Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Розділ 14. ФІНАНСИ ГРЕЦІЇ

14.1. Загальна характеристика фінансової системи країни

Переважну частину доходів бюджетів становлять податкові надходження. Так, у 1996 р. податковий дохід у ВВП країни дорівнював 35,9 %. Прибутковий податок з громадян становив 16,9 % усіх податкових надходжень, податок на прибуток корпорацій – 9,3, внески на соціальне страхування – 2,25, податки на власність – 3,8, податки на товари і послуги – 59,66 (у тому числі ПДВ – 34,6), податки на зовнішньоекономічну діяльність – 0,1, інші податки – 3,6 %. Стандартна ставка ПДВ у 1998 р. становила 18 %, а знижена – 4 %. Податок на доходи фізичних осіб стягувався за ставками від 5 до 40 %, податок на доходи юридичних осіб – 35 %.

У 2004 р. прибутковий податок і внески на соціальне страхування становили 34,9 % вартості робочої сили, в тому числі: прибутковий податок – 0,5 %, внески на соціальне страхування працівника – 12,5, внески на соціальне страхування роботодавця – 21,9 %. Вартість робочої сили в 2004 р. дорівнювала 22 138 дол. США (за паритетом купівельної спроможності). Вік виходу на пенсію у Греції у 2004 р. становив 65 років у чоловіків і 60 – у жінок.

У формуванні прибуткової частини державного бюджету Греції перше місце займають непрямі податки, друге – прибутковий податок, третє – податок на прибуток підприємств.

Пільгами при експорті можуть користуватися як резиденти, так і зарубіжні компанії. Вони включають звільнення від імпортних мит на сировину, що використана для виробництва продукції, призначеної для реекспорту. Експортери можуть зменшувати оподатковуваний прибуток: на 2 % від загального обсягу експорту до 3 млн драхм і на 1 % від загального обсягу експорту, що перевищує 3 млн драхм (до введення євро).

Прибуток, одержаний компаніею-резидентом за межами Греції, включається у валовий прибуток і обкладається податками. У разі відсутності договору про уникнення подвійного оподаткування підприємства – резиденти і нерезиденти можуть скористатися кредитом на суму податку, сплачену за кордоном (тобто суми податку, сплачені за кордоном, віднімаються платникамиподатківіззагальноїсумисвоїхподаткових зобов’язань). Розмір кредиту не може перевищувати суми податку, яка була б сплачена, якби прибуток був одержаний у Греції.

Договори про уникнення подвійного оподаткування оформлені Грецією більш ніж з двадцятьма країнами.

Значна частка доходів державного бюджету Греції використовується на розвиток соціальної сфери (у тому числі на збереження пам’яток архітектури), на розвиток інфраструктури (країна отримує значні надходження від туризму), освіту, охорону здоров’я, культуру і мистецтво, допомогу місцевим бюджетам. У 2004 р. і в попередні роки багато коштів з бюджетів різних рівнів витратили для будівництва олімпійських об’єктів. Тільки частково ці витрати були відшкодовані з бюджету ЄС та від проведення олімпіади. У 2004 р. з бюджету ЄС Греція отримала допомогу в розмірі 231 євро на одну особу, щоб реконструювати мости, дороги, та на інші заходи для поліпшення своєї інфраструктури.

Місцеві фінанси включають фінанси одного автономного округу та 5760 комун, основні видатки яких спрямовуються на утримання закладів соціальної сфери, благоустрій тощо.

Місцеві бюджети у країні більше ніж наполовину залежать від трансфертів з вищестоящих бюджетів. Так, у 1997 р. в доходах місцевих органів влади міжурядові трансферти становили 58 % усіх доходів, збори і платежі – 22, позики – 6, ексклюзивні місцеві податки – 2, інші доходи – 12 %.

Хоча членство Греції в ЄС приносить багато вигід, країна залишається найбіднішою серед країн ЄС за показником ВНП на одну особу та має платіжний дефіцит і величезний торговельний дефіцит.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – Розділ 14. ФІНАНСИ ГРЕЦІЇ