Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – ПЕРЕДМОВА

Позитивні наслідки вступу до Європейського Союзу 12 нових членів (у травні 2004 р. і в січні 2007 р.) вимагають аналізу фінансових систем цих та інших країн – членів ЄС, щоб наблизити вступ України до цієї організації.

Фінансова система країни в широкому розумінні – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих частин, ланок та елементів, що безпосередньо беруть участь у фінансовій діяльності та сприяють її здійсненню. Вона складається з фінансових інститутів (організації, установи, що здійснюють і регулюють фінансову діяльність, міністерства фінансів, казначейства, центрального банку, податкової інспекції, фондових і валютних бірж) і фінансових інструментів” які створюють необхідні умови для протікання фінансових процесів. Фінансова система в широкому розумінні оперує різноманітними грошовими коштами, включаючи всі види грошових агрегатів – кількість грошей, безготівкові форми грошей (гроші на рахунках, грошові сертифікати), цінні папери у вигляді акцій, векселів, опціонів тощо.

Перехід до ринкової економіки в Україні виявився дуже складним для фінансової системи. У країні спостерігається надмірна диференціація в доходах, значна частина населення України є бідною, погіршується стан навколишнього середовища. Доходів Державного бюджету України не вистачає на виконання навіть найважливіших функцій держави. Місцеві бюджети значною мірою залежать від надходжень з центру. Майже половина валового внутрішнього продукту виробляється у “тіньовій” економіці. Ці та інші труднощі здебільшого пов’язані зі складністю самого переходу від планової до ринкової економіки. Разом з тим, низка пострадянських та постсоціалістичних країн за той самий час, що й Україна, досягли набагато більших успіхів у реформуванні економік на ринкових засадах. Насамперед це стосується Польщі, тому в посібнику значна увага приділена аналізу досвіду цієї країни в побудові фінансової системи, проведенню територіальної реформи. Автор знайомий з досвідом реформ у цій країні “зсередини”, тому що кілька років викладав у польських вищих навчальних закладах, спілкувався з ученими цієї країни на конференціях як в Україні, так і в Польщі.

Читачам посібника буде цікаво ознайомитися з особливостями фінансів як найбільш розвинутих країн ЄС, так і найменш розвинутих країн ЄС.

Багатьом читачам буде корисною інформація про специфіку побудови фінансових систем Кіпру й Мальти, які буди центрами офшорного бізнесу, а також про особливості податкової системи Ірландії, яка серед країн Європейського Союзу досягла найбільших успіхів у реформуванні економіки.

Українських читачів зацікавить досвід реформування фінансових систем колишніх радянських республік Балтії, які успішно реформували свою економіку і вступили до ЄС у 2004 р.

Багато цікавого можна дізнатися з аналізу реформування фінансових і податкових систем колишніх постсоціалістичних країн Європи, які також вступили до ЄС у 2004 та 2007 рр.

У посібнику подано низку таблиць, які допоможуть зрозуміти особливості фінансів окремих к Європейського Союзу. У кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самоперевірки, а в кінці посібника – список літератури, який допоможе у вивченні тієї чи іншої теми.

Курс “Фінанси країн ЄС” рекомендовано вивчати на IV курсі, оскільки студенти до цього часу вивчили основні економічні дисципліни, що дасть змогу викладачам не пояснювати загальні фінансово-економічні категорії. Тому автор посібника детально не аналізує такі категорії, як “фінанси”, “фінансова система”, “податки” тощо.

На думку автора, фінансова система країн у вузькому розумінні охоплює такі складові: державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, фінанси домогосподарств, фінансовий ринок. Докладніше про це можна довідатися з навчального посібника: Карлін М. І. Фінансова система України. – К.: Кондор, 2007.

Автор висловлює подяку рецензентам: доктору економічних наук, професору В. Л. Андрущенку, доктору економічних наук, професору А. М. Поручнику, доктору економічних наук, професору P. A. Слав’юку за корисні поради, які покращили якість посібника, а також співробітникам кафедри державних фінансів Волинського національного університету ім. Лесі Українки _ старшому лаборанту

Ю. В. Строцюк, техніку І. Динь за їх допомогу в підготовці посібника. Автор буде вдячний за всі критичні зауваження та пропозиції щодо поліпшення змісту та структури посібника. їх можна надіслати за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинський національний університет імені Лесі Українки, економічний факультет, кафедра державних фінансів, або е-mail: \n Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – ПЕРЕДМОВА