Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що собою являють якісні критерії банкрутства?

На сьогоднішній день передбачено такі заходи:

1. Арбітражний суд призначає розпорядника майна боржника.

2. Арбітражний суд має право призначити розпорядника майна Агентство з питань банкрутства.

3. Розпорядник майна має право забороняти боржникові і його керівнику передавати чи повертати майно.

4. Агентство з питань банкрутства може доручити виконувати відповідні функції юридичній чи фізичній особі, що будуть діяти від його імені.

5. Арбітражний суд за узгодженням з кредиторами може прийняти рішення про проведення спрощеної процедури банкрутства (примусове створення на базі майна банкрута відкритого акціонерного товариства з продажем акцій на відкритих торгах). Якщо спрощена процедура стосується державного підприємства, то ліквідаційна комісія передає акції створеного товариства органу приватизації для їх реалізації.

6. Для проведення процедури можуть залучати фахівців, які діють на основі ліцензії. Розмір оплати цих послуг визначають кредитори, але не більше як 5 % від суми задоволених боргів.

У чому полягає сутність діагностики банкрутства?

Діагностика банкрутства – використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного розпізнання симптомів фінансової кризи на підприємстві і оперативного реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення імовірності повної фінансової неспроможності суб’єктів господарювання.

Методичну і методологічну допомогу підприємствам надає створене в Україні Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій. Цим агентством розроблені такі документи:

– методика поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

– методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій;

– методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій.

Що собою являють якісні критерії банкрутства?

До якісних критеріїв банкрутства прийнято відносити:

– зміна керівництва та ключових працівників підприємства;

– зміна господарських партнерів;

– затримка у виконанні поточних платежів;

– зміни у складі засновників;

– зміни організаційно-правової форми;

– фінансування капіталомістких проектів, що не пов’язані з основною діяльністю;

– безконтрольне використання коштів тощо.

Які критерії банкрутства використовуються у Росії?

При проведенні діагностики банкрутства у першу чергу звертається увага на задовільність структури балансу. Незадовільна структура балансу – такий стан майна і зобов’язань боржника, коли за рахунок майна не може бути забезпечене своєчасне виконання зобов’язань перед кредитором у зв’язку з недостатнім ступенем ліквідності майна боржника. Загальна вартість майна може дорівнювати сумі зобов’язань або перевищувати її.

Система критеріїв банкрутства базується на поточній ліквідності, забезпеченості власними коштами і здатності відновлювати платоспроможність.

На підставі системи критеріїв діагностики банкрутства можуть бути прийняті такі рішення:

^ про визнання структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним;

^ про наявність реальної можливості у підприємства боржника відновити свою платоспроможність;

^ про наявність реальної можливості втрати платоспроможності підприємства, коли воно найближчим часом не погасить свої зобов’язання перед кредитором.

Для оцінки задовільності структури балансу використовуються такі показники:

^ коефіцієнт поточної ліквідності;

^ коефіцієнт забезпеченості власними коштами;

^ коефіцієнт відновлення платоспроможності.

Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства – неплатоспроможним є виконання однієї з таких умов:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2.

2. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що собою являють якісні критерії банкрутства?