Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті виявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Ділову активність підприємства можна охарактеризувати через ряд показників:

1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу – розраховується як відношення виручки від реалізації (ВР) до середньої вартості загального капіталу за певний період:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зростання цього показника означає прискорення кругообігу засобів підприємства або зростання цін (у випадку зниження рентабельності).

2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів – розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини мобільних засобів (запаси, грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зростання цього показника характеризується позитивно, якщо воно співпадає із зростанням коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних засобів.

3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів – Розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості запасів по балансу (МЗ):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зниження коефіцієнта свідчить про відносне збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зниження коефіцієнта свідчить про зменшення попиту на готову продукцію.

5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зростання коефіцієнта свідчить про збільшення швидкості погашення дебіторської заборгованості, зменшення обсягів продажу в кредит.

6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості – розраховується як відношення календарного фону часу за певний період (Д) до коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Позитивним є зниження показника.

7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – Розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості (КЗ):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Зростання коефіцієнта свідчить про підвищення швидкості погашення кредиторської заборгованості.

8. Середній термін обороту кредиторської заборгованості – Відношення календарного фонду часу за певний період (Д) до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості за той самий період:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Позитивним є зниження показника.

4. Коефіцієнт оборотності готової продукції – розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини готової продукції (ГП):

9. Фондовіддача необоротних активів – розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Позитивно оцінюється зростання показника.

10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу – розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості власного капіталу:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Різке зростання означає підвищення рівня продажу, а суттєве зниження виявляє тенденцію до бездіяльності частини власного капіталу.

11. Продуктивність праці – розраховується як відношення виручки від реалізації продукції до середньоспискової чисельності робітників (СЧ):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

12. Питома вага продукції, що постачається на експорт – розраховується як відношення виручки від реалізації продукції на експорт (ВРЕ) до загальної виручки від реалізації продукції:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?

Збільшення частки експортованої продукції є позитивним. Також ділова активність характеризується якісними показниками, до яких належать:

Широта ринків збуту продукції на експорт;

Наявність постійних каналів збуту продукції на експорт;

^ виробництво експортоорієнтованої продукції;

Активність на фондовому ринку;

^ репутація підприємства та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як відбувається оцінка ділової активності підприємства?