Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як встановлюється ліміт каси?

При здійсненні підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановленої граничної суми коштами в розмірі перевищення вказаної суми розрахунку додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець для платника готівки одноразово в день здійснення такої операції, з подальшим порівнянням отриманої розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

Як встановлюється ліміт каси?

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів та їх своєчасного надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, встановлюється ліміт каси і строки здавання готівки. Ліміт каси встановлюється, виходячи з таких параметрів:

O для підприємств, що мають строк здавання готівки (готівкової виручки) до банку щодня (у день її надходження до каси), – у розмірах, необхідних для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

O для підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків чи операторів поштового зв’язку, строки здавання готівки (готівкової виручки) для яких встановлені не рідше, ніж один раз на п’ять днів, – у розмірах, що залежать від визначених строків здавання готівки (готівкової виручки) та її суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

O для підприємств, ліміт каси яких встановлюється згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), – не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який підписується головним бухгалтером і керівником підприємства. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Підприємства, які розпочинають свою діяльність, на перші три місяці роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Ліміт, встановлений на підставі прогнозних розрахунків, переглядається за фактичними показниками діяльності підприємства.

Які наслідки не встановлення ліміту каси або встановлення завищеного ліміту каси?

Якщо у підприємства ліміт каси не встановлено (незалежно від причин невстановленості) то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому випадку вся готівка, яка перебуває у касі підприємства на кінець дня і не здана відповідно до вимог Положення № 637, вважається понадлімітною.

Якщо ліміт каси встановлено із перевищенням граничних розмірів, передбачених п. 5.4. Положення № 637, то він вважається встановленим на рівні вказаних граничних розмірів. Сума зазначеного перевищення вважається понадлімітною.

Яку готівку підприємства можуть зберігати в касі понад встановлений ліміт?

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, отриману в установі банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. А для здійснення вказаних виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного транспорту і морських портів – протягом п’яти робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. Готівка, одержана в банку на інші виплати, повинна видаватись підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, отримані в банку і не використані протягом визначених строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах встановленого ліміту).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як встановлюється ліміт каси?