Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність реструктуризації?

Реструктуризація – один з основних шляхів санації, здійснюється через проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Заходи щодо реструктуризації підприємства розробляються на основі поглибленого аналізу фінансового стану підприємства. План обов’язково має включати такі дані:

Економічне обгрунтування необхідності проведення реструктуризації;

^ пропозиції щодо форм і методів реорганізації; ^ витрати на проведення реструктуризації та джерела на їх фінансування;

^ план конкретних заходів, спрямованих на їх реалізацію, терміни та відповідні відділи і особи підприємства.

Що таке мирова угода?

Мирова угода – це процедура досягнення домовленості боржника і кредитора про пролонгацію термінів платежів або зменшення суми боргів. Цю угоду у письмовій формі затверджує суд.

Мирова угода дозволяє звільнити боржника на деякий час від виконання своїх зобов’язань перед кредитором, однак у випадку її невизнання поновлюється справа про банкрутство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність реструктуризації?