Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 2, 4; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 1;

9 – 3; 10 – 3; 11 1; 12 – 2; 13 – 2; 14 – 4; 15 – 2; 16 – 3; 17 – 1; 18 – 2; 19 – 2, 4, 5; 20 – 2; 21 – 2; 22 – 4; 23 – 1; 24 – 1; 25 – 1; 26 – 6; 27 – 4; 28 – 3.

Відповіді на завдання

1. 1. Інфляція. 2. Акції. 3. Субвенція. 4. Капітал. 5. Баланс. 6. Субсидія. 7. Податки.

Зашифроване слово – фінанси.

2. Хибними твердженнями є варіанти: 3, 4 і 5.

Тема 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 2; 8 – 5; 9 – 4; 10 – 3.

Відповідь на завдання

1. Хибними твердженнями є варіанти 2, 3, 7, 8,9.

Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 3; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 2, 3; 9 – 3; 10 – 1; 11 – 2; 12 – 3; 13 – 3; 14 – 3; 15 – 1.

Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 4; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 5; 6 – 3; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 3; 10 – 1; 11 – 1; 12 – 1, 3, 5, 6; 13 – 1; 14 – 3; 15 – 3; 16 – 3; 17 – 2; 18 – 1; 19 – 3; 20 – 3; 21 – 1, 2, 3, 4; 22 – 4; 23 – 5; 24 – 3; 25 – 1; 26 – 3; 27 – 3; 28 – 3; 29 – 4; 30 – 1.

Відповіді на завдання

Варіант 1

1.1 – 1; 2 – к; 3 – л; 4 – з; 5 – ж; 6 – є; 7 – в; 8 – б; 9 – г; 10 – а; 11-д.

Варіант 2

2. 1 – в; 2 – ж; 3 – г; 4 – є; 5 – б; 6 – а; 7 – д.

3. Хибними твердженнями є варіанти 1, 2, 4, 5, 8,10.

Тема 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Відповіді до тестів

1 – 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 2; 6 – 3; 7 – 1; 8 – 4; 9 – 1;

10 – 1; 11 – 1; 12 – 1; 13 – 1.

Відповіді на задачі

1. Оскільки дохід робітника не перевищує 740 грн, то він має право на загальну податкову соціальну пільгу в розмірі 200 грн.

Сума утримань із нарахованого доходу становитиме: – внески до Пенсійного фонду України: 500,00 · 0,5 % – = 2,50 (грн);

– внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності: 500,00 – 0,5 % – 2,50 (грн);

– внесок до Фонду на випадок безробіття: 500,00 – 0,5 % = = 2,50 (грн).

Отже, загальна сума страхових внесків дорівнює: 2,50 + + 2,50+ 2,50 = 7,50 (грн).

Дохід робітника за вирахуванням соціальних внесків та податкової соціальної пільги становить 292,50 грн (500,00 — 7,50 – 200,00 = 292,50 (грн)).

Податок із доходів фізичних осіб: 292,50 * 15 % = = 43,88 (грн).

Відповідь: податок із доходу фізичної особи робітниці становить 43,88 грн.

2. Митна вартість товару, що надійшов на територію України становить 1000 дол. США. Потрібно перевести в національну валюту України за курсом НБУ – 1 дол. США = 5,5 грн. А саме:

1000 5,5 = 5500,00 грн;

5500 · 15 % = 825,00 грн (сума імпортованого мита); 5500 · 0,2 % = 11,00 (збір за митне оформлення товару); 5500,00 + 825,00 + 11,00 – 6336,00 40 % – 2534,40 грн (сума акцизного збору);

(5500,00 + 2534,40) · 20 % = 1606,88 грн (ПДВ).

