Фінанси – Лондар С. Л. – 9.4. Особливості акцизного оподаткування в Україні

Акцизи сплачували ще з давніх часів, їх повсюдне розповсюдження пояснюється, передусім, високим фіскальним потенціалом даного податку. Так, ще у XVII ст. французький економіст Ф. Демезон відзначив, що “акциз здатен принести казні стільки і навіть більше, ніж усі інші податки разом взяті”.

Акцизний збір – один із видів непрямого оподаткування, що включається в ціну товару і сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником товарів. Його відносять до категорії специфічних акцизів, на відміну, від ПДВ, який відносять до категорії універсальних. Тобто стягнення податку проводиться за диференційованими ставками по окремим групам товарів.

Отже, перша відмінна риса акцизного збору від ПДВ – це диференціація ставок; по-друге – акцизним збором оподатковуються виключно високорентабельні та монопольні товари і не оподатковуються роботи і послуги; по-третє – акцизний збір сплачується лише один раз, тоді як ПДВ сплачується на всіх етапах руху товарів від виробника до споживача. З точки зору соціальної справедливості акцизний збір має переваги перед ПДВ, оскільки підакцизні товари споживаються, як правило, заможними верствами населення, що пом’якшує ПДВ, основний тягар якого розподіляється між широкими верствами населення.

Платниками акцизного збору є всі суб’єкти підприємницької діяльності, що виготовляють, реалізують або імпортують підакцизні товари, а також громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які ввозять (пересилають) підакцизні товари на митну територію України.

До об’єктів обкладання акцизним збором належать:

– обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безкоштовне передавання товарів або з їх частковою оплатою;

Обороти з реалізації товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки, а також для своїх працівників;

Митна вартість товарів (продукції), які імпортуються на митну територію України, у тому числі в межах бартерних операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.

Законом України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” визначено, що до об’єктів оподаткування належать також:

Обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безоплатного передавання, з частковою оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;

– обороти з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів для власного споживання і промислової переробки;

– вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених українськими виробниками на давальницьких умовах;

– митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території України з давальницької сировини, реімпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного контролю, перерахована у валюту України за валютним курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів, з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів та мита.

Сьогодні в Україні підакцизними товарами виступають: алкогольні напої, спирт етиловий, тютюнові вироби, транспортні засоби, пиво солодове, бензин, дизпаливо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 9.4. Особливості акцизного оподаткування в Україні