Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

Страховик несе відповідальність за договором у межах страхових сум відповідно до конкретних правил страхування.

Страхувальник у разі укладення договору на термін більше ніж один рік має право на оплату страхової премії у два етапи з урахуванням індексації (дисконтування), якщо вона перебільшує суму, встановлену страховою фірмою.

У разі несплати чергового внеску в строк договір страхування вважається перерваним, початковий внесок страхової премії не повертається.

Страхувальник може відновити договір, сплативши недоплату (неустойку) в розмірі 15% від повної суми страхової премії і неоплачені раніше внески.

У разі дострокового розірвання договору частка страхової премії може бути повернута за умови, що страхувальникові раніше не виплачували страхових сум за договором.

Розмір повернутої частини страхової премії буде визначатися за такою формулою:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, (16.3)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – премія в розрахунку на рік за початковою сумою;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – коефіцієнт, що враховує пройдений термін дії договору в повних місяцях.

Система коефіцієнтів використовується в такому значенні: Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – показує пройдений термін дії договору, а Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – термін дії, що залишився (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Таблиця коефіцієнтів

Термін, місяців

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

1

0,2

2

0,35

3

0,5

4

0,6

5

0,65

6

0,7

7

0,75

8

0,80

9

0,85

10

0,90

11

0,95

12

1

У період дії договору страхувальник може внести зміни в розмір страхової суми, якщо це передбачено правилами.

За збільшення страхової суми страхова премія з додаткового страхування розраховується:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, (16.4)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – кількість повних місяців, що залишились до кінця дії договору;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – відповідно, початковий і кінцевий розміри страхової премії.

Додатковий договір про зміну премії оформляється так, як і основний, – на бланку поліса.

За зменшення страхової суми страхувальникові повертають частину (Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ) премії:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ, (16.5)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ – коефіцієнт, що враховує термін з моменту зменшення страхової суми до моменту закінчення терміну договору страхування.

16.6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ І ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

Договір укладається на основі усної чи письмової заяви страхувальника і необхідних документів. Страховий поліс вручається страхувальникові одразу після оплати страхової премії.

Договір вступає в силу:

– у разі оплаті страхової премії готівкою – з моменту підписання договору обома сторонами;

– за безготівкових операцій – з моменту, вказаного в полісі, але не раніше ніж за 24 години з дня списання коштів із поточного рахунку страхувальника.

Дія договору закінчується о 00.00 годині того дня, який вказано в полісі як день закінчення договору.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний:

1) здійснити необхідні заходи для недопущення додаткових збитків;

2) протягом обумовленого терміну повідомити страховика;

3) подати заяву з проханням відшкодувати збитки;

4) надати всю потрібну інформацію.

Якщо не настав страховий випадок, то за згодою сторін частину страхової премії повертають пропорційно до суми процентів за користування кредитом.

Якщо страхувальник уклав два договори на страхування вантажу і за ними не проводились виплати, то загальна сума страхової премії для нового (третього) договору знижується на 10% і далі на 10% за кожний наступний договір, але не більше ніж на 30% за відсутності виплат.

Якщо протягом терміну дії договору страхування з терміном не менше ніж рік не проводили виплат страхового покриття, то після закінчення договору повертається до 50% від суми внесеної страхової премії.

Питання для самоконтролю

1. Які активи можуть бути застраховані підприємством?

2. Розкрийте зміст механізму страхової оцінки майна підприємства.

3. Які види страхування використовують під час перевезення вантажів?

4. Від чого залежить розмір страхового тарифу?

5. Який економічний зміст страхової премії?

6. Охарактеризуйте порядок укладення договору страхування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