3. Показники фінансово-господарської діяльності комерційних підприємств:

Показник

Підприємство

“Шатель”

“Сніжана”

“Корона”

1. Валовий дохід, тис. грн

64 083

80 043

85 923

2. Податок на додану вартість, тис. грн

10 683

13 343

14 323

3. Валові витрати, тис. грн

46 500

54 690

61 570

4. Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн

2 700

4 800

5100

5. Податок на прибуток, %

25,0

25,0

25,0

6. Дивіденди, тис. грн

1940

3 280

2 820

7. Сума прибутку до оподаткування, тис грн (р. 1 – р. 2 – р. 3 – р. 4 – р. 6)

2 260

3 930

2110

8, Сума податку на прибуток, тис. грн(р. 7-25%)

565

982,5

527,5

Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Відповіді до тестів

1 – 1; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 2; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 3; 10 – 1; 11 – 1; 12 – 5; 13 – 3; 14 – 1; 15 – 5; 16 – 1; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 3; 20 – 2; 21 – 1; 22 – 2; 23 – 3; 24 – 2; 25 – 1, 2, 3.

Відповіді на завдання

1. 1- г;2 – а; 3 – б; 4- в; 5 – е;6 – д.

Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

Відповіді до тестів

1 – 3; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 3; 10 – 2; 11 – 8; 12 – 4; 13 – 2; 14 – 2; 15 – 2; 16 – 4; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 7; 20 – 1; 21 – 1; 22 – 2; 23 – 3.

Відповіді на завдання

1.1 – л; 2 – і; 3 – ж; 4 – к; 5 – з; 6 – м; 7 – г; 8 – а; 9 – д; 10 – є; 11 – в; 12 – б.

2. Хибними твердженнями є варіанти 2,4, 5,12,13,15,17, 20.

Тема 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Відповіді до тестів

1 – 3; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 1; 5 – 1, 2; 6 – 1,2; 7 – 2, 3; 8 – 1; 9 – 2; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 3; 13 – 1; 14 – 1; 15 – 2; 16 – 3; 17 – 1; 18 – 1; 19 – 3; 20 – 3; 21 – 1; 22 – 3; 23 – 2; 24 – 1; 25 – 1; 26 – 4; 27 – 3; 28 – 4; 29 – 2; ЗО – 4; 31 – 2.

Відповіді на завдання

Варіант 1

1. 1 – д; 2 – л; 3 – н; 4 – з; 5 – б; б – і; 7 – є; 8 – в; 9 – к; 10 – г; 11 – м; 12 – а; 13 – ж.

Варіант 2

2. 1 – м; 2 – є; 3 – л; 4 – ж; 5 – н; 6 – к; 7 – в; 8 – б; 9 – д; 10 – з; 11 – а; 12 – і; 13 – г.

2. Хибними твердженнями є варіанти 2, 4, 5, 7,10.

Відповіді на задачі

1. Номінальна вартість облігації:

1) 100 00 тис. дол. США: 100 тис. шт. обл. = 1000 дол. США;

2) 415 000 тис. дол. США: 41,5 тис. шт. обл. = 10 000 дол. США;

3) 7 370 000 тис. дол. США: 73,7 тис. шт. обл. = 100 000 дол. США.

2. Поточний дохід за облігацією:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3. Купонний дохід за облігаціями:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

4. Річна ставка додаткового доходу: 1200 грн – 1000 грн ” 200 грн.

5. Сучасна вартість облігації (Р) розраховується за формулою:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Де S – майбутня вартість облігації; п – кількість років; і – дисконтна ставка.

Р (сучасна вартість облігації) =

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

Відповіді до тестів

1 – 1;2 – 3;3 – 1;4 – 1;5 – 2; 6- 1;7 – 2; 8 – 2; 9 – 2; 10 – 1; 11 – 4; 12 – 3; 13 – 2; 14 – 2; 15 – 1; 16 – 2.

Відповіді на завдання

1.1 – з; 2 – є; 3 – в; 4 – б; 5 – д; 6 – г; 7 – ж; 8 – і; 9 – а; 10 – л; 11 – к; 12 – м.

Відповіді на задачі

1. Сума доходів зведеного бюджету області: 176 409,2 тис. грн.

