Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає відмінність між антидемпінговим, спеціальним та компенсаційним митом?

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезені на митну територію України. Ввізне мито є диференційованим:

^ до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, а також країн, що розвиваються, застосовуються преференційні ставки (на більшість товарів передбачаються нульові ставки);

^ до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки;

^ до решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита передбачені Єдиним митним тарифом.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

Сезонне ввізне чи вивізне мито може встановлюватись на окремі товари та інші предмети на термін не більше чотирьох місяців.

У чому полягає відмінність між антидемпінговим, спеціальним та компенсаційним митом?

З метою захисту економічних інтересів України і українських виробників незалежно від інших видів мита можуть застосовуватись його особливі види: Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне. Спеціальне мито застосовується:

Як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію України у таких кількостях (на таких умовах), які можуть завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів;

Як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси в цій галузі, а також як захід припинення недобросовісної конкуренції;

Як захід у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України або у відповідь на дії окремих країн та їх союзів, які обмежують здійснення законних прав чи інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Антидемпінгове мито застосовують у таких випадках:

Ввезення на митну територію України товарів за ціною істотно нижчою за їх конкурентну ціну в країні експорту на момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації виробництва і поширенню таких товарів в Україні;

Вивезення за межі митної території України товарів, за ціною істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних до конкуруючих на момент цього перевезення, якщо перевезення завдає шкоди загальнодержавним інтересам України.

Компенсаційне мито застосовується у таких випадках:

Ввезення на митну територію Україну товарів, при виробництві або експорті яких використовувалась субсидія, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам або перешкоджає виробництву;

Вивезення за межі митної території України товарів, при виробництві або експорті яких використовувалась субсидія, якщо таке вивезення завдає або загрожує завдати шкоди державним інтересам України.

Що виступає об’єктом оподаткування митними платежами?

Об’єктом оподаткування є митна вартість товару, тобто ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону України. При цьому до митної вартості включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, комісійні та брокерські, плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) як умова їх ввезення (вивезення). Мито нараховується митним органом і вноситься до державного бюджету України. При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом НБУ, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічним операціях і діє на день подання митної декларації. Сума мита може обчислюватись за двома видами ставок: У відсотках до митної вартості товарів і у твердих сумах з одиниці товару. У разі ввезення підакцизних товарів встановлюються ставки Специфічного ввізного мита.

Особливістю сплати мита є те, що контроль за правильністю та своєчасністю сплати цього податку до бюджету здійснюють митні органи України, а не податкові.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає відмінність між антидемпінговим, спеціальним та компенсаційним митом?