доручення, валютні платіжні доручення з підтримкою довідника 8¥ІБТ-кодів, платіжні вимоги, замовлення на купівлюпродаж іноземної валюти, зарплатні відомості (для зарплатних проектів);

O відправляти та отримувати з банку листи та інформаційні повідомлення з прикріпленими файлами;

O отримувати з банку виписку чи оборотно-сальдову відомість по рахунку за будь-який період з моменту відкриття рахунку, платіжні вимоги, курси валют НБУ і обслуговуючого банку;

O обмінюватись документами і бухгалтерськими програмами;

O створювати власні довідники контрагентів та бенефіціарів.

Особливості модуля “Мультиклієнт”:

Модуль створений для підтримки складних схем обслуговування великих організацій з територіально віддаленими підрозділами, філіями і дочірніми структурами. Модуль дозволяє виконувати такі операції:

O управляти рахунками територіально віддалених філій і дочірніх організацій;

O управляти рахунками організацій із складною ієрархічною структурою;

O одному виконавцю чи одній бухгалтерській команді управляти рахунками декількох організацій;

O працювати одночасно з документами та довідниками декількох організацій;

O відсутність необхідності в “переходах” між організаціями і в зміні дискет з ключами ЕЦП;

O ставити вибірковий підпис (візування) документів декількох організацій;

O виконувати моніторинг рахунків і документів дочірніх організацій;

O отримувати консолідовану звітність по рахунках декількох організацій.

Особливості модуля “Автоклієнт”:

Модуль створений для обслуговування великих корпоративних організацій з дуже великим документообігом (декілька тисяч і більше документів за день). Цей модуль забезпечує взаємодію з бухгалтерськими програмами корпоративних клієнтів безпосередньо з банківським сервером. Модуль дозволяє виконувати такі операції:

O автоматично підписувати і доставляти документи в банк без участі співробітника організації чи давати згоду на підпис кожного документу індивідуально;

O працювати з документами та рахунками декількох організацій;

O імпортувати фінансові документи із бухгалтерської програми організації, підписувати документи, передавати в банк, отримувати із банку виписки і завантажувати їх в бухгалтерську програму;

O документ, доставлений в банк, буде доступний у всіх інших модулях системи – “Інтернет-Банкінг”, “РС-Банкінг”, “Мультиклієнт”.

Які допоміжні модулі має система “Інтернет-Клієнт-Банк”?

Модуль “Зарплатний проект” – призначений для формування та передачі в банк відомостей про нарахування заробітної плати на пластикові картки співробітників.

Підключившись до модулю “Зарплатний проект”, підприємство отримує ряд переваг:

O прискорення обробки зарахування коштів на картрахунки працівників;

O можливість автоматичного формування платіжних доручень на загальну суму відомості і суму комісії;

O контролювати час виконання зарахування на карткові рахунки співробітників.

Модуль “Еквайринг” – призначений для надання клієнтам докладної інформації про торгівельні операції з використанням терміналу.

Підключившись до модулю “Еквайринг”, підприємство отримує ряд переваг:

O можливість формування виписок і перегляду даних по операціях еквайрингу в системі “Інтернет-Клієнт-Банк”;

O можливість отримання інформації в будь-який слушний час, у віддаленому режимі, без зв’язку з менеджером або відвідуванням відділення банку;

O можливість фільтрування, гнучкі настройки вибірки необхідних даних і настройка періодів вибірки.

Модуль “Моніторинг” – призначений для оперативного інформування про події або стан системи, рахунків за допомогою БМБ-повідомлень або листів по електронній пошті.

Підключившись до модулю “Моніторинг”, підприємство отримує ряд переваг:

O можливість дізнатися про стан своїх рахунків;

O можливість отримати інформацію про події, які відбулись у системі, без входу в “Інтернет-Клієнт-Банк”;

O можливість зміни налаштування повідомлень самостійно, у довільному порядку, без участі адміністратора банку, що суттєво прискорює роботу з модулем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які допоміжні модулі має система “Інтернет-Клієнт-Банк”?