2. Сума доходів IV-го району – 18 736,3 тис. грн; 1-го – 27 886,6, ІІ-го – 35 076,1; III-го – 27 233,0 тис. грн.

3. Сума інших доходів становить 74 584 тис грн; Структура доходів:

– прибутковий податок з громадян – 41,7 %;

– плата за землю – 5,6 %;

– місцеві податки та збори – 3,1 %;

– єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 1%;

– доходи від майна – 1,2 %;

– доходи від господарської діяльності – 41,7 %;

– інші доходи – 5,7 %.

Податкові надходження – 674 886,0 тис. грн.

– неподаткові надходження – 638 900,0 тис. грн.

4. Сума регульованих доходів – 833,6 тис. грн. Структура доходів:

– власні – 345,5 %;

– закріплені – 18,9 %;

– регульовані – 46,4 %.

7. Нарахування до Пенсійного фонду: 398 · 33,2 : 100 = -132,136 тис. грн;

ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності: 398 · 1,5 : 100 = 5,97 тис. грн;

ФСС від нещасних випадків: 398 · 0,2:100 = 0,796 тис. грн;

ФСС на випадок безробіття: 398 · 1,3 :100 = 5,174 тис. грн.

Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

Відповіді до тестів:

1 – 4; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 7; 7 – 8; 8 – 3; 9 – 6; 10 – 8.

Відповіді на завдання

1. 1 – д; 2 – в; 3 – г; 4 – є; 5 – б; 6 – ж; 7 – а.

Відповідь на задачу

1. Надходження:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Тема 11. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відповіді до тестів

1 – 3; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 2; 5 – 2; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 4; 10 – 2; 11 – 1; 12 – 3; 13 – 3; 14 – 1, 3, 4; 15 – 2.

Відповіді на завдання:

1. 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а; 5 – к; 6 – ж; 7 – д; 8 – є; 9 – з; 10 – і.

Відповіді на задачі

1. Розмір дивідендів на привілейовану акцію становить 12,5 грн, на просту – 0,32 грн.

2. Баланс – 493,13 тис. грн, співвідношення власних і позикових коштів – 3,82.

3. Початкова вартість основних фондів дорівнює 32 тис. грн.

4. Сума податку на прибуток становить 53,75 тис. грн.

5. Валовий прибуток – 31 580 тис. грн, прибуток від операційної діяльності – 15 740 тис. грн, чистий прибуток – 11 805 тис, грн.

Тема 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 2; 6 – 4; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 2; 10 – 3.

Відповіді на завдання

1. 1 – д; 2 – б; 3 – з; 4 – г; 5 – а; 6 – е; 7 – ж; 8 – в; 9-і.

Тема 13. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

Відповіді до тестів

1 – 1; 2 – 2,4; 3 – 1; 4 – 1, 2; 5 – 2; 6 – 1, 2; 7 – 2; 8 – 2; 9 – 2.

Відповіді на задачі

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Страховий (технічний) резерв = страхових платежів за II квартал · 0,25 + страхових платежів за III квартал · 0,5 + страхових платежів за IV квартал · 0,75.

CP = (220 + 216 + 420) · 0,25 + (134 + 413) · 0,5 + (67 + 230 + + 540) – 0,75 – 115,25 тис. грн.

2. Фактичний запас платоспроможності (ФЗП) дорівнює різниці активів та нематеріальних активів, а також страхових резервів.

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Нормативний запас платоспроможності (НЗП) розраховується згідно зі ст. 30 Закону України “Про страхування”.

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Індекс зниження рівня платоспроможності

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3. Страхова оцінка є дійсною вартістю майна на момент складання договору. За основними фондами розраховується повна відновлювальна вартість з урахуванням зносу (О):

О=63 325 – 63 325 0,25 = 47 493,75 грн. Страхова сума розраховується як 75 % від страхової оцінки:

С = 47 493,75 0,75 – 35 620,31 грн. Розрахунок страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Франшиза – це частина збитку, що не підлягає відшкодуванню з боку страховика, яка попередньо відображається у договорі.

