Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке акцизний збір та які товари в Україні ним оподатковуються?

На відміну від інших держав в Україні перелік пільг щодо податку на додану вартість є досить поширеним. Оскільки податок на додану вартість є ціноутворюючим і ним в основному оподатковується споживання, то надання пільг дає змогу знизити ціну на певні товари роботи та послуги. В першу чергу у знижені ціни зацікавлені покупці, тому що фактично на їх плечах лежить податковий тягар цього податку. Не менш зацікавлені і товаровиробники. Пільга щодо ПДВ дає змогу збільшити конкурентноздатність їх продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках і збільшити обсяг продукції попит на яку у зв’язку із зменшенням ціни зросте. На сьогодні чинним законодавством надання пільг щодо податку на додану вартість має наступні завдання:

Стимулювання операцій по здійсненню зовнішньоекономічних операцій;

^ захист інтересів певних категорій платників податку; стимулювання виконання певних видів робіт, виготовлення товарів та послуг (рис. 9.4).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Що таке акцизний збір та які товари в Україні ним оподатковуються?

Що представляє собою податкове зобов’язання і податковий кредит та для чого вони розраховуються?

Податкове зобов’язання – загальна сума податку на додану вартість, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді в результаті продажу товарів, роботи, послуги; податковий кредит – сума, на яку платник має право зменшити податкове зобов’язання в результаті закупівлі товарів, робіт, послуг.

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду (рис. 9.5).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Що таке акцизний збір та які товари в Україні ним оподатковуються?

Які критерії характерні для товарів, що оподатковуються акцизним збором?

Акцизами зазвичай оподатковуються товари, які відповідають одній або декільком з наведених характеристик. По-перше, їх виробництво та реалізація знаходяться під наглядом держави, тобто ці товари являють особливий інтерес для держави. По-друге, вони характеризуються нееластичністю попиту за своєю ціною. По-третє, еластичність попиту за доходом на ці товари встановлена більше одиниці, тобто ці товари належать до категорії предметів розкоші. По-четверте, держава вважає, що споживання цих товарів не приносить користі або з високою долею вірогідності викликає негативні зовнішні ефекти.

Завдяки своїй вузькій спрямованості акцизи можуть суттєво впливати на рішення споживачів підакцизної продукції та на розподіл ресурсів і тому можуть виявитися дієвим інструментом досягнення мети здійснюваної державою політики й окрім мобілізації доходів бюджету.

Що таке акцизний збір та які товари в Україні ним оподатковуються?

Як свідчить світовий досвід акцизний збір є одним із стабільних джерел наповнення дохідної частини державного бюджету країни. І Україна не є виключенням. Про це яскраво свідчить постійний ріст надходжень сум цього податку в дохідній частині бюджету країни.

Акцизний збір – це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції). Акцизний збір – це непрямий податок, який встановлюється на високорентабельні та монопольні товари і включається до їх ціни.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору затверджуються законодавчо. Чинне законодавство визначає такі види підакцизних товарів: бензини моторні, дизельне пальне, автомобілі, тютюнові вироби, спирт етиловий, алкогольні напої, пиво солодове.

Що виступає об’єктом оподаткування акцизного збору?

Об’єктом оподаткування є:

^ обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке акцизний збір та які товари в Україні ним оподатковуються?