Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Запитання і завдання для самоперевірки

Незважаючи на перехід до нового уряду в липні 2001 р., Болгарія залишилась прихильницею ринкових реформ, що проводились у 1997 р. Прем’єр-міністр продовжував вживати заходи, які сприяли підтриманню стабільного економічного зростання і допомагали стримувати безробіття. У 2004 р. було отримано рекордно високе зростання ВВП на рівні 5,8 %. У результаті вжитих заходів у жовтні 2004 р. Європейська комісія оголосила про те, що Болгарія має “функціональну ринкову економіку”. Заходи, вжиті урядом, були спрямовані на зниження ставок податку з корпорацій і фізичних осіб, скорочення корупції та залучення іноземних інвестицій. Уряд також вжив низку заходів, які сприяли реструктуризації зовнішнього боргу країни і відродженню внутрішнього ринку цінних паперів. У той час, як відповідно до макроекономічних даних спостерігається зростання приватного сектору економіки, а також значне збільшення обсягу експорту, імпорту та іноземних інвестицій, рівень доходів залишається порівняно низьким. Новому уряду потрібно зробити все необхідне для того, щоб забезпечити кращий рівень життя населення.

Болгарія експортує в основному одяг, взуття, залізо і сталь, машинне обладнання, паливо. Основними партнерами з експорту є: Італія, частка якої становить 15,5 %, Німеччина – 9,6; Туреччина – 9,4; Греція – 9,2; Франція – 5,3; США – 4,8 %. У 2004 р. обсяг експорту становив 9,134 млрд дол. США. Основними імпортними товарами Болгарії є: паливо, мінерали, сировина, машини й обладнання, метали і руда, продукція хімічної промисловості та пластмаси, продукти харчування, вироби текстильної промисловості. Партнери з імпорту такі: Росія – 14,6 %; Німеччина – 14,4; Італія – 11,4; Греція – 6,1; Франція – 5,7; Туреччина – 5 %. У 2004 р. обсяг імпорту становив 12,23 млрд дол. США. Реальний рівень зростання економіки оцінювався в 5,3 %. Рівень інфляції знаходився на відмітці в 6,1 %, рівень безробіття – 12,7 %.

Основна продукція сільського господарства включає овочі, фрукти, тютюн, вино, пшеницю, соняшник, цукровий буряк.

Щодо робочої сили, то 26 % із загального її числа було зайнято в сільському господарстві, 31 % – у промисловості, 43 % – у сфері послуг. Природні ресурси країни включають: боксити, мідь, свинець, цинк, кам’яне вугілля, деревину, зерно.

Стратегічний пріоритет Болгарії – повноправна інтеграція в Європейський Союз і Північноатлантичну організацію. Цей перспективний курс був прийнятий на основі політичного консенсусу, але не було визначено зміст процесу. Надто легко змінюються найважливіші економічні соціальні індикатори, які об’єктивно будуть утруднювати і подовжувати євроінтеграцію. Як зазначав міністр фінансів Болгарії Пламен Орешарський, вступ у ЄС був пов’язаний з необхідністю внесення суттєвих коректив у бюджетну політику, оскільки Болгарія почне сплачувати внески в загальноєвропейську казну й отримувати фінансову допомогу ЄС.

Валовий внутрішній продукт на одну особу Болгарії більше ніж у 15 разів менший, ніж у середньому на жителя ЄС, а середня місячна заробітна плата майже в 25 разів нижча зарплати найманого працівника в Німеччині. Болгарія – європейський “чемпіон” за рівнем безробіття. Застаріла інфраструктура і виробничі технологї потребують великих інвестицій для їх модернізації за європейськими стандартами. Експертні розрахунки показують: щоб досягти рівноправного членства в ЄС, інвестиції в болгарську економіку мають досягти 25 % ВВП, однак фонди ЄС, які сприяють цьому процесу, передбачають тільки 4-5 % цих потреб.

На шляху до Європи Болгарія довела, що вона в змозі виконати політичні умови членства в ЄС. Однак їй важко витримати економічні стандарти, оскільки середньорічний темп зростання країн ЄС – 2 %, у Болгарії – 8 %. Тому країна може досягти європейського рівня господарського розвитку приблизно за чверть століття.