В = 29 442 – 39 256 0,045 – 27 675,5 грн.

4. 1) Страхова сума врожаю озимої пшениці: 300 га · 32 ц · 28 грн · 0,7 = 188 160 грн;

2) сума страхових платежів: 188 160 – 0,075 = 14 112 грн;

3) збиток із усієї площі (фактично) озимої пшениці: (32 ц – 3552 ц: 320 га) 28 грн 320 га = 187 200 грн.

Вартість урожаю буряків і зелених кормів:

25 400 ц · 5 гри + + 8200 ц · 1,5 грн = 139 300 грн.

Сума чистих втрат: 187 200 – 139 300 = 47 900 грн.

У тому числі в розрахунку на 1 га застрахованої площі:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ · 300 га = 45 000 грн. 320 га

Недовнесено страхових внесків на суму: 20 га · 28 грн · 32 ц · 0,7· 0,075 = 940,8 грн.

Частка фактично сплачених страхових платежів у загальному обсязі нарахованих:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Сума збитків на застрахованій площі з урахуванням коефіцієнта фактичної сплати:

45 000 · 93,9 = 41 985 грн.

Страхове відшкодування становитиме: 41 985 · 0,7 = 29 389,5 грн.

5. Середній очікуваний дохід дорівнює:

Д = 300 0,8 + 200 · 0,2 = 280 ум. гр. од.

Середня вартість акцій – 55,45 ум. гр. од.

За страхування ризику втрати доходу від продажу акції фірма готова заплатити, щоб отримати прибуток: 280 – 250 = 30 ум. гр. од.

Тема 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Відповіді до тестів

1- 3;2 – 3;3 – 2; 4 – 1;5 – 4; 6 – 3; 7 – 2; 8 – 4; 9 – 2; 10 – 4; 11 – 1; 12 – 5; 13 – 3; 14 – 3; 15 – 4; 16 – 3; 17 – 1; 18 – 5; 19 – 2; 20 – 4; 21 – 1; 22 – 4; 23 – 4; 24 – 2; 25 – 2; 26 – 2; 27 – 3; 28 – 3; 29 – 1, 2; ЗО – 4.

Відповіді на завдання

1. Хибними твердженнями є варіанти 2, 3, 5, 7, 9, 10.

2. 1 – в; 2 – г; 3 – д; 4 – к; 5 – з; 6 – є; 7 – і; 8 – ж; 9 – а; 10 – б.

Відповіді на задачі

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

2. Поточна прибутковість акцій визначається за формулою

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

5.1) Вартість привілейованих акцій:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

2) вартість звичайних акцій:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3) дивіденди за усіма привілейованими акціями:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

= 400 тис. грн;

4) дивіденди за звичайними акціями:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВГрн;

5) ставка дивіденду за звичайними акціями дорівнює:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

(на одну звичайну акцію).

6. Додаткова прибутковість акцій:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

7. Сукупна прибутковість акцій становить:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

8. 1) Сума звичайних акцій: 6200 – 1400 = 4800 тис. грн;

2) доходи за привілейованими акціями: Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3) доходи за звичайними акціями дорівнюють: 7200 – 350 = 6850 тис. грн;

4) дивіденди за звичайними акціями:Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ= 142,7%

9. Середній курс акцій Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ 389 грн.

10. 1) Курс облігацій дорівнює Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

= 5238,1 грн;

2) дохід другого покупця: 6600 – 5238,1 = 1361,9 грн.

Тема 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Відповіді до тестів

1 – 1;2 – 4; 3- 1;4 – 4; 5 – 4; 6 – 8; 7 – 2.

Відповіді на задачі

1. Поточний капітал = грошові засоби + дебіторська заборгованість + товарно-матеріальні запаси = 25 + 136 + 270 = -431.

Поточні пасиви = кредиторська заборгованість + заборгованість із зарплати + податки, що підлягають сплаті в бюджет = 154 + 23 + 98 – 275.

