Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Ким і на яких підставах приймається рішення про надання або ненадання кредиту позичальнику?

Рішення про надання кредиту позичальнику приймається кредитним комітетом, створеним у банку згідно з постановою правління комерційного банку при наявності наступних документів:

1. Заява на отримання кредиту.

2. Бізнес-план або обгрунтування мети одержання кредиту.

3. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена копія).

4. Статут (нотаріально посвідчена копія).

5. Установчий договір (для підприємств колективної форми власності) (нотаріально посвідчена копія).

6. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ (ЄДРПОУ) (нотаріально посвідчена копія).

7. Довідки, про отримані і непогашені кредити в інших установах (оригінал).

8. Довідки про рух грошових коштів на поточних рахунках за визначений період (оригінали).

9. Фінансова звітність за останні три роки з відміткою відділу статистики про прийняття.

10. Декларація про податок на прибуток за останні 3 роки з відміткою ДПІ про прийняття.

11. Договір застави.

12. Гарантія – поручительство третьої особи.

13. Договір страхування.

14. Графік повернення кредиту і відсотків.

За якими етапами здійснюється оцінка ефективності способів залучення кредитного капіталу та його структури?

Етапи оцінки відображені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

ЕТАПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ

Етап

Напрям аналізу

Характеристика етапу

1

Оцінка здатності підприємства виконати в подальшому кредитні зобов’язання

2

Виявлення потенційних способів залучення кредитного капіталу

3

Оцінка ефективності способів залучення кредитного капіталу

3.1

Оцінка вартості кредитного капіталу за можливими варіантами

1. Порівняння відсотків за різними варіантами залучення

2. Аналіз впливу вартості кредитного капіталу на фінансову стійкість підприємства

3.2

Оцінка швидкості залучення капіталу

Аналіз періоду реалізації кредитних відносин та трудомісткості залучення кредиту

3.3

Оцінка ймовірного обсягу кредитних ресурсів

1. Загальна оцінка кредитного ринку

2. Порівняння обсягів кредитних ресурсів, які можуть бути залучені через банки, небанківські фінансово-кредитні установи, механізм облігацій або векселів

3.4

Оцінка податкового навантаження за кредитними операціями

Визначення податкового навантаження за способом залучення кредитних ресурсів і його порівняння за різними варіантами залучення

Закінчення табл. 6.2

Етап

Напрям аналізу

Характеристика етапу

3.5

Оцінка впливу на фінансово-господарську безпеку реалізації кредитних відносин

Оцінка ступеня впливу кредитора на фінансово-господарську діяльність підприємства за способами залучення капіталу

3.6

Оцінка стабільності умов способів залучення кредитного капіталу

Оцінка умов реалізації кредитних відносин та імовірності їхніх змін

3.7

Оцінка обмежень та інших негативних чинників, що виникають при реалізації кредитних відносин

1. Визначення максимального обсягу капіталу, який може бути залучений.

2. Порівняння обмежень за обсягами залучення.

3. Порівняння обмежень за термінами залучення.

4. Порівняння інших обмежень.

4

Оцінка варіантів диверсифікації залучення кредитного капіталу

4.1

Оцінка зменшення ризику відсутності кредитних ресурсів

Порівняння загального ступеня ризику з окремими ризиками залежно від способу залучення кредитного капіталу

4.2

Оцінка привабливості структури кредитних ресурсів та порівняння між собою різних комбінацій

5

Аналіз результатів впровадження стратегії залучення кредитного капіталу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Ким і на яких підставах приймається рішення про надання або ненадання кредиту позичальнику?