Болгарія набуває відомості як країна, в якій “перемогли мафіозі”. Власне, розгул організованої злочинності спостерігається практично в усіх посткомуністичних країнах, однак у більшості з них його пік припадав на 1990-ті роки. У Болгарії тільки з 2000 р. було скоєно 157 резонансних замовлених убивств, щодо яких лише останнім часом ініційовано три судових розгляди. На кожні сто осіб населення припадає чотири зареєстровані “одиниці зброї”. Про масштаби розповсюдження незареєс-трованої зброї свідчать досить часті перестрілки на людних вулицях болгарських міст. Зрощення криміналітету з поліцією та владою всіх гілок і рівнів давно набуло загрозливого масштабу. Контрабанда наркотиків, торгівля людьми (стосовно молодих жінок та новонароджених цей бізнес взагалі поставлено на конвеєр) і зброєю, підробка грошей становлять у болгарській економіці чималу частку (на думку експертів, та третина болгарської економіки, яка перебуває в “тіні”, зводиться не тільки до розкрадання колишньої державної власності).

Заходи, необхідні з погляду Єврокомісії для приборкання організованої злочинності, зрозумілі й очевидні – це реформа законодавства, налагодження ефективних контактів між усіма правоохоронними структурами, забезпечення реальної незалежності судової системи. Певні зусилля в цих напрямах робляться. Однак те, як вони робляться, щоразу розпалює вогонь загальноєвропейської дискусії на тему, чим саме є для Болгарії вступ в ЄС – самоціллю чи інструментом досягнення європейських стандартів життя.

В Єврокомісії боялися соціальної та економічної дестабілізації в регіоні в разі перенесення на рік дати вступу Болгарії до ЄС. Тому дедалі частіше в західній пресі з’являється термін Би Ьі£пі, під яким розуміють формулу обмеженого членства в цій організації. Механізм реалізації зазначеної формули – збереження певних обмежень. У випадку з Болгарією вони можуть полягати, наприклад, у невизнанні рішень болгарських судів на території ЄС.

Ресурси країни не дуже багаті, але в Болгарії сприятливе географічне становище. Вона розташована на перехресті традиційних сухопутних шляхів між Європою та Азією, має вихід до моря. Все це дає їй переваги при участі в інтернаціональних транспортно-комунікаційних перевезеннях. У країні добрі грунто-кліматичні умови для ефективного й екологічно чистого землеробства. А багата природа і стародавня культура сприяють розвитку індустрії туризму, перш за все морського, гірського і бальнеологічного.

Економіка Болгарії багатогалузева. Промисловість створювалась на основі концепції соціалістичної економічної інтеграції, тому країна виявилась занадто індустріалізованою. Однак матеріальна база реального економічного сектору перебуває у відсталому техногенному стані. Відтак її продукія морально застаріла і ресурсомістка. У кількісному аспекті технічна інфраструктура задовільна, але потребує великих інвестицій для модернізації та реконструкції.

У Болгарії якісний людський потенціал. Освітня система підготовки кадрів має великий набір дуже хороших за міжнародним стандартом професій. Молодих болгарських спеціалістів у галузі інформаційних технологій, фінансової справи і медицини шанують у розвинутих країнах. І хоча галузева наука ліквідована, але збереглися наукові школи в сільському господарстві, деяких продуктово-технологічних виробництвах, медицині, художній творчості та інших галузях.

Однак всьому цьому потенціалу потрібне компетентніше управління, яке підвищить цінність матеріально-технічних і трудових ресурсів, дасть змогу припинити деградацію країни. Сприятиме розвитку Республіки Болгарії як держави європейського типу. Про темпи зростання ВВП Болгарії можна дізнатися з табл. 27.3.

Таблиця 27.3. Реальне зростання ВВП Болгарії в 1998-2004 рр., %

Рік

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ВВП

4,0

2,3

5,4

4,1

4,8

4,4

4,7

Обсяг ВВП у 2003 р. становив 33,6 млрд левів (21,6 млрд дол. США). 70 % ВВП було вироблено приватними підприємствами.

Обсяг ВВП на одну особу становить 32 % від середнього в ЄС. Про темпи розвитку інфляції можна дізнатися з табл. 27.4.