Чистий оборотний капітал = поточні активи – поточні пасиви = 431-275 – 156.

2. 1) Розрахунок оптимального розміру партії постачання, за якого мінімізуються сукупні поточні витрати з обслуговування запасів, здійснюється за такою формулою (відома як модель Уілсона):

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Де ОРПп – оптимальний розмір партії постачання;

З – необхідний обсяг закупівлі товарів (сировини і матеріалів) в рік (квартал);

ПВХ – розмір поточних витрат із розміщення замовлення;

ПВ1 – розмір поточних витрат зі зберігання одиниці запасів.

Отже, оптимальний розмір замовлення становить:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

2) Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3) Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

3. Середній розмір рахунків дебіторів становить 220 · 1,5 = 330 тис. грн.

4. Вкладення в рахунки дебіторів дорівнюють: 303 · 0,8 = 264 тис. грн.

1. Оптимальна сума операції визначається за формулою моделі Баумоля:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Де ГАмах – оптимальний залишок грошових активів у період, що планується;

Вк – середня сума витрат з обслуговування однієї операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями;

В – загальні витрати грошових активів у майбутньому періоді;

СВк – ставка відсотка щодо короткострокового фінансового вкладення в період, що розглядається.

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

2. Середній розмір касового залишку становитиме:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

5. Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

6. Варіант 1. Підприємство може випустити акції на 50 000 грн, інші грошові кошти можуть бути залучені за рахунок кредиту банку.

Для виплати дивідендів потрібно: 50 000 · 0,20 -= 10 000 грн.

Відсотки за кредит становитимуть: 200 000 · 0,12 = 240 000 грн.

Вартість капіталу дорівнюватиме:Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Варіант 2.

Капітал

Вартість, %

Частка

Питома вага

Власний

20

1/5

4,0

Позиковий

12

4/5

9,6

Загальна вартість капіталу

13,6

Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Відповіді до тестів

1 – 1; 2 – 3; 3 – 4; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 1; 9 – 4; 10 – 1; 11 – 4; 12 – 1; 13 – 3; 14 – 2; 15 – 5; 16 – 1; 17 – 2; 18 -2; 19 -1; 20 -1.

Відповіді на задачі

1. Для переведення суми в національній валюті в еквівалентну їй суму в іноземній валюті при прямому котируванні її необхідно розділити на курс:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Під час прямого котирування іноземної валюти курс продажу буде більшим ніж курс покупки.

1) Сума в гривнях = 250 · 5,40 = 1350 грн.

2) Сума в доларах США = 200 000 : 5,50 = 36 363,63 дол. США.

2. У процесі використання непрямого котирування вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті. Наприклад, курс долара США у Великій Британії виражається як кількість доларів США за один фунт стерлінгів. В Україні під час непрямого котируванні курс долара США виражатиметься як кількість доларів США за одну гривню. Із сутності непрямого котирування випливає, що для переведення суми в національній валюті в еквівалентну їй суму в іноземній валюті її необхідно помножити на курс:

Сума в іноземній валюті = Сума в національній валюті х курс.

Отже, при непрямому котируванні для переведення суми в іноземній валюті в еквівалентну їй суму в національній валюті її необхідно розділити на курс:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

За непрямого котирування, на відміну від прямого, курс купівлі іноземної валюти буде більшим за курс її продажу.

1) Сума у фунтах стерлінгів = Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

2) Сума в доларах США = 1000 · 2,2510 = 2251 дол. США.

3) При котируванні валют використовується також поняття їх крос-курсу – співвідношення між двома валютами, що випливає з їх курсів до третьої валюти.

Якщо клієнт хоче купити долари США на канадські долари, йому спочатку слід продати марки за рублі за курсом 1100. Отже, при цій операції:

1 руб. = Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ до німецької марки.

Потім на отримані рублі потрібно купити долари США за курсом 1880. У цій операції:

1 дол. США = 1880 руб. Отже, 1 дол. США = Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ= 1,7091 канадських доларів.

