Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На які програми за технологією видачі поділяються споживчі кредити?

Міжнародний кредит є тимчасовою передачею товарних чи грошових ресурсів одних країн у використання іншими країнами з метою прискорення суспільно-економічного розвитку останніх. Необхідність використання міжнародного кредиту визначається економічними і зовнішньополітичними умовами. Суб’єктами кредитних відносин виступають держави, банки, міжнародні валютно-кредитні організації й окремі юридичні особи.

Для міждержавного кредиту характерне те, що суб’єктами кредитних відносин виступають окремі держави, а об’єктом перерозподілу – їхній національний дохід.

Які особливості притаманні споживчому кредиту?

Споживчий кредит – це кредит, який видається виключно у національній валюті фізичним особам-резидентам України для придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачене умовами кредитного договору [97]. Споживчому кредиту притаманні специфічні риси (рис. 6.3).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   На які програми за технологією видачі поділяються споживчі кредити?

Що таке овердрафт?

Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається клієнту шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний залишок на ньому, в межах встановленого банком ліміту овердрафту. Ліміт овердрафту встановлюється в залежності від грошових потоків, що проходять через поточні рахунки.

Переваги овердрафту:

O спрощений пакет документів для відкриття ліміту;

O відсутність вимог для цільового використання;

O можливість отримання кредиту без проведення узгоджувальних дій з банком;

O відсутність забезпечення;

O диференційована процента ставка (чим менший безперервний період овердрафту, тим менша процентна ставка).

Найпоширенішими формами овердрафту серед вітчизняних банків є “експрес” і “класичний”. При використанні овердрафту за формою “експрес” клієнт надає в банк спрощений пакет документів, ліміт овердрафту встановлюється у розмірі до 10 % середньомісячних надходжень. Овердрафт відкривається у національній валюті, термін прийняття рішення про відкриття овердрафту не більше 2-х робочих днів після подання пакету документів.

При використанні овердрафту за формою “класичний” клієнт також надає у банк спрощений пакет документів, ліміт овердрафту встановлюється у розмірі до 25 % від середньомісячних надходжень. Можливість збільшення ліміту овердрафту залежить від строків розрахунково-касового обслуговування, термін прийняття рішення про надання овердрафту – не більше 3-х банківських днів після подання пакету документів.

На які програми за технологією видачі поділяються споживчі кредити?

За технологією видачі споживчі кредити поділяються на савп-кредити, експрес-кредити, карткові кредити [42, с. 185-186]. Ці банківські продукти мають основні об’єднуючі умови їх видачі – мінімальну кількість документів, необхідних для отримання кредиту (рис. 6.4).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   На які програми за технологією видачі поділяються споживчі кредити?

У чому полягає сутність контокоренту та контокорентного кредиту?

Контокорент – це поєднання позикового рахунка з поточним, він може мати дебетове та кредитове сальдо.

Контокорентний кредит – це кредит банку, що надається у національній чи іноземній валюті, який відповідно до потреб клієнта може використовуватись у обсязі, що не перевищує розміру кредитної лінії. Контокорентний кредит може надаватись готівкою, переказами, оплатою векселів, купівлею цінних паперів. Як правило, такий кредит надається під забезпечення. Клієнтам із бездоганною репутацією він може видаватись у вигляді бланкового кредиту, але за певних умов. Наприклад, відмова від продажу певного майна, яке може слугувати заставою за кредитом.

Процес кредитування оформляється кредитним договором. За користування кредитом береться плата, яка складається з відсотків, які нараховуються на дебетові залишки контокорентного рахунка, і комісійних платежів. Відсотки за цими кредитами є найвищими, оскільки рівень ризику є найбільшим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На які програми за технологією видачі поділяються споживчі кредити?