Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Хто є платниками акцизного збору?

Платниками акцизного збору є:

^ виробники підакцизних товарів в Україні;

^ суб’єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари на митну територію України;

^ фізичні особи, які ввозять чи пересилають підакцизні речі або предмети на митну територію України;

^ юридичні та фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових агентів.

Які пільги з акцизного збору характерні українському податковому законодавству?

Пільги щодо податку. У наданні та скасуванні певних пільг проявляється регулююча функція даного податку, оскільки за допомогою таких заходів може забезпечуватись захист від монополізму, підтримка вітчизняного виробника, розвиток інвестиційної діяльності в регіонах. Пільги щодо акцизного збору досить часто змінюються, але основні з них – такі:

1. Акцизний збір не справляється з товарів, які були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

2. Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку із звільненням.

3. Не обкладаються акцизним збором обороти з реалізації підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів з метою усунення подвійного оподаткування.

4. Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів та за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України (швидка медична допомога, міліція тощо).

5. Установлено певні пільги стосовно акцизного збору у спеціальних економічних зонах (“Яворів”, “Азов”, “Донецьк”, “Рені”, “Порто-франко”, “Порт Крим”).

Що таке мито і які види мита застосовують на практиці?

Мито – це непрямий податок, що встановлюється на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Оскільки мито виконує як фіскальну, так і регулюючу функції, то на практиці використовуються декілька видів мита, які забезпечують надходження до бюджету, формування обсягів раціональної структури імпорту та експорту, захист національного виробника і інтересів держави Залежно від виду ставок мита, які застосовуються при оподаткуванні, розрізняють Адвалерне, специфічне і комбіноване мито.

Адвалерне мито нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом. Специфічне мито нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом. А комбіноване мито об’єднує обидва ці види митного обкладення.

Оскільки мито виконує як фіскальну, так і регулюючу функції, то на практиці використовуються декілька видів мита, які забезпечують надходження до бюджету, формування обсягів раціональної структури імпорту та експорту, захист національного виробника і інтересів держави (рис. 9.6).

Нарахування та сплата вказаних видів мита здійснюється відповідно до Закону України “Про єдиний митний тариф”.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Хто є платниками акцизного збору?

Які функції виконує митна політика?

Митна політика виконує три основні функції:

^ фіскальна – поповнення дохідної частини державного бюджету (відноситься як до імпортних, так і до експортних мит);

^ протекціоністська (захисна) – покликану захищати вітчизняних виробників від небажаної іноземної конкуренції (характерна для імпортних мит);

^ балансуюча – вводиться для запобігання небажаному експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих чи інших причин нижчі світових (властива експортним митам).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Хто є платниками акцизного збору?