Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як отримати чекову книжку і зняти готівку із поточного рахунку підприємства в банку?

Обмеження щодо обсягу готівкових розрахунків не поширюються на:

А) розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малими й середніми підприємствами в разі використання готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх підприємств;

Б) добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а також у разі використання коштів, виданих на відрядження;

В) розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції;

Г) розрахунки готівкою за спожиту підприємствами електроенергію способом внесення готівки в каси енергопостачальників.

Яка відповідальність передбачена за порушення у сфері готівкового обігу?

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої граничної суми додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

З метою визначення граничного обсягу зберігання готівки в касі підприємств на кінець робочого дня встановлюється її ліміт, який розраховується як різниця між середньоденними надходженнями до каси підприємства (за винятком сум, що надходять до банку) та середньоденною видачею готівки, без урахування сум, що спрямовуються на оплату праці. Даний ліміт установлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. При відкритті поточного рахунка (у період укладення договору на розрахунково-касове обслуговування) новостворене підприємство подає установі банку заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки. Діючі підприємства, які мають поточні рахунки в різних установах банків, подають зазначену заявку-розрахунок на власний розсуд до будь-якої установи банку, у котрому відкрито його поточні рахунки, а іншим установам банків – копії заявки-розрахунку з установленим лімітом каси. Заявка-розрахунок подається і в разі перегляду з ініціативи підприємства або банку раніше встановленого ліміту каси. Юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність, діяльність із випуску й проведення лотерей, закупівлю сільськогосподарської продукції, установлюють строки здавання готівкової виручки до своїх кас, банків та підприємств поштового зв’язку для страхових агентів, заготівельників сільськогосподарської продукції, розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування, режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні, обсягів здаваної виручки, але не рідше одного разу на п’ять робочих днів.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку та строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, унаслідок яких ліміт каси не встановлено).

Як отримати чекову книжку і зняти готівку із поточного рахунку підприємства в банку?

Для отримання грошової чекової книжки підприємству необхідно подати в банк заяву встановленого зразка і повідомити про сплату відповідної послуги. Бланк заяви можна отримати безпосередньо у відділені банку або роздрукувати з офіційного сайту банку. Здати заповнену заяву і отримати грошову чекову книжку можна тільки у тому відділенні, де відкрито рахунок. Грошова чекова книжка призначена для зняття готівки з поточного рахунку підприємства на виплату заробітної плати, соціальної допомоги, господарські потреби, виплату авансів на відрядження тощо.

Зняття готівки по чеку з поточного рахунку підприємства здійснюється не пізніше кінця операційного часу у відділенні банку, за попереднім замовленням, яке необхідно здійснити напередодні в обумовлений з банком час. Замовлення можна зробити, зателефонувавши до відділення або особисто в банку. У разі зняття готівки без попереднього замовлення банк може стягнути додаткову комісію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як отримати чекову книжку і зняти готівку із поточного рахунку підприємства в банку?