Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість продукції визначається розрахунково-аналітичним методом. Розрахунковим шляхом установлюють витрати матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, суму амортизаційних відрахувань і величину ремонтного фонду.

На підставі таких розрахунків складають таблицю-кошторис витрат на виробництво (табл. 15.7).

Таблиця 15.7

Кошторис витрат на виробництво (з основної діяльності)

Витрати

Усього за рік, тис. грн

1. Сировина та основні матеріали

2. Допоміжні матеріали

3. Паливо

4. Електроенергія

5. Амортизація

6. Заробітна плата з нарахуваннями

7. Інші грошові витрати

8. Витрати на виробництво

9. Списано на позавиробничі рахунки

10. Витрати на валову продукцію

11. Зміна залишків незавершеного виробництва

12. Виробнича собівартість товарної продукції

13 Позавиробничі витрати

14. Повна собівартість товарної продукції

15. Товарна продукція в оптових цінах підприємства

15.6. РОЗРАХУНОК СУМИ КАПІТАЛУ НА ПРИРІСТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Розмір капіталу, потрібного для фінансування приросту оборотних активів, визначають як різницю між сумою оборотних активів на кінець і на початок кварталу.

За станом на кінець кварталу потребу в оборотних активах визначають за виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією, а також за всією сукупністю оборотних активів.

Підприємства встановлюють індивідуальні норми запасу матеріальних ресурсів, розрахунки яких наведено в табл. 15.8.

Таблиця 15.8

Розрахунок потреби в оборотних активах для фінансування запасу матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів

Рядок

Показник

Один, виміру

Види матеріальних ресурсів

Матеріали

Напівфабрикати

Комплектуючі

1

Планова потреба в матеріальних ресурсах

2

Кількість днів у кварталі

3

Одноденні витрати матеріальних ресурсів

4

Норма запасу (у днях)

5

Потреба в оборотних активах (р. 3 х р. 4)

Знаючи суму авансування оборотних активів за основними групами матеріальних ресурсів, визначають загальний розмір оборотних активів у виробничому запасі.

Для забезпечення безперервності виробничого процесу створюється заділ (запас) незавершеного виробництва.

Ці показники розраховують, як показано в табл. 15.9.

Таблиця 15.9

Зразок розрахунку потреби в оборотних активах у незавершеному виробництві.

Рядок

Показник

Один, виміру

Величина показника

1

Планова собівартість продукції

2

Число днів (квартал)

3

Одноденний випуск продукції за плановою собівартістю

(р. 1: р. 2)

4

Заділ незавершеного виробництва

5

Потреба в оборотних активах для фінансування заділу незавершеного виробництва (р. 3 х р. 4)

Необхідність створення запасу готової продукції на складі пояснюється тим, що між датами надходження продукції на склад та її реалізації споживачам проходить період, пов’язаний із затратами після виробництва.

А оскільки вкладення в продукцію протягом усього цього періоду не дають віддачі, то для створення умов нормального функціонування на цей час підприємство повинно заздалегідь авансувати певну суму коштів.

Для цього здійснюється розрахунок нормативу власних оборотних активів (табл. 15.10).

Таблиця 15.10

Розрахунок нормативу власних оборотних активів

Нормовані оборотні активи

Норматив

Року

Норматив на плановий рік

Приріст (зменпіен.) нормативу

Витрати в IV кв.

Норма запасу, днів

Норматив на кінець року

Усього

У розрах. на 1 день

1. Сировина і основні матеріали

2. Допоміжні матеріали

3. Паливо

4. Запасні частини

5. МШП

6. Тара

7. Незавершене виробництво

8. Витрати майбутніх періодів

9. Готова продукція

УСЬОГО


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