Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На які групи можна поділити показники рентабельності?

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири групи:

^ показники рентабельності щодо реалізації; ^ показники рентабельності щодо активів;

^ показники рентабельності щодо власного капіталу і зобов’язань;

^ показники рентабельності витрат і продукції. До першої групи належать такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом) – являє собою відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де ВП – валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД (ВР) – чиста виручка від реалізації (чистий дохід).

Рентабельність за валовим прибутком показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Може визначатись у відсотках. Чим вищий цей показник, тим краще.

2. Рентабельність за операційним прибутком – являє собою відношення операційного прибутку до чистого доходу від реалізації продукції:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де ОП – операційний прибуток.

Рентабельність за операційним прибутком показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу. Може визначатись у відсотках. Чим вищий цей показник, тим краще.

3. Рентабельність за чистим прибутком – являє собою відношення суми чистого прибутку до чистого доходу від реалізації:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де ЧП – чистий прибуток.

За світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибутком має бути межах 6-12 %.

До показників другої групи належать такі:

1. Рентабельність активів – відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де А – середня величина активів підприємства.

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. вкладених активів (інвестицій). Може визначатись у відсотках. Цей показник також називають рентабельністю інвестицій.

2. Термін окупності активів (інвестицій) – розраховується як відношення 100 % до рентабельності активів, вираженої у відсотках:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Термін окупності показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів – розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де НА – середня величина необоротних активів.

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватись у відсотках. Зростання цього показника є позитивним результатом.

4. Термін окупності необоротних активів – відношення 100 % до рентабельності необоротних активів у відсотках:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

5. Рентабельність оборотних активів – розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де ОА – середня величина оборотних активів.

Б. Термін окупності оборотних активів – розраховується як відношення 100 % до рентабельності оборотних активів у відсотках:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Показниками третьої групи є:

1. Рентабельність власного капіталу – розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини власного капіталу:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де ПОД – прибуток від операційної діяльності; ОВ – операційні витрати.

Рентабельність операційних витрат характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком – розраховується як відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де СРП – собівартість реалізованої продукції.

Рентабельність продукції за валовим прибутком показує, скільки прибутку припадає на 1грн. собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність окремих видів продукції:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  На які групи можна поділити показники рентабельності?

Де Ц – ціна одиниці продукції;

С – собівартість одиниці реалізованої продукції.

Рентабельність продукції показує, скільки прибутку на 1 грн. собівартості реалізованої продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На які групи можна поділити показники рентабельності?