Таблиця 27 .4. Інфляція в Болгарії в 1999-2004 рр.,%

Рік

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Рівень інфляції

6,2

11,4

6,0

4,5

5,6

4,5

У цілому Болгарія вважається країною, яка має функціональну ринкову економіку, що визнано США та іншими провідними країнами світу. Однак поки країна знаходиться на шляху до реальної інтеграції в Європейський Союз, ще е певні труднощі в здійсненні підприємницької діяльності. Комісія Європейського Союзу висловила необхідність набуття чинності законодавства із захисту прав інтелектуальної та індустріальної власності. Останніми роками економіка Болгарії досягла високого ступеня стабільності завдяки правильному поєднанню політичних заходів, досягнутому за допомогою створення системи валютного адміністрування, жорсткої фінансової позиції та регулювання заробітної плати. У розвитку економіки Болгарії спостерігаються позитивні тенденції і в таких сферах, як туризм, ринок капіталу і банківська система. За даними Європейської спільноти, Болгарія досягла помітного прогресу в прийнятті нового законодавства в галузі руху капіталу і платежів. Інфраструктура країни постійно покращується багато в чому завдяки припливу іноземних інвестицій, особливо із країн Європейського Союзу. Багато хто вважає, що Болгарія – це країна, яка має великий потенціал і, доклавши певних зусиль, вона зможе подолати перешкоди, що стоять на шляху до покращення умов ведення підприємницької діяльності. Багато емігрантів вважають Болгарію досить приємним місцем для проживання і ведення трудової діяльності.

Євросоюз виділив Болгарії на 2007-2013 рр. 11 млрд евро на реалізацію інфраструктурних проектів та реформу сільського господарства.

З 1 січня 2007 р. Болгарія – повноправний член Європейського Союзу. Чим це обернеться для неї найближчим часом, передбачити неважко – усі ще пам’ятають досвід найближчих сусідів, які раніше приєднались до європейської сім*ї. Але болгари не втрачають оптимізму. Першим європейським бюджетом країни передбачене економічне зростання в 5,8 %, інфляція, на думку місцевих аналітиків, зупиниться на позначці 4,4 %. Досягти цих показників у Болгарії збираються за рахунок стимулювання місцевого бізнесу, знизивши планку податку на прибуток із сьогоднішніх 15 до 10 %, що дасть змогу більше 150 млн євро і стане стимулом для нових інвестицій.

Становище Болгарії покращується, хоча постперебудовна криза все ще нагадує про себе. Це особливо помітно в Софії з її обідраними будинками в центрі та недоглянутими вулицями. Однак ситуація змінюється, це видно на прикладі курортів у передмістях. Саме в місця традиційного відпочинку надходить іноземний капітал, готельно-туристична індустрія Болгарії стає сьогодні тією сферою економіки, яка поряд з переробною промисловістю і банківською системою демонструють відродження країни. За останні п’ять років інвестиції в туристичну галузь становили більше 2,5 млрд дол. США, а відомі Золоті Піски довелось навіть захищати від посягань забудовників. Крім того, сьогодні місцеві чиновники з туризму стверджують, що Болгарія переросла себе як центр для туристів середнього класу і претендує на роль країни, яка надає туристичні й готельні послуги вищої категорії. З цим можна не погоджуватися, але не можна ігнорувати той факт, що іноземні інвестори насправді хочуть вкладати кошти в готелі категорії “5 зірок”, вРА-центри і бальнеологічні курорти. Підхід до справи в цьому випадку суто прагматичний – ціна нового готелю через два-три сезони роботи збільшується в півтора рази, і це не враховуючи подорожчання нерухомості та інфляції.

Однак є побоювання, що все це триватиме недовго – такої щільної та інтенсивної забудови давно не доводилось бачити. Кількість готелів швидко збільшується. У виграші опинились ті, хто вчасно побачили перспективність інвестування в курорти Болгарії і “захопили” місце.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які особливості реформування ринкової економічної системи Болгарії на початку 90-х років XX ст.?

2. Назвіть основні податки та збори в Болгарії.

3. Назвіть особливості фінансів болгарських підприємств.

4. Які основні доходи і видатки фінансів домогосподарств Болгарії?

5. Які фінансові проблеми стоять перед Болгарією на шляху до реальної інтеграції в Європейський Союз?

6. Які чинники сприятимуть фінансово-економічному розвитку Болгарії в перспективі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Запитання і завдання для самоперевірки