Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Розділ 9. ФІНАНСИ ДАНІЇ

9.1. Податкова система Данії

Основу доходів бюджетів країни становлять податки. У1995 р. прибутковий податок з громадян дорівнював 38,7 % усіх податкових надходжень, податок на прибутки корпорацій – 4,4, внески на соціальне страхування – 3,9, податки на товари і послуги – 39,8, в тому числі ПДВ – 24 %. Як свідчать дані, у структурі доходів бюджету значну частину становить прибутковий податок з фізичних осіб. Розмір податкової відповідальності залежить від статусу платника податку (резидента чи нерезидента) і від джерела отримання доходу.

У 2004 р. прибутковий податок становив 30,4 % вартості робочої сили. Внески на соціальне страхування працівника і роботодавця – відповідно 10,5 і 0,5 % вартості робочої сили.

Особистий дохід включає: заробітну плату, суми поверненого податку, вартість безкоштовного житла, витрати на службовий автомобіль, який використовується в особистих цілях, пенсії, чистий дохід від підприємницької діяльності (виключаючи затрати і відсотковий дохід).

До доходу від капіталу належать: чисті відсотки, оподатковуваний прибуток при продажу акцій, які є власністю більше трьох років, дивідендів від зарубіжних компаній (у випадку, якщо податок, сплачений в іноземній державі, менший за датський), Суми орендної плати за житло, надане в оренду.

Прибутковий податок включає державний, муніципальний і церковний податки. Середня ставка муніципального і церковного податків у сумі становить 29,5 %. Ставка державного податку з оподатковуваного доходу диференційована залежно від доходу. Якщо простий податок перевищував 134 500 датських крон (до введення євро), додатково встановлювався податок у розмірі 5 і 15 % – при перевищенні доходу 243 500 датських крон. Найвища ставка прибуткового податку становила в 1996 р. – 61 %, у 1998 р. було передбачено її зниження до 58 %.

У1994 р. ввели новий податок у соціальний фонд. Його ставка у 1996 р. становила 7 % від валової заробітної плати. Ці внески стягуються працедавцем, а сплачені суми податку зменшують оподатковувану базу на суму персонального вирахування.

Іноземні громадяни, які перебувають на території Данії протягом від 6 місяців до трьох років, можуть за бажанням отримувати заробітну плату готівкою за спеціальним податковим режимом за умови, що вони є резидентами Данії та найняті на роботу датським працедавцем, який має постійне представництво на території Данії. Відповідно до особливого податкового режиму, дохід оподатковується за фіксованою ставкою 25 %, при цьому податок стягується працедавцем. На такий дохід не встановлено ніяких вирахувань. Із закінченням трирічного періоду іноземному громадянину можуть дати дозвіл залишитися в Данії на строк до 48 місяців, протягом яких його дохід буде оподатковуватися згідно із загальними правилами оподаткування корінних громадян.

Річну податкову декларацію мають подати в податкові органи за місцем проживання не пізніше 31 травня року, наступного за звітним.

Прибутковий податок сплачується авансовими платежами протягом податкового року на підставі попередньої податкової реєстрації.

Якщо сплачені суми більші за такий податок, вони відшкодовуються з додатковими відсотковими нарахуваннями в розмірі 4 %, у строки подання податкового повідомлення податковими органами.

Ставка податку на прибуток корпорацій установлена в розмірі 34 % і застосовується як стосовно резидентів, так і нерезидентів. Немає розбіжностей при оподаткуванні розподіленого і нерозподіленого прибутку компанії.

Амортизація не враховується в цілях обкладання корпоративним податком і, відповідно, має бути додана до балансової вартості активів при визначенні оподатковуваного доходу. Про ставки оподаткування можна дізнатися з табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Ставки амортизаційних відрахувань і методи списання

Види активів

Метод списання

Ставка,%

Будівлі, сільськогосподарські споруди, театри та ін.

Прямий (пропорційний) метод списання

1-6

Спеціальні об’єкти в будівлях, що належать нерезидентам

Прямий (пропорційний) метод списання

4-8

Машини і обладнання

Метод зменшення балансової вартості

30

Ноу-хау, патентні права

Списання за первісною вартістю

100

Програмне забезпечення

Списання за первісною вартістю

100

Отримане ім’я

Прямий (пропорційний) метод списання

10

Стандартна ставка ПДВ дорівнювала в 1998 р. 25 %, а на низку товарів становила 0 %. Прибуток, отриманий від користування об’єктами нерухомості, які належать на правах власності більше ніж три роки, може бути зменшений до 5 % за кожний рік (після трьох років “інкубаційного” періоду) володіння нерухомістю, але не більше 30 %.

За оцінкою експертів Світового банку, Данія має найдосконаліше законодавство в галузі підприємницької діяльності.

З метою заохочення діяльності з освоєння зарубіжних ринків для датських фірм може бути встановлена пільгова ставка податку на прибуток.

Податок сплачується двома авансовими платежами; 20 березня і 20 листопада звітного фінансового року. Суми авансових платежів розраховуються як середня сума податку за останні три роки, відповідно один внесок дорівнює 50 % від цієї суми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Розділ 9. ФІНАНСИ ДАНІЇ