Таким чином, крос-курс долара США до канадських доларів (курс продавця) дорівнюватиме 1,7091.

Якщо клієнт хоче продати долари США за німецькі марки, йому спочатку варто продати долари за рублі за курсом 1840. При цьому: 1 дол. США = 1840 руб.

Потім на отримані карбованці потрібно купити канадські долари за курсом 1130. При цьому: 1 руб. = 1:1130 канадські долари. Отже, 1 дол. США = Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ німецької марки.

Таким чином, крос-курс долара США до канадських доларів (курс покупця) становитиме 1,6283.

У міжнародних валютних розрахунках під час визначення крос-курсів валют третьою валютою, як правило, використовують долар США.

4) Якщо клієнт хоче купити канадські долари на швейцарські франки, йому спочатку слід обміняти швейцарські франки на долари США за курсом 1,6637. У цій операції 1 дол. США = 1,6637 швейцарського франка.

Потім на отримані долари потрібно купити канадські долари за курсом 1,8183. У цій операції 1 канадський долар = = 1:1,8183 дол. США. Отже, 1 канадський долар = 1: 1,8183 х 1,6637 = 0,9150 швейцарського франка.

Таким чином, крос-курс канадського долара до швейцарського франка становитиме 0,9150 (курс продавця).

Якщо клієнт хоче продати канадські долари за швейцарські франки, йому спочатку варто продати канадські долари за долари США за курсом 1,8193.

1 канадський долар = 1:1,8183 дол. США.

Потім на отримані долари слід купити швейцарські франки за курсом 1,6627. У цій операції 1 дол. США – 1,6627 швейцарського франка.

Отже, 1 канадський долар = 1 : 1,8183 · 1,6637 = 0,9150 швейцарського франка

Таким чином, крос-курс канадського долара до швейцарського франка становитиме 0,9139 (курс покупця).

5)

Іноземна валюта

Пряме котирування

Обернене котирування

Британський фунт, GBR

1,8

0,55

Південнокорейський чон, KRW

0,0014

700,0

Німецька марка, DEM

0,6666

1,5

Канадський долар, CAD

0,86

1,1627

Швейцарський франк, CHF

0,5263

1,9

Французький франк, FRF

0,15

6,6666

Ріал Саудівської Аравії, SAR

0,2857

3,5

Італійська ліра, ITL

0,0007

1428,57

Японська єна, JPY

0,0052

192,30

Мексиканське песо, MXN

0,042

23,8095

Норвезька крона, NOK

0,1709

5,85

Бразильське крузейро, BRL

0,0092

108,69

Шведська крона, SEK

0,1538

6,5

Венесуельський болівар, VEB

0,2222

4,5

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Тема 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 3; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 2; 6 – 1; 7 – 4; 8 – 5; 9 – 2; 10 – 3; 11 – 2; 12 – 6; 13 – 1; 14 – 3; 15 – 1; 16 – 2; 17 – 2; 18 – 3; 19 -2; 20-1.

Відповіді на завдання

1 – г; 2 – ж; 3 – а; 4 – е; 5 – і; 6 – б; 7 – и; 8 – в; 9 – з; 10 – д; 11-є; 12 – ї.

Тема 18. ФІНАНСИ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Відповіді до тестів

1 – 2; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 4; 9 – 2; 10 – 3; 11 – 1; 12 – 2; 13 – 2; 14 – 3; 15 – 4; 16 – 5; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 1;20- 1.

Тема 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Відповідь до тестів

1 – 1; 2 – 3; 3 – 4; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 1; 9 – 4; 10-1.

Відповідь на задачу

Необхідно розрахувати дисперсію. Вона дорівнює:

Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

Де Фінанси: курс для фінансистів  Оспіщева В. І.  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ – середнє арифметичне значення інфляції; П – кількість країн; х – значення інфляції в і-й країні. Країни виконали цю вимогу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси: курс для фінансистів – Оспіщева В. І. – ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