Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке криза і як класифікують кризові явища?

Тема 14. ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
У чому полягає сутність та принципи антикризового управління підприємством?

Фінансова криза – фаза розбалансованості діяльності підприємства, яка характеризується обмеженими можливостями впливу на його фінансові відносини. Проявом кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства є суттєве погіршення структури капіталу, платоспроможності і ліквідності під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.

Антикризове управління – система своєчасних прийомів і методів, здатних попередити фінансову кризу і уникнути банкрутства. Принципи антикризового управління зображені на рис. 14.1.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Що таке криза і як класифікують кризові явища?

Що таке банкрутство та які передумови його виникнення?

Неспроможність (банкрутство) Підприємства – його нездатність задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі до бюджету і позабюджетних фондів, у зв’язку з перевищенням зобов’язань боржника над його майном чи у зв’язку з незадовільною структурою балансу боржника.

Банкрутство є результатом впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Причини виникнення банкрутства в Україні зображені на рис. 14.2.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Що таке криза і як класифікують кризові явища?

Які існують види банкрутства?

У законодавчій і фінансові практиці виділяють наступні види банкрутства підприємств:

1. Реальне банкрутство – характеризує повну нездатність підприємства відновити у майбутньому періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність через реальні втрати капіталу.

2. Технічне банкрутство – характеризує стан неплатоспроможності підприємства, спричинений істотним скороченням його дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума активів значно перевищує обсяг фінансових зобов’язань.

3. Умисне банкрутство – характеризує навмисне створення (або збільшення) керівником або власником підприємства його неплатоспроможності; нанесення ним економічного збитку підприємству в особистих інтересах або на користь інших осіб; свідомо некомпетентне фінансове управління.

4. Фіктивне банкрутство – характеризує свідомо помилкове оголошення підприємством про свою неспроможність з метою введення в оману кредиторів для отримання від них відстрочення виконання своїх кредитних зобов’язань або знижки з суми кредитної заборгованості [110, с. 149].

Що таке криза і як класифікують кризові явища?

Банкрутство підприємства – це наслідок фінансової кризи. Криза – це переломний етап у функціонуванні підприємства, спровокований дією внутрішніх і зовнішніх чинників. Класифікація кризових явищ наведена у табл. 14.1.

Таблиця 14.1

КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ І СИТУАЦІЙ

Класифікаційна ознака

Види кризових явищ і ситуацій

Приналежність до країни функціонування об’єкта управління

Зовнішні (за межами країни) і внутрішні (у межах країни)

Рівень виникнення

Суб’єкта управління (макрорівневі), галузеві, міжгалузеві, державні, світові

Закінчення табл. 14.1

Класифікаційна ознака

Види кризових явищ і ситуацій

Сфера виникнення

Соціально-політичні, адміністративно-законодавчі, комерційні, виробничі, фінансові, природно-екологічні, демографічні, геополітичні

Ступінь системності

Системні та несистемні (унікальні)

Можливість прогнозування

Прогнозні, частково прогнозні

Ступінь реалізації

Ті, що реалізувалися; ті, що не реалізувалися

Час прийняття рішень з антикри-зового управління

3 наперед вибраною стратегією управління; з прийняттям поточних рішень з антикризового управління

Вплив на діяльність суб’єкта управління

Руйнуючі суб’єкт управління, частково руйнуючі суб’єкт управління, не впливають на суб’єкт управління

За причиною виникнення

3 невизначеністю щодо майбутнього, з недоліками інформації, особові (суб’єктивні)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке криза і як класифікують кризові явища?